ภาษาไทย - ป.4 + ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
พื้นฐานหลักภาษาประถม (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
ป.4 - ป.5 เล่ม 1 (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ป.4 - ป.5 เล่ม 2 (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ไทย 1 (ป.6) (62) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ไทย 2 (ป.6) (61) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ไทย 3 (ป.6) (61) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (62)
เรียนได้วันที่ 01/11/2019
ครูลิลลี่ 15 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 (62-2)
เรียนได้วันที่ 29/11/2019
ครูลิลลี่ 8 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View

ภาษาไทย - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
พื้นฐานหลักภาษามัธยม (62) ครูลิลลี่ 20 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 (62) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ม.1 ภาษาไทย เทอม 2 (62)
เรียนได้วันที่ 08/11/2019
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View

ภาษาไทย - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 (62) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View
ม.2 ภาษาไทย เทอม 2 (62)
เรียนได้วันที่ 08/11/2019
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,100
View

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(62)
เรียนได้วันที่ 15/10/2019
ครูลิลลี่ 26 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,900
View
เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (62)
เรียนได้วันที่ 30/11/2019
ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,900
View

ภาษาไทย - ม.4 + ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,500
View
สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 2 (62)
เรียนได้วันที่ 11/11/2019
ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,500
View

ภาษาไทย - TCAS (GAT, กสพท. ไทย)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
9 วิชาสามัญ และ O-NET (62) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,500
View
GAT เชื่อมโยง (62)
เรียนได้วันที่ 19/12/2019
ครูลิลลี่ 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,000
View