image

ANX701 - ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance

3,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
36 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/9
ม้วนที่ 2/9
ม้วนที่ 3/9
ม้วนที่ 4/9
ม้วนที่ 5/9
ม้วนที่ 6/9
ม้วนที่ 7/9
ม้วนที่ 8/9
ม้วนที่ 9/9
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
กัญญาวีร์ พลีสุดใจ
22/10/2019 17:02

คิดถึงอาจารยอรรณพค่ะ

image
พรปวีณ์ สมเกียรติกุล
06/10/2019 19:55

-

image
อิศรา จูฑะศร
05/10/2019 13:38

d

image
ณัฐพร เตชะสุนทโรวาท
26/09/2019 08:17

ถือว่าดีเลย ในการปรับพื้นฐาน นักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สนี้ หากเรียนครูอรรณพคอร์สม.ปลายมาทุกคอร์สแล้วอาจจะไม่จำเป็น แต่ถ้าเรียนก็ถือเป็นการทวนทั้งหมดก่อนเรียนคอร์สEn

image
ก้องเกียรติ เรืองอุไร
13/09/2019 01:36

ทบทวนสูตรได้เยอะมากเลยครับ

image
สุภัสสรา โคตุระพันธ์
30/08/2019 18:22

ดีมากๆค่ะ

image
เขมสุรียา สรรเสริญ
29/08/2019 14:29

อาจารย์ทวนเนื้อหาได้เข้าใจ กระชับ รวดเร็ว

image
วชิราพร ธงสุวรรณ
21/08/2019 15:51

ดีค่ะ

image
สิริจันทร์ แซ่โกว
11/08/2019 22:33

สนุกดีค่ะ

image
ชุติกาญจน์ จำเริญศรีสกุล
07/08/2019 18:33

เป็นคอร์สที่ดีมาก

image
วรกานต์ พันคนิช
24/07/2019 16:29

บางทีก็เร็วไปนิดนึงค่ะ หนูตามไม่ค่อนทัน แต่รวมๆแล้วโอเคค่ะ

image
ณัฐวดี ชาวนาผือ
19/07/2019 12:56

เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ได้ทวนเนื้อหาไปในตัว

image
พัชรวรรณ ทับทิมเทศ
15/07/2019 12:56

เข้าใจดีค่ะ

image
จริยาภรณ์ จันทร์ผ่อง
21/06/2019 21:24

สอนเข้าใจดีมากค่ะอยากให้มีส่วนลดสำหรับเรียนออนไลน์ด้วยค่ะ

image
ชิษณุพงศ์ ขำสุวรรณ์
08/06/2019 14:33

ชอบมากเลยครับ.

image
สิราวรรณ หงษวิจิตร
04/06/2019 21:39

สอนได้กระชับและเข้าใจดีมากเลยค่ะ

image
จินต์จุฑา ลัภนะก่อเกียรติ
02/06/2019 19:19

เข้าใจ

image
จตุพร กุมศัสตรา
28/05/2019 07:33

ทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาก

image
ศรัญญา ก้านอินทร์
23/05/2019 09:49

สอนละเอียดมากคะ

image
นงนภัส วีระบรรเจิด
20/05/2019 08:25

good

image
ศุภกานต์ เรืองรัตน์วณิชยา
19/05/2019 14:47

ดี

image
วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
18/05/2019 07:51

a+

image
ณัฏฐณิชา ซื่อวาจา
07/05/2019 15:02

เป็นคอร์สที่มีประโยชน์มาก ช่วยให้ความรู้เก่ากลับมา อีกทั้งโจทย์เยอะช่วยให้ชำนาญมากขึ้น

image
ธีรสิทธิ์ คำผิว
07/05/2019 07:30

อาจารย์อรรณพ สอนดีมากเลยครับ

image
ณภ เรืองสงคราม
21/04/2019 19:06

สอนดี ชอบที่สอนตั่งแต่พื้น ค่อยๆไล่มาจนถึงยาก

image
กฤตชญา หิรัญโณ
30/03/2019 10:57

สอนดีค่ะ

image
ปรีดา นามสว่าง
09/03/2019 20:43

ดีคับ

image
ณัฐวดี รังใส
20/12/2018 23:23

ครูสอนดีมากค่ะ ทำให้มองโจทย์ได้เร็วขึ้น

image
จิรนนท์ ศิริยะราช
14/11/2018 03:55

สนุกเข้าใจง่าย

image
คุณาธิป สุขทวี
25/10/2018 08:51

ดีครับ

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
13/10/2018 01:10

อ.สอนเข้าใจมากเลยค่ะ

image
ธนดล วงษ์น้อย
03/10/2018 06:35

ดีมากครับ

image
จิรวัฒน์ นิธิสันถวะคุปต์
02/10/2018 13:50

เข้าใจประหยัดเวลาดี ขอบคูณมากครับบ

image
ชนยิดา จุมพิศ
11/09/2018 20:10

-

image
ธนพล โสขุมา
10/09/2018 19:58

สอนดี และมีเวลาการเรียนที่เหมาะสม

image
ธิปก ตั้งสำเริงวงศ์
04/09/2018 21:14

ไวไปนิดหน่อย ควรทำหนังสือที่พิมพ์ให้แล้ว

image
สุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง
03/08/2018 15:37

ดีมากครับ

image
ธนัญชกร ถาวรศิริ
22/06/2018 19:40

..

image
ณัดชา เพียรพัง
03/06/2018 07:54

เริดดดดดดดด

image
พิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม
31/05/2018 19:30

ช่วยให้พื้นฐานแน่นขึ้นมากค่ะ

image
อรณิชา ครูอุตสาหะ
12/05/2018 16:27

ดีมาก

image
โชติพงศ์ เทพทอง
05/05/2018 20:25

เนื้อหาการสอนเข้าใจง่าย

image
ชณัฏนันท์ ศิริชู
01/05/2018 23:01

ดีคะ

image
กัญญ์กุลนัช ไชยพงศ์
27/04/2018 15:45

อาจารย์สอนเข้าใจมากๆค่ะ

image
ฌาน์ฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
13/03/2018 00:49

เป็นคอสที่ดี

image
อานนท์ สุพัฒน์ผล
20/02/2018 07:21

ช่วยทวนเนื้อหาให้ใหม่แบบเข้าใจง่ายและก็จำง่ายดีมากครับ

image
ตีรณา เกียรติ์สุขสถิตย์
13/01/2018 15:33

ดีค่ะ ได้ความรู้แบบรวบรัด

image
ณัฐวดี โกสุมาภินันท์
21/11/2017 23:06

-

image
ภัคพล สาระสันต์
08/07/2017 16:24

ดีมาก

image
สมพงษ์ จารุจิตจำเริญ
12/03/2017 16:05

-

คอร์สที่น่าสนใจอื่นๆ