image

ANX307 - อัตราส่วนตรีโกณมิติ

1,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
11 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/5
ม้วนที่ 2/5
ม้วนที่ 3/5
ม้วนที่ 4/5
ม้วนที่ 5/5
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ปณิดา ประยูรสุนทร
20/09/2019 14:33

อ.สอนดีมากๆเลยค่ะ ระบบเรียนก็ดีด้วย

image
วัลย์รดา เชฐบัณฑิตย์
05/09/2019 09:49

เข้าใจมากๆเลยค่ะ

image
กรกฤต หาญหริรักษ์
23/08/2019 19:26

ดีครับ

image
นภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ
05/08/2019 16:19

good

image
ชนภัช โชติภัทร์กุล
17/07/2019 12:59

GOOD

image
ปัณณวิชญ์ บุญทวี
24/06/2019 18:25

ดี

image
บวรวิชญ์ เตชะวรกุล
08/06/2019 14:02

good

image
ปวริศ พิศิษฐการ
06/06/2019 17:57

..

image
ภูมิพัฒน์ บุณโยทยาน
31/05/2019 05:54

ดีมากครับ

image
ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
30/05/2019 20:01

good

image
เบญญาภา หมาดดำ
24/05/2019 16:43

สอนดีมากค่ะ

image
สิริกาย พรหมทอง
08/05/2019 16:42

สุดยอด

image
สรวิชญ์ บุญเรือง
23/04/2019 19:43

ดีครับ

image
นายพัฒนชัย แหวนเครือ
20/04/2019 13:42

อาจารย์สามารถอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในคอร์สได้อย่างละเอียดครบถ้วนและยังเข้าใจอีกด้วยซึ่งในส่วนของแบบฝึกหัดที่ให้ทำก็ยังดีและทำให้เกิดกระบวนการฝึกคิดให้กับผู้เรียนอีกด้วย

image
กฤตานน สันทะบุตร
11/04/2019 15:07

อาจารย์สอนดีมากครับ

image
สิริกร ศุภกรพงศ์
01/04/2019 21:34

ดีมากค่ะ

image
นนทพัทธ์ มหาพรหมรักษ์
19/03/2019 20:07

โจทย์เยอะ สอนละเอียด

image
พริศรา ศรีธนางกูร
19/03/2019 11:08

ดีค่ะ เข้าใจง่าย

image
ชนณัทชา สินสุวรรณ
12/03/2019 20:18

ดีมากค่ะ อาจารย์อธิบายให้เข้าใจเป็นอย่างมาก

image
ปัณฑิตา จริงจิตร
10/03/2019 18:24

-

image
ญาโณทัย กลื่นจันทร์หอม
01/03/2019 12:04

สอนเข้าใจใช้ในห้องเรียนได้

image
ติณณพัฒน์ สิทธิสุวรรณ
27/02/2019 19:11

-

image
ตะวัน บวรสิริเกษม
26/02/2019 10:11

สวย

image
วิริทธิ์ เอกอนันต์กุล
11/12/2018 18:34

ครูสอนดีมากครับ

image
ฟาฎิลย์ ดาโอะ
03/12/2018 08:30

สอนดีครับ

image
ปุณยนุช ตั้งวราภรณ์
30/11/2018 20:21

สอนดีค่ะ

image
ติณณ์ มาตังคพงศ์
22/10/2018 11:28

สอนเข้าใจมากครับผม

image
ปวริศา สุทธิจิต
18/10/2018 07:42

**

image
กรองแก้ว นิมมาณวัฒนา
10/10/2018 09:32

สอนเข้าใจ

image
โศภิสรา เก้าเอี้ยน
09/10/2018 10:01

สอนสนุกมากเลยค่ะ

image
ชนัญชิดา เหล่าเลิศฤทธิกุล
02/10/2018 17:21

พูดเร็วไปนิดนึงค่ะ

image
รวิภา ธัญยนพพร
28/09/2018 17:50

สอนเข้าใจง่าย มีสูตรที่ช่วยให้เข้าใจง่าย

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
22/09/2018 23:00

สอนดีทำให้เข้าใจมากขึ้น

image
วีณา กัลยาณวิสุทธิ์
22/09/2018 10:33

fu8jt

image
สิริภัทร แม็คเคนนา
31/07/2018 17:35

โคตรมันครับ ครูอรรณพสอนเข้าใจค่อนข้างง่ายด้วย

image
ศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ
23/07/2018 20:28

ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นครับ

image
วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
25/06/2018 16:06

very good

image
นรุตม์ อิสสระวิทย์
17/06/2018 22:16

.

image
ด.ญ.ญาณิศา พินิจสกุล
27/05/2018 23:20

-

image
Poonyawee Tongmala
27/05/2018 16:53

.

image
nunnicha phirungkapora
22/05/2018 11:18

easy to understand

image
veevarit pothimontra
14/05/2018 09:30

good

image
พณิช กมลาพร
11/05/2018 21:31

-

image
วิชยา วรรณสุข
07/05/2018 09:47

i am groot

image
พัณณิตา ม้าทอง
05/05/2018 10:33

-

image
ภูณัฏฐ์ชา สิทธิโชติวงศ์
30/04/2018 16:41

ดี

image
พสธร โนเลี่ยม
29/04/2018 20:24

เข้าใจขึ้นมากครับ

image
ณัฐกานต์ ถาวรวิสุทธิกุล
24/04/2018 14:28

-----

image
ชนกันต์ เกษมวงศ์
22/04/2018 19:02

อาจารย์สอนดีมากเลยครับ

image
ตราภูมิ สุวรรณเมฆ
21/04/2018 09:15

สุดยอด

image
นรวิชญ์ วงศืเดือน
01/04/2018 20:26

เข้าใจ

image
ณัฐนันท์ หวังชัยเจริญกิจ
22/03/2018 17:37

ปรับพื้นดี

image
มานิตา ลิ้มอุดมพร
16/03/2018 09:20

ดีค่ัะ

image
ภูริณัฐ เก่งล้ำเลิศ
04/02/2018 19:04

อ.สอนดีครับ

image
วรัษฐ์ df
03/02/2018 11:15

ดี

image
ชนุตตา ศิริพานิช
02/02/2018 07:00

ละเอียดดีค่ะ เข้าใจง่าย

image
กนกพร โอฬารอร่ามกุล
28/01/2018 17:05

สอนดีมากค่า

image
กิจการ นำสว่างรุ่งเรือง
20/01/2018 15:39

อ.สอนดีครับ ปูพื้นให้เลย มีจนถึงระดับข้อสอบเตรียม แรกๆไม่ได้หลังๆจะชินโจทย์ไปเองฮะ

image
พร้อม สุขกิจบำรุง
12/12/2017 17:30

ดีครับ

image
ณัฐชา ยิ่งศักดิ์มงคล
20/11/2017 16:51

ดีมาก

image
ฐิติกาญจญ์ หล่อวิเชียรรุ่ง
04/11/2017 12:12

ก็ดีค่ะ

image
เศรษฐพงศ์ มะเสนา
08/10/2017 20:54

ดีมากครับ

image
สาริศ ปัญจมาพิรมย์
17/06/2017 20:56

ดีจ้า

image
ภูตะวัน โพธิ์น้อย
12/06/2017 19:40

ดี

image
รสิกา วิจิตรศิริโชติ
08/06/2017 18:42

สอนดีมากๆเลยค่ะ

image
อาริดา สิมะพิเชฐ
28/05/2017 10:16

ดี

image
วรากร เดชาวรานุภาพ
22/05/2017 09:32

ดีมากๆ ครับ

image
ศุภณัฐ เมฆรุ่งเรืองไกร
23/04/2017 10:39

-

image
พิชชากานต์ ดุลยวีสิทธิ์
11/04/2017 19:33

ดีค่ะ