image

020802 - (ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

1,400 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
12 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
90 วัน
(ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
จำนวนม้วน
Heat_Gas_01(1/5)
Heat_Gas_02(2/5)
Heat_Gas_03(3/5)
Heat_Gas_04(4/5)
Heat_Gas_05(5/5)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์
17/09/2019 13:43

เเนวโจทย์หลากหลายดีชอบค่ะ

image
ปวีณ์ธิดา เอกพัชรพงศ์
29/11/2018 09:57

อยากให้อาจารย์ลองให้การบ้านดูค่ะ

image
ปรีด์เปรม อภิรักษชัยกูร
26/08/2018 16:23

อยากให้ภาพชัดกว่านี้ค่ะ

image
ณัฐดนัย ชะอุ่ม
31/07/2018 18:07

ดีครับ

image
พฤฒพล เจียรณัย
22/03/2018 15:36

อยากได้โจทย์เพิ่มครับ

image
ณหทัย เตชะนิรัติศัย
19/10/2017 20:18

-

image
พรพิชชา ตุลยาเดชานนท์
27/08/2017 09:57

ดีมาก

image
ญาดา จารุวิทยโกวิท
17/08/2017 20:37

ดีค่ะ