คณิตศาสตร์ - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 17 ม้วน 50 3,100
View
Advance ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 600
View
ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 17 ม้วน 50 3,100
View
Advance ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 1,100
View

คณิตศาสตร์ - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 900
View
ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 4,000
View
Advance ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 600
View
ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 39 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 17 ม้วน 50 3,500
View
Advance ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View

คณิตศาสตร์ - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 1,300
View
ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 57 ชั่วโมง 30 นาที 11 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 22 ม้วน 50 5,200
View
Advance ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 6 ม้วน 50 1,700
View
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 700
View
ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 42 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 17 ม้วน 50 4,000
View
Advance ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 6 ม้วน 50 1,700
View

คณิตศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,100
View
ปรับพื้นฐานการคำนวณก่อนเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 700
View
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 อ.อรรณพ 53 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 5,000
View
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 - 55 อ.อรรณพ 50 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 4,700
View
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 49 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View

คณิตศาสตร์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 1,700
View
ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 68 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 26 ม้วน 50 6,200
View
ม.4 เทอม 1 (60) ครูตูน 42 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 21 ม้วน 50 6,400
View
Pre-Olympic ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.ปลาย อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 700
View
ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 66 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 25 ม้วน 50 5,900
View
ม.4 เทอม 2 (60) ครูตูน 42 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 22 ม้วน 50 6,400
View
Pre-Olympic ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View

คณิตศาสตร์ - ม.5+6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 87 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 33 ม้วน 50 7,900
View
ม.5 เทอม 1 (60) ครูตูน 58 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 29 ม้วน 50 8,400
View
Pre-Olympic ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 1,100
View
ม.5 เทอม 2 อ.อรรณพ 65 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 25 ม้วน 50 5,900
View
ม.5 เทอม 2 (60) ครูตูน 42 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 22 ม้วน 50 6,400
View
ลำดับและอนุกรม อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 1,800
View
ลำดับและอนุกรม (60) ครูตูน 14 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 2,000
View
แคลคูลัส อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View
แคลคูลัส (60) ครูตูน 25 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 12 ม้วน 50 3,500
View
สถิติและกำหนดการเชิงเส้น อ.อรรณพ 29 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 11 ม้วน 50 2,800
View
สถิติและกำหนดการเชิงเส้น (60) ครูตูน 21 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View

TCAS (PAT1, กสพท. คณิต 1)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance อ.อรรณพ 36 ชั่วโมง 30 นาที 7 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 3,500
View
Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 211 ชั่วโมง 0 นาที 52 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 78 ม้วน 150 17,500
View
Entrance (PAT1) (60) ครูตูน 195 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 55 ม้วน 150 18,900
View
ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 89 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 34 ม้วน 50 6,600
View
O-NET HiLight อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View
เจาะลึก 9 วิชาสามัญ(60) ครูตูน 54 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 48 นาที 365 วัน 17 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ครูตูน 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 14 ม้วน 50 1,500
View

เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2553 , , , อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2554 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2555 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2556 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2557 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (มกราคม) ครูรัฐ 4 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (ธันวาคม) ครูตูน 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2559 ครูตูน 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 1 2561 (ปีการศึกษา 60) ครูตูน 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View

เฉลยข้อสอบ PAT 1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 อ.อรรณพ 2 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 550
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556 ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 550
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557 ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 550
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557 ครูรัฐ 7 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 700
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ครูตูน 7 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 700
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2558 ครูตูน 7 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 700
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2558 ครูตูน 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 700
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2559 ครูตูน 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 700
View
เฉลยข้อสอบ PAT1 พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 60) ครูตูน 5 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 700
View

TCAS (กสพท. คณิต 2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เซต จำนวนจริง และการแก้ระบบสมการ อสมการ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 600
View
Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เรขาคณิต และอัตรส่วนตรีโกนมิติ ครูรัฐ 4 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
Get Ready คณิตศาสตร์ 2: สติถิ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความน่าจะเป็น ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 2561 (ปีการศึกษา 60) ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 1 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View

CALCULUS มหาวิทยาลัย

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย (Midterm) อ.อรรณพ 27 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 3,900
View
CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย (Final) อ.อรรณพ 34 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 3,900
View
CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย (Midterm) อ.อรรณพ 28 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 3,900
View
CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย (Final) อ.อรรณพ 34 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 3,900
View

คณิตศาสตร์ - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เซต [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 1,900
View
ตรรกศาสตร์ [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 6 ม้วน 50 1,400
View
ระบบจำนวนจริง [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 22 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 2,300
View
ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ อ.อรรณพ 24 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,500
View
ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ อ.อรรณพ 39 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View
ม.5 เทอม 1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ อ.อรรณพ 23 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,400
View
ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 2,000
View
ม.5 เทอม 2 ความน่าจะเป็น อ.อรรณพ 38 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 14 ม้วน 50 4,100
View
ม.5 เทอม 2 ทฤษฎีกราฟ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View
ทฤษฏีจำนวน อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย+ความสัมพัน อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 5,500
View
ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View
เซต [หลักสูตร พ.ศ. 2561] ครูตูน 11 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 2,100
View
ตรรกศาสตร์ [หลักสูตร พ.ศ. 2561] ครูตูน 10 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
ระบบจำนวนจริง [หลักสูตร พ.ศ. 2561] ครูตูน 15 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 2,500
View
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม ครูตูน 19 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,700
View
ฟังก์ชันตรีโกณ และ ฟังก์ชันตรีโกณมิติประยุกต์ ครูตูน 26 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 4,500
View
เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ ครูตูน 14 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 2,600
View
จำนวนเชิงซ้อน ครูตูน 18 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 6 ม้วน 50 2,200
View
ทฤษฏีจำนวน ครูตูน 7 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 1,600
View

อังกฤษ - ประถม

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Vocab ประถม ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ประถม ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
ตะลุยโจทย์อังกฤษเข้า ม.1 รร.ดัง ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View

อังกฤษ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้น ม.ต้น ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ม.ต้น 1 ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ม.ต้น 2
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View
Reading&Vocab เจาะเกราะการอ่านและคำศัพท์ ม.ต้น ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,600
View
สรุปGrammar เข้า ม.4 ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,900
View
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ เข้าเตรียมอุดม ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View

อังกฤษ - ม.ปลาย

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้น ม.ปลาย
เรียนได้วันที่ 23/09/2019
ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ม. ปลาย
เรียนได้วันที่ 23/09/2019
ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
เคล็ดลับข้อสอบ Error ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
Roots of Words & Idioms (สุดยอดรากศัพท์และสำนวน) ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 5,500
View
Vocab for Admission ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,900
View
Grammar For Admission ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 2,900
View
ตะลุยโจทย์ GAT ENG
เรียนได้วันที่ 23/09/2019
ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้าย GAT
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 12 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,900
View
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
เรียนได้วันที่ 23/09/2019
ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้าย 9 สามัญ
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 12 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,900
View

ฟิสิกส์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
ม.ต้น 3 (ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,000
View
ม.ต้น 3 (ตะลุยโจทย์) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View

ฟิสิกส์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.4 H (พื้นฐาน) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
ม.4 A (กลศาสตร์ 1) อ.พิสิฏฐ์ 83 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,000
View
ม.4 B (กลศาสตร์ 2) อ.พิสิฏฐ์ 63 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 36 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,000
View
ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล การหมุน อ.พิสิฏฐ์ 36 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,000
View
ม.4 เตรียมอุดม เทอม 1การวัด เวกเตอร์ แนวตรงโพรเจ็กไทล์ แรง มวล สมดุล อ.พิสิฏฐ์ 82 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 5,000
View
ม.4 เตรียมอุดม เทอม 2งาน พลังงาน โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 50 นาที 9 ชั่วโมง 12 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,000
View

ฟิสิกส์ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,000
View
ม.5 E (ของแข็ง-ของไหล) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1การเคลื่อนที่แบบหมุน ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 50 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,500
View
ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 11 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,000
View

ฟิสิกส์ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.6 D (ไฟฟ้า) อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 11 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,000
View
ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,000
View
ม.6 เตรียมอุดม เทอม 1ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 60 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 5,000
View
ม.6 เตรียมอุดม เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 32 ชั่วโมง 30 นาที 6 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,000
View

ฟิสิกส์ TCAS (กสพท. ฟิสิกส์, PAT2, PAT3)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.6 Ent-1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 7,000
View
ม.6 Ent-2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 7,000
View
ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ อ.พิสิฏฐ์ 43 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 36 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 5,000
View
ม.6 ความถนัดวิศวะ อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View

ฟิสิกส์ - ม.ต้น (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
(ม.ต้น-แยกเรื่อง)การวัด เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,000
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง)แรง กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน เครื่องกล อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง) ความร้อน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง)บรรยากาศ อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง) แสง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,000
View

ฟิสิกส์ - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
(ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View
(ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 6 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,600
View
(ม.4-แยกเรื่อง) แรง มวล กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 23 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 36 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,000
View
(ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์ อ.พิสิฏฐ์ 9 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 900
View
(ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,200
View
(ม.4-แยกเรื่อง) สภาพสมดุล อ.พิสิฏฐ์ 19 ชั่วโมง 30 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 1,900
View
(ม.4-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน อ.พิสิฏฐ์ 16 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
(ม.4-แยกเรื่อง) โมเมนตัม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,600
View
(ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แบบหมุน อ.พิสิฏฐ์ 7 ชั่วโมง 30 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 3 ม้วน 50 900
View
(ม.5-แยกเรื่อง) คลื่น อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,000
View
(ม.5-แยกเรื่อง) เสียง อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,600
View
(ม.5-แยกเรื่อง) แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,600
View
(ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,000
View
(ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
(ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,200
View
(ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้าสถิต อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,000
View
(ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้ากระแส อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 2,300
View
(ม.6-แยกเรื่อง) แม่เหล็ก-ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,200
View
(ม.6-แยกเรื่อง) กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
(ม.6-แยกเรื่อง) Phy-อะตอม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,000
View
(ม.6-แยกเรื่อง) Phy-นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View

เคมี - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ติวเข้มเคมี ม.ต้น อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น อ.สำราญ 26 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.เตรียมฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,200
View
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.มหิดลฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,200
View

เคมี - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.4 ติวเข้มเตมีพื้นฐาน ม.4-6 เพื่อสอบ O-net อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,500
View
ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 1 อ.สำราญ 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,500
View
ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 อ.สำราญ 37 ชั่วโมง 30 นาที 7 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View

เคมี - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 อ.สำราญ 47 ชั่วโมง 30 นาที 9 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,700
View
ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 4 อ.สำราญ 25 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,200
View

เคมี - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ติวเข้มเคมี ม.6 เล่ม 5 อ.สำราญ 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,500
View

เคมี TCAS(กสพท. เคมี, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) อ.สำราญ 145 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 58 ม้วน 50 9,000
View
เคมี Entrance ภาคคำนวณ อ.สำราญ 70 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 28 ม้วน 50 6,000
View
เคมี Entrance ภาคบรรยาย อ.สำราญ 75 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 30 ม้วน 50 6,000
View
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ อ.สำราญ 48 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 5,000
View

ชีวะ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ชีวะ ม.ต้น ครูพี่หมออร 35 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 6,000
View
Intensive ม.ต้น ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 4,000
View
ชีวะ โค้งสุดท้ายทเข้า ม.ต้น ครูพี่หมออร 8 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 2,800
View

ชีวะ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 ครูพี่หมออร 32 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 2 ครูพี่หมออร 27 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 4,000
View

ชีวะ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 3 ครูพี่หมออร 36 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 4 ครูพี่หมออร 25 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 4,000
View

ชีวะ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 5 ครูพี่หมออร 22 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 6 ครูพี่หมออร 26 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 7 ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,500
View
APTITUDE for BMAT พี่หมอตัง 17 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 8,500
View
WRITING for BMAT พี่หมอตัง 13 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 8,500
View

ชีวะ TCAS (กสพท. ชีวะ, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ความถนัดแพทย์ ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 5,800
View
Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 1 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 2 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 3 ครูพี่หมออร 24 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 5,000
View
Special ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 3,500
View

ชีวะ สอวน

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
สอวน เล่ม 1 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
สอวน เล่ม 2 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
สอวน เล่ม 3 ครูพี่หมออร 24 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 5,000
View

คณิตศาสตร์ - ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
คอร์สประถมต้นสู่การเป็น Gifted ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 31 ม้วน 50 3,150
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก(ระดับประถมต้น) ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 (ระดับประถมต้น) ครูต้น 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View

คณิตศาสตร์ - ป.4-6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
คอร์สเตรียมสอบเข้า Gifted ม.1 ครูต้น 35 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 40 ม้วน 50 3,450
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก(ระดับประถมปลาย) ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 (ระดับประถมปลาย) ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View
สพฐ. ระดับประถม (รอบประเทศ) ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,950
View
ราชภัฎพระนคร ป.ปลาย ครูต้น 19 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 1,950
View

วิทยาศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 3,600
View
วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (62) ครูป้อม 23 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,600
View

วิทยาศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View
วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 (62) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) ครูป้อม 22 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 4,000
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (60) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 2 (60) ครูป้อม 32 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,500
View
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 3 (60) ครูป้อม 34 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,800
View
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 4 (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 43 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.4-5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (62) ครูป้อม 32 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ (61) ครูป้อม 36 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม เคมี (62) ครูป้อม 29 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม ชีวะ (62) ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 58 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (61) ครูป้อม 34 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
สรุปเข้มประถมปลาย ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 2) (62) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 1) (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 31 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบสอง) (60) ครูป้อม 16 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,500
View
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบสอง) (61) ครูป้อม 18 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 3,600
View
ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบเขต) (60) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View
ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 1 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 2 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Pre-MWIT มหิดล ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 5,400
View
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 KVIS + MWIT (รอบแรก) (60) ครูป้อม 36 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 6,200
View
Gifted Sci Level 1 : ชีววิทยา (60) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 5,400
View

ภาษาไทย - ป.4 + ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
พื้นฐานหลักภาษาประถม (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
ป.4 - ป.5 เล่ม 1 (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ป.4 - ป.5 เล่ม 2 (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ไทย 1 (ป.6) (62) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ไทย 2 (ป.6) (61) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ไทย 3 (ป.6) (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (62)
เรียนได้วันที่ 01/11/2019
ครูลิลลี่ 15 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 (62-2)
เรียนได้วันที่ 29/11/2019
ครูลิลลี่ 8 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View

ภาษาไทย - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
พื้นฐานหลักภาษามัธยม (62) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 (62) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ม.1 ภาษาไทย เทอม 2 (62)
เรียนได้วันที่ 08/11/2019
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View

ภาษาไทย - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 (62) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ม.2 ภาษาไทย เทอม 2 (62)
เรียนได้วันที่ 08/11/2019
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(62)
เรียนได้วันที่ 15/10/2019
ครูลิลลี่ 26 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,900
View
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (62)
เรียนได้วันที่ 30/11/2019
ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,900
View

ภาษาไทย - ม.4 + ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,500
View
สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 2 (62)
เรียนได้วันที่ 11/11/2019
ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,500
View

ภาษาไทย - TCAS (GAT, กสพท. ไทย)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
9 วิชาสามัญ และ O-NET (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,500
View
GAT เชื่อมโยง (62)
เรียนได้วันที่ 19/12/2019
ครูลิลลี่ 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,000
View

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เก่งประถมปลาย (62) อ.ชัย 21 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (62) อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,700
View
ความรู้รอบตัว (62) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,600
View

สังคม - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.1 ภูมิศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View
ม.1 ประวัติศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View

สังคม - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.2 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View
ม.2 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View

สังคม - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เก่งติดเตรียมเล่ม 1 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View
เก่งติดเตรียมเล่ม 2 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ความรู้รอบตัว (62) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,600
View
พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (62) อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,900
View
ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (62)
เรียนได้วันที่ 24/10/2019
อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,100
View
ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (63)
เรียนได้วันที่ 17/02/2020
อ.ชัย 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,700
View
ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (62) อ.ชัย 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,700
View

สังคม - ม.4 ถึง ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เจาะลึกภูมิศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกประวัติศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View

สังคม - TCAS (กสพท. สังคม)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (62) อ.ชัย 37 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,900
View

จีน - มาตรฐาน

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ภาษาจีนมาตรฐาน 1 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
ภาษาจีนมาตรฐาน 2 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
ภาษาจีนมาตรฐาน 3 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
ภาษาจีนมาตรฐาน 4 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
ภาษาจีนมาตรฐาน 5 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
ภาษาจีนสำหรับผู้ปกครองและผู้เริ่มต้น หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View

จีน - ติวสอบ

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
HSK5 (1) หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
HSK5 (2) หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
PAT7.4 (1) หงหล่าวซือ 16 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,800
View
PAT7.4 (2) หงหล่าวซือ 16 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,800
View
PAT7.4 (3) หงหล่าวซือ 16 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,800
View