pre-test online


โปรโมชั่น


ภาษาไทย - ป.4 + ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พื้นฐานหลักภาษาประถม (64) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,700
View
image ป.4 - ป.5 เล่ม 1 (61) ครูลิลลี่ 22 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ป.4 - ป.5 เล่ม 2 (61) ครูลิลลี่ 22 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ป.4 + ป.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ไทย 1 (ป.6) (62) ครูลิลลี่ 22 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ไทย 2 (ป.6) (61) ครูลิลลี่ 22 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ไทย 3 (ป.6) (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (64)
เรียนได้วันที่ 20/11/2021
ครูลิลลี่ 16 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 3,700
View
image โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 (64)
เรียนได้วันที่ 22/01/2022
ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,800
View
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
15,210

ภาษาไทย - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พื้นฐานหลักภาษามัธยม (64) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,700
View
image ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 (62) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ม.1 ภาษาไทย เทอม 2 (64)
เรียนได้วันที่ 21/11/2021
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

ภาษาไทย - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 (62) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ม.2 ภาษาไทย เทอม 2 (64)
เรียนได้วันที่ 21/11/2021
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (64) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(63) ครูลิลลี่ 26 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,700
View
image เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (64)
เรียนได้วันที่ 21/11/2021
ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,600
View
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(2)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,120
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(4)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
13,035
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(ครบหลักสูตร)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
16,230

ภาษาไทย - ม.4 + ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
image สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 2 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
image pack ภาษาไทย ม.4 + ม.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,680

ภาษาไทย - TCAS (GAT, กสพท. ไทย)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image 9 วิชาสามัญ และ O-NET (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
image GAT เชื่อมโยง ครูลิลลี่ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View
image pack ภาษาไทย TCAS (GAT, กสพท. ไทย)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
3,970

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.