image

ANX416 - แคลคูลัส

3,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
35 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • แคลคูลัส
  จำนวนม้วน
  ม้วนที่ 1/13
  ม้วนที่ 2/13
  ม้วนที่ 3/13
  ม้วนที่ 4/13
  ม้วนที่ 5/13
  ม้วนที่ 6/13
  ม้วนที่ 7/13
  ม้วนที่ 8/13
  ม้วนที่ 9/13
  ม้วนที่ 10/13
  ม้วนที่ 11/13
  ม้วนที่ 12/13
  ม้วนที่ 13/13
  image ผู้สอน
  อ.อรรณพ
  ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
  คุ้มครองผู้ซื้อ
  จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
  image
  นางสาวชนัญญ์พิมล ชุนเชาวฤทธิ์
  15/06/2021 20:14

  ดีมากค่ะ

  image
  อิสระ บัวบาน
  31/05/2021 22:00

  เข้าใจดีมากๆครับ

  image
  ณิชาภา หมู่พิมล
  29/05/2021 09:32


  image
  วริศรา เหระวัน
  23/05/2021 12:08

  สอนเข้าใจมากค่ะ

  image
  ธาวิญญ์ ทีรฆฐิติ
  19/05/2021 21:11

  อาจารย์สอนดีมาก เข้าใจเนื้อหา

  image
  ปุญญิสา หาญกิจรุ่ง
  17/05/2021 19:53

  สอนเข้าใจ ทำโจทย์ได้

  image
  ณัฐชนนท์ หนูเจริญ
  14/05/2021 20:21

  -

  image
  พรศิณี ลาภยงยศ
  11/05/2021 14:38

  ดีค่ะ

  image
  พัชรพร สมบัติพิบูลย์
  08/05/2021 18:39

  เข้าใจง่ายมาก มีแบบฝึกทบทวนตลอด ดีมากเลยค่ะ

  image
  วาสิตา ดำริมุ่งกิจ
  03/05/2021 14:06

  ดีมากเลยค่ะ

  image
  สุทธา ไพทยะทัต
  02/05/2021 18:06

  ครูอรรณพสอนดีมากๆเข้าใจมากๆครับ

  image
  สุธิดา เล็กประทีป
  26/04/2021 13:42

  เข้าใจง่าย ทริคดีๆเยอะมาก

  image
  ธิติ ฉวีกุลมหันต์
  22/04/2021 20:37

  ไม่มี

  image
  พิชญา พินิจพล
  11/04/2021 11:07

  อาจารย์สอนละเอียดและเข้าใจง่าย

  image
  นภัสนันท์ มุ่งจิตวิศวกร
  31/03/2021 14:57

  -

  image
  ปีติภัทร สกนธรัตน์
  30/03/2021 15:54

  อาจารย์สอนดีมากครับแต่ระบบภาพยังมีสะดุดอยู่บ้างครับ

  image
  สมใจนึก หาญไพบูลย์สุข
  27/03/2021 22:43

  ชอบมากๆ

  image
  เพลงนภา ตันยะบุตร
  26/03/2021 10:30

  อาจารณ์สอนเข้าใจมากๆค่ะ

  image
  วิศรุต มนะเกษตรธาร
  10/02/2021 00:56

  ??

  image
  มธุรดา วงศ์ภักดี
  01/02/2021 19:55

  ที่สุดในใจ

  image
  ธนิสร ดาวเรือง
  18/01/2021 07:46

  เรียนสนุก สอนเข้าใจง่ายครับ

  image
  สุวโรจน์ มาจันทร์
  13/01/2021 21:59

  -

  image
  ฐิติยา สุกระ
  05/01/2021 09:21

  -

  image
  Punnapa K
  02/01/2021 14:55

  สอนดีมากๆค่ะ

  image
  กฤตภาส นิติกรไชยรัตน์
  23/12/2020 13:14

  -

  image
  นางสาววรัญญา วังสนาม
  04/11/2020 19:30

  อาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะ เข้าใจจากที่เรียนในห้องมากยิ่งขึ้น จารย์ไม่ได้สอนแค่ให้ใช้สูตร ที่สอนให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

  image
  ณฐอร แก้วพวงงาม
  04/11/2020 18:44

  ดี

  image
  ปุณฐญิศา จั่นเรือง
  03/11/2020 11:42

  ดีค่ะ

  image
  ณภ เรืองสงคราม
  14/10/2020 23:04

  สอนดีมากครับ

  image
  รวิภา ธัญยนพพร
  07/10/2020 18:07

  สอนดีเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

  image
  ปิยากร คุณาทร
  06/10/2020 09:46

  อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย มีวิธีลัดด้วย

  image
  ศรุตา บัวชุม
  28/09/2020 22:14

  อ.อรรณพสอนเข้าใจมากค่ะ

  image
  มุณี สุขแสน
  24/09/2020 12:33

  ดีมาก

  image
  รพีพันธ์ ยืนยง
  04/09/2020 17:45

  good

  image
  สิริรัตน์ พยมพฤกษ์
  18/08/2020 21:36

  เข้าใจดีมากค่ะ

  image
  ปาลิตา เหล่าเฉลิมสุข
  15/08/2020 16:16

  สอนดีโจทย์เยอะ

  image
  ณัฐนรี ถือทอง
  30/07/2020 22:13

  สอนเข้าใจ

  image
  ณภัทร คะภะสุวรรณ
  09/07/2020 21:02

  อาจารย์สอนดีมากค่ะ สอนจากความเข้าใจ อธิบายเนื้อหาก่อน แล้วมีตัวอย่าง แล้วไปทำโจทย์ ทำให้เข้าใจค่ะ

  image
  ธนพร เชาวรัตน์
  04/07/2020 20:50

  ขอบมากค่ะ

  image
  ปัณฑิตา จริงจิตร
  22/06/2020 16:23

  f

  image
  เปมิกา อมฤต
  15/06/2020 16:58

  รักเลยค่ะ??????

  image
  นายพัฒนชัย แหวนเครือ
  06/06/2020 13:10

  de

  image
  ภูมิพันธ์ กิ่งพุทธพงษ์
  04/06/2020 12:30

  ครูสอนดีมากครับ

  image
  สุชญา ตัณทวิวัฒน์
  03/06/2020 16:32

  -

  image
  นายปัญญวัต ปิ่นประเสริฐ
  31/05/2020 14:24

  5

  image
  ศรัณย์พร เก็จกรแก้ว
  28/05/2020 13:07

  ดีมากๆค่ะ

  image
  ปิยากร กีปทอง
  25/05/2020 14:06

  ดีมากค่ะ

  image
  ณัฐกานต์ เมืองแก่น
  25/05/2020 13:45

  ดี

  image
  ณัชพล วัดไพรรุณ
  25/05/2020 06:37

  อาจารย์สอนดีครับ สอนให้เราเข้าใจ มีการสอนเนื้อหาอย่างเป็นระบบดีครับ

  image
  มานิตา ลิ้มอุดมพร
  24/05/2020 10:23

  ดีค้ะ

  image
  ชนิดาภา ทำคำภา
  22/05/2020 17:09

  -

  image
  มิลาน โพธิคม
  22/05/2020 10:00

  เนื้อหาเเน่น สอนเข้าใจเป็นอย่างดี

  image
  ธีรภัทร รมณีย์พิกุล
  16/05/2020 13:20

  สอนดี เข้าใจง่าย

  image
  อัฉริยาพร ปิยะชัยกวี
  13/05/2020 10:12

  สอนดี

  image
  อิสริยภูมิ ขาวงาม
  10/05/2020 16:34

  เข้าใจมากๆครับ

  image
  ณัชพล โสตศิริ
  07/05/2020 21:59


  image
  ภัทรภร ธเนศภัทรกุล
  07/05/2020 15:13

  เรียนเข้าใจค่ะ

  image
  รติมา ปานเฟือง
  07/05/2020 14:01

  -

  image
  วิชธพงศ์ โปรยานนท์
  06/05/2020 21:29

  ????

  image
  นาย ศิวกานต์ อุยิง
  06/05/2020 17:19

  เยี่ยมมากครับ สอนเข้าใจมากครับ มีโจทย์ให้ทำ แต่อยากให้มีเฉลยละเอียดกว่านี้ให้ดูครับ

  image
  ชนกกานต์ เปรมนนท์
  06/05/2020 15:58

  -

  image
  เนตรดาว โพธิพิพัฒน์
  05/05/2020 14:38

  ดีค่า

  image
  สิรวิชญ์ จวนอาจ
  04/05/2020 16:47

  อาจารย์สอนดีมากๆครับ

  image
  เบญจมาภรณ์ แก้วณรงค์
  04/05/2020 15:18

  สอนดีค่ะ

  image
  ภัคทีรา บุญปล้อง
  04/05/2020 08:29

  เข้าใจค่ะ

  image
  กานต์สินี ลาภวรารักษ์
  03/05/2020 13:16

  -

  image
  ธนพร เชาว์สวัสดิกรกุล
  02/05/2020 12:30

  สอนเข้าใจดีมากค่ะ

  image
  พิมพ์นารา สุขสมัย
  01/05/2020 21:23

  อาจารย์สอนเข้าใจและเป็นระบบมากค่ะ

  image
  วิชญาพร ขอนดอก
  30/04/2020 18:34

  เสียงหายบางช่วงพื้นที่ให้จดน้อยไปค่ะ

  image
  กุลจิรา อัมพรชัยประทีป
  29/04/2020 14:25

  ดี

  image
  วิมพ์กมล หิรัญรักษ์พัฒนา
  26/04/2020 20:48

  ดีค่ะ

  image
  ธันย์ชนก คิ้วนาง
  26/04/2020 12:41

  ดีมากๆเลยค่ะ พื้นฐานเเน่นขึ้นมาก

  image
  ณัฐสุดา อรรถธรรมสุนทร
  25/04/2020 15:01

  เรียนแล้วเข้าใจค่ะ มีโจทย์หลายแบบให้ลองทำทั้งที่จะต้องเจอในห้องเรียนหรือไปสอบเลยค่ะ

  image
  ณัฐวัสส์ ประคินกิจ
  24/04/2020 13:20

  ดีครับ

  image
  วีรยา ธิวงค์น้อย
  23/04/2020 21:53

  ดีค่ะ ชอบมาก

  image
  ปภาวรินท์ พลายเวช
  23/04/2020 04:04

  -

  image
  นาบีลาฮ์ แวหะยี
  22/04/2020 21:42

  เข้าใจค่ะ

  image
  Natticha Charernyos
  21/04/2020 16:37

  เข้าใจดีค่ะ

  image
  ไพบูลย์ จารัตน์
  20/04/2020 19:17

  ดีครับ

  image
  วริสสา บุญยะวันตัง
  19/04/2020 10:08

  สอนดีมากค่ะ

  image
  หิรัญญิการ์ ศรีคง
  18/04/2020 14:29

  ดีมากเลยค่ะ

  image
  ศุภณัฐ พรรณสุชล
  18/04/2020 10:27

  ดีมากครับ

  image
  มินรดา กระจายศรี
  14/04/2020 18:15

  ดี

  image
  ฟ้าใส น้ำดอกไม้
  14/04/2020 15:26

  ดีมากค่ะ

  image
  นายวรนันท์ อัครศิริวรนันท์
  14/04/2020 09:21

  good

  image
  พิชชาภา ตั้งแต่ง
  10/04/2020 12:50

  ดีค่ะ

  image
  ภูดิศ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์
  08/04/2020 14:30

  ดีครับ

  image
  ปรียาภัทร์ ปทีปเพิ่มพงศ์
  06/04/2020 23:28

  -

  image
  ณิชาชล วชิราศรีศิริกุล
  06/04/2020 22:45

  .

  image
  ภาวิช ด่านเจริญผล
  04/04/2020 13:21

  ปกติ

  image
  เสฏฐวุฒ มีพันลม
  03/04/2020 15:14

  เข้าใจขึ้นมามาก โจทย์เยอะ

  image
  รขณาพร วิริยะสุทธิวงศ์
  02/04/2020 08:35

  สอนดีมากค่ะ

  image
  ภรณ์วชิรา ทองวชิระ
  01/04/2020 22:56

  เข้าใจดีค่ะ

  image
  ภัทรวดี บุญเอี่ยม
  01/04/2020 07:34

  ดีค่ะ โจทย์หลากหลายเนื้อหาครบมากๆค่ะ

  image
  ณัฐวุฒิ วีระนานนท์
  30/03/2020 16:02

  ดีมากครับ

  image
  พริศรา ศรีธนางกูร
  29/03/2020 15:49

  เข้าใจดีค่ะ

  image
  สิริจันทร์ แซ่โกว
  28/03/2020 21:17

  คือหนูเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้นจริงๆค่ะ แต่ว่าอยากจะให้เพิ่มที่จดบางหัวข้อด้วยอ่ะค่ะ เพราะเวลาอาจาร์ยให้จดเพิ่ม หนูหาที่จดไม่ได้อ่ะค่ะ จะต้องไปหากระดาษมาจดแล้วแม็กเข้าไป

  image
  ณัฎฐพนธ์ คงสวัสดิ์ศรีสุข
  28/03/2020 19:05

  ตัวอย่างเยอะดีครับ

  image
  ภัทรมน ภัทรศิริกุล
  08/03/2020 13:24

  -

  image
  นายพชรพล นิมิตสถาพร
  06/03/2020 17:11

  สอนดีครับ

  image
  รินรดา สุขเสดาะ
  01/03/2020 14:07

  .

  image
  ปณิดา ประยูรสุนทร
  24/02/2020 17:28

  อ.สอนดีมากค่ะ

  image
  ณพัชชา มหาดำรงค์กุล
  24/02/2020 07:36

  ดีมาก

  image
  ณัฐมนต์ สวัสดิชัยนันทา
  19/02/2020 18:52

  -

  image
  อิฏฐาพร มณีเนตร
  30/01/2020 21:08

  5

  image
  ศุภนิฌา อนุรักษ์รัชดา
  28/01/2020 17:31

  ดีค่ะ เข้าใจง่าย

  image
  วิมพ์วิภา อมรปฏิเวธ
  26/01/2020 14:50

  ดีมาก

  image
  ปัณศ์ชนิต วิไลพรรัตนา
  10/01/2020 16:05

  สอนเข้าใจดีค่ะ

  image
  นันท์นภัส เทพารักษ์
  06/01/2020 20:14

  ดีมาก

  image
  ชยาดา บุญด้วง
  03/01/2020 15:03

  ชอบค่ะ ได้เทคนิคหลายอย่าง

  image
  วิพาวรรณ เขมะรังษี
  01/01/2020 07:46

  สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายมากๆ

  image
  อาดัม ประทีป ณ ถลาง
  29/12/2019 15:37

  สอนเข้าใจง่าย+โจทย์เยอะดีครับ

  image
  โสภารัตน์ บุญขาว
  15/12/2019 14:18

  สอนดีและเข้าใจมากๆ

  image
  นางสาวสุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ
  08/12/2019 07:42

  ยังจับความเชื่อมโยงได้ไม่แม่น

  image
  ณัฐนันท์ ศรีแสวงทรัพย์
  01/12/2019 17:19

  ได้ความรู้เรื่องแคลคูลัสเยอะมากเลยค่ะ

  image
  ธนัช หวานกิจเจริญ
  27/11/2019 16:17

  nio

  image
  แทนไท สมยา
  24/11/2019 14:44

  -

  image
  ฐนพล ชาญอนุเดช
  31/10/2019 13:06

  สอนดีมากละเอียดมีโจทย์ยากเยอะมากๆจร้า

  image
  ภัทราพร อธิเวชสกุล
  19/10/2019 14:10

  -

  image
  ศุภณัฐ เมฆรุ่งเรืองไกร
  18/10/2019 10:18

  no comment

  image
  บุณณดา ลิ้มจิตสมบูรณ์
  16/10/2019 22:09

  good

  image
  ฐิติพันธิ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
  11/10/2019 20:23

  yt

  image
  บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ
  09/10/2019 19:18

  -

  image
  กฤตานน สันทะบุตร
  06/10/2019 14:36

  อาจารย์สอนดี

  image
  ณัชชญา ภานิชาภัทร
  23/09/2019 20:58

  good

  image
  พลอยพิณ ตันติศิริวัฒน์
  05/09/2019 22:51

  บางช่วงซับซ้อนและไปเร็วเล็กน้อย แต่โดยรวมสอนดีมากค่ะ

  image
  อินทิรา อินทรภักดิ์
  04/09/2019 18:32

  สอนเข้าใจดีมาก

  image
  ศักรินทร์ ล้อมวงษ์
  24/08/2019 22:36

  เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นกว่าเก่ามาก

  image
  พิมพ์วิชญา คงชาญแพทย์
  17/08/2019 11:35

  ดีมากค่าาา

  image
  ภาณุพงษ์ โมกขจันทร์
  15/08/2019 13:37

  เยี่ยม

  image
  เด็กชายเซนเดน สิดล สแปทเชิทส์
  27/07/2019 10:05

  อธิบายได้เข้าใจดีมากครับ

  image
  เกเบรียล แอลจิลี่ ทัตตา กินโตะ
  20/07/2019 19:27

  good

  image
  คุณาสิน พานแก้ว
  03/07/2019 19:39

  ok

  image
  บุญฤทธิ์ อมรลักษณ์ปรีชา
  03/06/2019 13:11

  -

  image
  ชนยิดา จุมพิศ
  24/05/2019 13:44

  สอนดี โจทย์ดี คิดถึงจารย์

  image
  พรลภัส ส่งไพศาล
  21/05/2019 20:16

  -

  image
  โชติรวี สุระวาศรี
  10/05/2019 09:57

  ดีครับดี

  image
  กิตติพงษ์ สอนพร
  06/05/2019 20:07

  ดี

  image
  วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
  04/05/2019 07:24

  a+

  image
  มนชนก เขื่อนวัง
  30/04/2019 14:40

  สอนดีมากค่ะ

  image
  จิรภัทร พูลสุข
  27/04/2019 23:27

  สอนละเอียดดีครับ

  image
  เดชาวัต จิระวัฒนกิจ
  15/04/2019 07:46

  สอนเข้าใจครับ

  image
  วาริศ ยุทธิวัฒน์
  12/04/2019 14:34

  ดีมากครับ

  image
  ธนกร ตรองพาณิชย์
  12/04/2019 11:57

  อาจารย์สอนดีมากคับ

  image
  กนกวรรณ ทัศนประพันธ์
  01/04/2019 23:55

  โดยรวมแล้วเรียนรู้เรื่อง

  image
  พรปวีณ์ สมเกียรติกุล
  27/03/2019 17:34

  อยากให้ทำเฉลยให้ละเอียดมากขึ้น

  image
  อธิคุณ วิกขัมภนะ
  26/03/2019 15:07

  เนื้อหาครบถ้วยสอนเข้าใจง่าย

  image
  สิราวรรณ หงษวิจิตร
  12/03/2019 08:49

  อาจารย์สอนดีมากค่ะ

  image
  แวววรรณ ศุภธนะอนันต์
  24/02/2019 10:33

  '

  image
  สิรภัทร หมวดทอง
  13/02/2019 13:19

  ดีมากค่ะ

  image
  ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์
  04/02/2019 21:41

  good

  image
  กชรัตน์ เกิดทวี
  27/01/2019 14:53

  ดีค่ะ

  image
  ชนัญชิดา ก้องสมุท
  16/01/2019 19:38

  ดีมากค่ะ เข้าใจง่าย

  image
  พีรดา เหลืองตระกูล
  08/12/2018 15:54

  ดีมาก

  image
  ศศิวิมล ไกยวรรณ์
  06/12/2018 18:49

  สอน ดี ครบ ละเอียด มากค่ะ

  image
  น่านเจ้า กันทะมัง
  03/11/2018 17:07

  สอนดี

  image
  นภัสวรรณ์ ศรีกรวดโคกสูง
  02/11/2018 12:16

  เป็นคอสที่สอนได้เข้าใจแล้วก็กระชับ มีโจทย์ให้ทำเสริมด้วยแล้วก็อ.สอนแบบมีการปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน ทำให้เข้าใจได้มากๆเลยค่ะ

  image
  นันทนัช ตันติอภิกุล
  25/10/2018 10:34

  อาจารย์สอนดีเข้าใจมากๆ

  image
  ธนรัฐ สิริพิสุทธิ์
  08/10/2018 21:44

  cc

  image
  ธนัชพงศ์ ใจอารีย์
  04/10/2018 14:22


  image
  พันตรี ลับโกษา
  22/09/2018 14:08

  สอนเข้าใจดีค่ะ

  image
  พิชญ์นรี นนสีลาด
  16/09/2018 13:43


  image
  พิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม
  22/07/2018 23:34

  อาจารย์สอนละเอียดดีค่ะ

  image
  ศุภพรพิมพ์ ปทุมทอง
  20/07/2018 18:40

  น่าจะมีเฉลยข้อที่เว้นไว้ ที่จดไม่พอ หนังสือไม่มีสารบัญ

  image
  รินทร์วรี ก้านจักร
  18/07/2018 20:55

  ดี

  image
  นนท์ อารยะรังสฤษฎ์
  05/07/2018 00:09

  .

  image
  ธิบดี งามสุขเกษมศรี
  13/06/2018 19:35

  สอนดี

  image
  ชัญญานุช แสงบุญเกิด
  03/06/2018 16:44

  อาจารย์อรรณพสอนเข้าใจมากเลยค่ะ

  image
  ธีร์วรินท์ ลิ้มเจริญ
  10/04/2018 22:47

  good

  image
  ชุติภา ยวงสอาด
  03/04/2018 11:51

  -

  image
  ชนัน ธนสารโสภาภรณ์
  15/03/2018 09:46

  อยากให้vdoมันfullscreenให้เต็มจอมากกว่านี้

  image
  พรสุดา รักษาวงค์
  25/01/2018 14:12

  .

  image
  นายกฤติน ลักษมีการค้า
  02/12/2017 11:09

  XXX

  image
  จิดาภา เลิศพรเจริญ
  29/11/2017 14:19

  d

  image
  กวิตา จันทรพลพันธ์
  12/08/2017 19:20

  d

  image
  พิมม์ลศา ชัยวัฒน์นราธร
  07/08/2017 14:49

  สอนข้ามไปมาในบางครั้ง และไม่ได้เฉลยการบ้านครบทุกข้อ

  Contact Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  pluseducenter

  092-4369998

  จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

  © 2019 PLUS Education Crop.