image

ANX101 - ม.1 เทอม 1

3,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
35 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • สมบัติของจำนวนนับ
  • จำนวนเต็ม
  • จำนวนและตัวเลข
  • เลขยกกำลัง
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/17
ม้วนที่ 2/17
ม้วนที่ 3/17
ม้วนที่ 4/17
ม้วนที่ 5/17
ม้วนที่ 6/17
ม้วนที่ 7/17
ม้วนที่ 8/17
ม้วนที่ 9/17
ม้วนที่ 10/17
ม้วนที่ 11/17
ม้วนที่ 12/17
ม้วนที่ 13/17
ม้วนที่ 14/17
ม้วนที่ 15/17
ม้วนที่ 16/17
ม้วนที่ 17/17
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัทภัค หล่อประพันธ์
31/12/2019 07:46

เป็นคลอสที่ดี

image
อัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ
18/12/2019 16:00

อาจารย์สอนดีมาก น้องสนใจเรียนดีค่ะ

image
Bhuriwat weerapetch
03/12/2019 17:14

ดีมากๆเลยครับ

image
ปัณณทัต จันทรศารทูล
19/10/2019 12:04

ดีมาก

image
หัทยานันท์ อัมพันธ์
04/10/2019 11:26

เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน

image
ศุภธิดา นิยมธรรม
28/08/2019 05:44

ดีมาก

image
ชยกร วรรธนะปกรณ์
24/08/2019 05:28

good

image
เด็กชายเซนเดน สิดล สแปทเชิทส์
16/08/2019 09:50

สอนละเอียด เข้าใจดีมาก

image
ธนกร นันทนาวัฒน์
28/07/2019 13:39

ok

image
วรินทร บุญปรี
21/06/2019 17:28

good

image
มารียา แสงพานิชย์
12/05/2019 18:13

good

image
พัฒประพงศ์ งามละเมียด
08/05/2019 11:01

ดีมา ดีมากๆ

image
ปภังกร อังศุไพศาล
05/05/2019 09:11

ดีมากค่ะ

image
ฐิติญานนท์ สัสดีไกรษร
15/04/2019 18:44

อาจารย์อรรณพสอนดี เข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนที่ทำให้หนูเข้าใจ ทำเลขเร็วขึ้น และ ถูกต้องมากขึ้นด้วยค่ะ

image
ณัฐญากรณ์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
11/04/2019 13:38

อ.อรรณพ สอนดีและเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

image
เมลิสา กอเจริญ
01/04/2019 08:55

-

image
ธภัทรอร ศรีวิบูลย์ชัย
24/03/2019 16:07

ดี

image
ภัทรวดี หนูปลอด
23/03/2019 16:21

สุดยอด

image
ธนัชพร บุญขจาย
18/03/2019 20:24

ดีมากค่ัะ

image
ธนิด โถวรุ่งเรือง
08/03/2019 16:54

สอนเข้าใจมากค่ะ

image
สุภชา วงษ์เนตร
14/10/2018 19:53

ดีมากเลยค่ะ

image
ภวิศโภคิน ณฐบุญพิศุทธิ์
07/10/2018 12:45

ดีมากครับสนุกมากตลกด้วยครับ

image
ชยพล วรนุช
02/10/2018 15:11

สอนดีมากครับ

image
พิสิษฐ์ คำเเหงพล
01/10/2018 14:26

แบบฝึกหัดเยอะดีครับ มีโจทย์หลากหลาย ให้ทำเยอะๆ

image
นวพร ธนากิจ
27/09/2018 10:07

-

image
ภูมิชนก เวชกุล
03/09/2018 20:11

อาจารย์สอนอธิบายได้ละเอียดดีมากครับ เข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย

image
ณัชชา สิทธินววิธ
24/08/2018 22:49

no

image
วนัสนันท์ ภูมิศักดิ์ธนสาร
03/07/2018 12:00

ดี

image
ด.ช. กฤตภาส สีหาบุญนาค
30/06/2018 06:08

อาจารย์สอนดีมากๆครับ

image
ด.ญ. อนัญญา เหลืองทวีทรัพย์
06/06/2018 18:37

-

image
ตฤณเดช พิตติรวิภาส
21/05/2018 09:26

ดีครับ

image
ธนภัทร กลิ่นปราง
19/05/2018 11:13

โจทย์เยอะมากครับ

image
ด.ช.กิตติกร สังขภิญโญ
14/05/2018 18:53

ดีครับ

image
ภูริวิชญ์ พิชัย
14/05/2018 13:53

-

image
ด.ญ.กานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
10/05/2018 13:57

สอนเข้าใจมากค่ะ สอนดี เรียนแล้วสนุกค่ะ

image
ปรารถนา หาญจิระสวัสดิ์
08/05/2018 13:49

-

image
พิสิษฐ์ คำแหงพล
06/05/2018 15:03

อธิบายง่าย เข้าใจง่าย สนุก ได้ความรู้เเบบไม่เครียด เฮฮาปาร์ตี้ ครูสอนสนุกมากครับ

image
ด.ญ.โซเฟีย มะดิง
03/05/2018 19:58

สอนเข้าใจ

image
นนน แพทยานันท์
02/05/2018 12:54

ดี

image
นภพรรณ ทองมั่น
02/05/2018 12:00

สอนดีมากๆค่ะ

image
พิมพ์ชนก กะชา
28/04/2018 13:37

คุณครูสอนเข้าใจง่าย อธิบายดีและละเอียดค่ะ

image
Nutthapat Chunthakul
27/04/2018 18:54

okay

image
Nikkei Kongdasubtawee
25/04/2018 19:29

ดี

image
ชาริตา โพธิ์สว่าง
13/03/2018 21:05

ดี

image
ศรรชัย ช้อยหิรัญ
09/03/2018 08:15

ดี

image
มนิดา เตชานุวัตร์
18/01/2018 00:45

-

image
ปวีณืรัชต์ พานปฐมกุล
11/12/2017 13:01

สอนเข้าใจดีค่ะ

image
ภูริณัฐ เก่งล้ำเลิศ
02/11/2017 09:41

สอนดี

image
ด.ญ.ชลลดา จตุราบัณฑิต
01/11/2017 09:29

อ.สอนดีมากค่ะ

image
มนัสนันท์ วงศ์วิวัฒน์เสรี
16/10/2017 13:55

สอนดีมากค่ะ

image
ธีวสุ วงศ์วิฑูรยาพร
12/10/2017 14:34

อิอิ

image
ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
04/09/2017 21:19

ok

image
ณัชพล แซ่ลิ่ม
20/08/2017 09:48

ดีครับ

image
ธัญวรัตน์ เจตน์มงคลรัตน์
19/08/2017 09:23

ดี

image
สรสิช สามาอาพัฒน์
13/08/2017 12:31

สอนดีครับ

image
ณภัทร์ ทัตตินาพานิช
09/06/2017 20:39

ดี

image
ด.ช.พิชญุตม์ ศิริจิตเกษม
23/05/2017 19:08

good teaching

image
เตชิต ตั้งอดุลย์รัตน์
07/05/2017 10:32

ดีครับ

image
จินดาภา วีระวนิชกุล
06/05/2017 16:48

ดีมากคะ

image
วีระ บัวพันธุ์
05/05/2017 06:41

สอนดีเข้าใจง่าย เเละสอนสนุก

image
สุกฤตา อำไพวรรณ
24/04/2017 12:13

เข้าใจง่ายดีค่ะ

image
ด.ญ.พันธิตรา พฤทธิกานนท์
20/04/2017 14:41

-

image
สิริกาย พรหมทอง
14/04/2017 10:26

ดีค่ะ

image
ชวิศกร มุกดามาศ
23/03/2017 09:54

good

image
วันวิสา เจตน์มงคลรัตน์
20/03/2017 16:18

ดีมากค่ะ

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00