image

ANX416 - แคลคูลัส

3,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
35 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • แคลคูลัส
  จำนวนม้วน
  ม้วนที่ 1/13
  ม้วนที่ 2/13
  ม้วนที่ 3/13
  ม้วนที่ 4/13
  ม้วนที่ 5/13
  ม้วนที่ 6/13
  ม้วนที่ 7/13
  ม้วนที่ 8/13
  ม้วนที่ 9/13
  ม้วนที่ 10/13
  ม้วนที่ 11/13
  ม้วนที่ 12/13
  ม้วนที่ 13/13
  image ผู้สอน
  อ.อรรณพ
  ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
  คุ้มครองผู้ซื้อ
  จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
  image
  ฐนพล ชาญอนุเดช
  31/10/2019 13:06

  สอนดีมากละเอียดมีโจทย์ยากเยอะมากๆจร้า

  image
  ภัทราพร อธิเวชสกุล
  19/10/2019 14:10

  -

  image
  ศุภณัฐ เมฆรุ่งเรืองไกร
  18/10/2019 10:18

  no comment

  image
  บุณณดา ลิ้มจิตสมบูรณ์
  16/10/2019 22:09

  good

  image
  ฐิติพันธิ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
  11/10/2019 20:23

  yt

  image
  บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ
  09/10/2019 19:18

  -

  image
  กฤตานน สันทะบุตร
  06/10/2019 14:36

  อาจารย์สอนดี

  image
  ณัชชญา ภานิชาภัทร
  23/09/2019 20:58

  good

  image
  พลอยพิณ ตันติศิริวัฒน์
  05/09/2019 22:51

  บางช่วงซับซ้อนและไปเร็วเล็กน้อย แต่โดยรวมสอนดีมากค่ะ

  image
  อินทิรา อินทรภักดิ์
  04/09/2019 18:32

  สอนเข้าใจดีมาก

  image
  ศักรินทร์ ล้อมวงษ์
  24/08/2019 22:36

  เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นกว่าเก่ามาก

  image
  พิมพ์วิชญา คงชาญแพทย์
  17/08/2019 11:35

  ดีมากค่าาา

  image
  ภาณุพงษ์ โมกขจันทร์
  15/08/2019 13:37

  เยี่ยม

  image
  เด็กชายเซนเดน สิดล สแปทเชิทส์
  27/07/2019 10:05

  อธิบายได้เข้าใจดีมากครับ

  image
  เกเบรียล แอลจิลี่ ทัตตา กินโตะ
  20/07/2019 19:27

  good

  image
  คุณาสิน พานแก้ว
  03/07/2019 19:39

  ok

  image
  บุญฤทธิ์ อมรลักษณ์ปรีชา
  03/06/2019 13:11

  -

  image
  ชนยิดา จุมพิศ
  24/05/2019 13:44

  สอนดี โจทย์ดี คิดถึงจารย์

  image
  พรลภัส ส่งไพศาล
  21/05/2019 20:16

  -

  image
  โชติรวี สุระวาศรี
  10/05/2019 09:57

  ดีครับดี

  image
  กิตติพงษ์ สอนพร
  06/05/2019 20:07

  ดี

  image
  วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
  04/05/2019 07:24

  a+

  image
  มนชนก เขื่อนวัง
  30/04/2019 14:40

  สอนดีมากค่ะ

  image
  จิรภัทร พูลสุข
  27/04/2019 23:27

  สอนละเอียดดีครับ

  image
  เดชาวัต จิระวัฒนกิจ
  15/04/2019 07:46

  สอนเข้าใจครับ

  image
  วาริศ ยุทธิวัฒน์
  12/04/2019 14:34

  ดีมากครับ

  image
  ธนกร ตรองพาณิชย์
  12/04/2019 11:57

  อาจารย์สอนดีมากคับ

  image
  กนกวรรณ ทัศนประพันธ์
  01/04/2019 23:55

  โดยรวมแล้วเรียนรู้เรื่อง

  image
  พรปวีณ์ สมเกียรติกุล
  27/03/2019 17:34

  อยากให้ทำเฉลยให้ละเอียดมากขึ้น

  image
  อธิคุณ วิกขัมภนะ
  26/03/2019 15:07

  เนื้อหาครบถ้วยสอนเข้าใจง่าย

  image
  สิราวรรณ หงษวิจิตร
  12/03/2019 08:49

  อาจารย์สอนดีมากค่ะ

  image
  แวววรรณ ศุภธนะอนันต์
  24/02/2019 10:33

  '

  image
  สิรภัทร หมวดทอง
  13/02/2019 13:19

  ดีมากค่ะ

  image
  ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์
  04/02/2019 21:41

  good

  image
  กชรัตน์ เกิดทวี
  27/01/2019 14:53

  ดีค่ะ

  image
  ชนัญชิดา ก้องสมุท
  16/01/2019 19:38

  ดีมากค่ะ เข้าใจง่าย

  image
  พีรดา เหลืองตระกูล
  08/12/2018 15:54

  ดีมาก

  image
  ศศิวิมล ไกยวรรณ์
  06/12/2018 18:49

  สอน ดี ครบ ละเอียด มากค่ะ

  image
  น่านเจ้า กันทะมัง
  03/11/2018 17:07

  สอนดี

  image
  นภัสวรรณ์ ศรีกรวดโคกสูง
  02/11/2018 12:16

  เป็นคอสที่สอนได้เข้าใจแล้วก็กระชับ มีโจทย์ให้ทำเสริมด้วยแล้วก็อ.สอนแบบมีการปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน ทำให้เข้าใจได้มากๆเลยค่ะ

  image
  นันทนัช ตันติอภิกุล
  25/10/2018 10:34

  อาจารย์สอนดีเข้าใจมากๆ

  image
  ธนรัฐ สิริพิสุทธิ์
  08/10/2018 21:44

  cc

  image
  ธนัชพงศ์ ใจอารีย์
  04/10/2018 14:22


  image
  พันตรี ลับโกษา
  22/09/2018 14:08

  สอนเข้าใจดีค่ะ

  image
  พิชญ์นรี นนสีลาด
  16/09/2018 13:43


  image
  พิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม
  22/07/2018 23:34

  อาจารย์สอนละเอียดดีค่ะ

  image
  ศุภพรพิมพ์ ปทุมทอง
  20/07/2018 18:40

  น่าจะมีเฉลยข้อที่เว้นไว้ ที่จดไม่พอ หนังสือไม่มีสารบัญ

  image
  รินทร์วรี ก้านจักร
  18/07/2018 20:55

  ดี

  image
  นนท์ อารยะรังสฤษฎ์
  05/07/2018 00:09

  .

  image
  ธิบดี งามสุขเกษมศรี
  13/06/2018 19:35

  สอนดี

  image
  ชัญญานุช แสงบุญเกิด
  03/06/2018 16:44

  อาจารย์อรรณพสอนเข้าใจมากเลยค่ะ

  image
  ธีร์วรินท์ ลิ้มเจริญ
  10/04/2018 22:47

  good

  image
  ชุติภา ยวงสอาด
  03/04/2018 11:51

  -

  image
  ชนัน ธนสารโสภาภรณ์
  15/03/2018 09:46

  อยากให้vdoมันfullscreenให้เต็มจอมากกว่านี้

  image
  พรสุดา รักษาวงค์
  25/01/2018 14:12

  .

  image
  นายกฤติน ลักษมีการค้า
  02/12/2017 11:09

  XXX

  image
  จิดาภา เลิศพรเจริญ
  29/11/2017 14:19

  d

  image
  กวิตา จันทรพลพันธ์
  12/08/2017 19:20

  d

  image
  พิมม์ลศา ชัยวัฒน์นราธร
  07/08/2017 14:49

  สอนข้ามไปมาในบางครั้ง และไม่ได้เฉลยการบ้านครบทุกข้อ