image

ANX415 - ลำดับและอนุกรม

1,800 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
19 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 4 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • ลำดับและอนุกรม
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/8
ม้วนที่ 2/8
ม้วนที่ 3/8
ม้วนที่ 4/8
ม้วนที่ 5/8
ม้วนที่ 6/8
ม้วนที่ 7/8
ม้วนที่ 8/8
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัฐกฤตา วิเศษวงศา
19/06/2021 07:57

ดีมาก

image
ปุณณาสา พรรัตนกวี
18/06/2021 11:31

ดีมาก

image
ชุติกาญจน์ อธิเวชสกุล
15/06/2021 21:00

ดีมาก

image
พรปวีณ์ วัชรปาณ
14/06/2021 17:28

~

image
ธนากร ทับทอง
13/06/2021 05:42

ดี

image
ณิชาภา หมู่พิมล
06/06/2021 14:42


image
ณัฐริกา ม่วงมะเริง
05/06/2021 11:25

Goodddd

image
อภิชญา สมภพศาสน์
03/06/2021 08:32

-

image
กิ่งมณี พรปรัชญากุล
29/05/2021 17:24

สอนละเอียดเเละเข้าใจมากค่ะ

image
สิริกร กุหลาบวงษ์
26/05/2021 14:41

โจทย์เยอะ สอนเข้าใจ

image
สุนิตา กอนคำ
17/05/2021 11:38

ดีมากค่ะสอนเข้าใจ

image
เทียนฉาย มโนเกตุ
17/05/2021 00:47

เร็วค่ะ จดตามแทบไม่ทัน แต่ทริคเยอะดี

image
วรภัทร ภัทรเปรมเจริญ
16/05/2021 08:03

เยี่ยมครับ

image
พรชนิตว์ กวีวัฒนะภักดี
14/05/2021 07:40

ดีมากค่ะ

image
ชญานุศภัฒค์ เขียวสวาส
11/05/2021 17:17

เรียนเข้าใจรู้เรื่องค่ะ

image
ปวริศา บุณยะกลัมภะ
10/05/2021 12:28

สอนเข้าใจดีมากๆ

image
อิสระ บัวบาน
06/05/2021 21:21

เข้าใจดีครับ

image
ทัศน์พล ธำรงชลพิสิฐ
01/05/2021 19:57

.

image
พรศิณี ลาภยงยศ
28/04/2021 15:22

ดีค่ะ

image
เพลงนภา ตันยะบุตร
24/04/2021 14:47

อาจารสอนดีมากค่ะ

image
สุทธา ไพทยะทัต
22/04/2021 08:35

สอนเข้าใจ พูดให้เด็กตามทัน เท็คนิคเยอะ สอนดีมากๆครับครูอรรณพ

image
บวรวิชญ์ เตชะวรกุล
16/04/2021 14:29

คอร์สเเต่ละคอร์สเเพงไปหน่อยครับอยากให้ลดราคาลง

image
ปุณยนุช ตั้งวราภรณ์
15/04/2021 12:28

สอนดีมากๆ ค่ะ ได้ฝึกทำโจทย์เยอะด้วยค่ะ

image
ภัทรียา ศรีทิพย์สุโข
09/04/2021 11:04

ดีค่ะ

image
นุศรินทร์ การพานิช
06/04/2021 08:19

ดี

image
ธิติ ฉวีกุลมหันต์
01/04/2021 21:06

ไม่มี

image
ณัฐชนนท์ หนูเจริญ
24/02/2021 11:05

ดีครับ

image
นางสาวฐิตินันท์ อินทโช
22/02/2021 21:41

ดีค่ะ

image
สมใจนึก หาญไพบูลย์สุข
12/02/2021 20:55

เข้าใจง่าย ชอบมากครับ

image
พิชญา พินิจพล
08/02/2021 14:30

อาจารย์สอนละเอียดเข้าใจง่ายมากๆ แล้วก็สอนให้จำแบบเป็นระบบดีมากๆเลยค่ะ

image
ปุญญิสา หาญกิจรุ่ง
27/01/2021 15:53

ดี มีสตรลัด ทำโจทย์ได้

image
พันธ์ศิลป์ อดิศรพันธ์กุล
10/12/2020 16:55

สอนดีมากครับเข้าใจง่ายมาก

image
ปุณฐญิศา จั่นเรือง
28/11/2020 11:31

เข้าใจมากขึ้นค่ะ

image
สิริกร คงสินธ์
23/11/2020 13:55

สอนดีมากค่ะ

image
นรภัทร ลีลาเจษฎากุล
22/11/2020 21:10

สอนดีครับ คิดถึงอาจารย์

image
กฤตภาส นิติกรไชยรัตน์
17/11/2020 08:44


image
ธรรมชาติ เนตรสุวรรณ
14/11/2020 16:14

bnj

image
อิสริยภูมิ ขาวงาม
09/11/2020 23:08

-

image
นภัสนันท์ มุ่งจิตวิศวกร
01/11/2020 09:53

สอนดีค่ะ

image
กรรณิการ์ สร้อยพลอย
29/10/2020 10:44

เข้าใจง่าย

image
อัจราพร มะลิซ้อน
28/10/2020 20:16

-

image
ปุณิกา รักเกื้อ
24/10/2020 21:34

สอนดีเหมือนเดิมเลยต่า

image
บุญญาณี ไชยยงค์
23/10/2020 09:57

-

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
08/10/2020 18:58

ดี

image
รพีพันธ์ ยืนยง
04/10/2020 15:40

good

image
นายฉัตรชัยวัฒน์ ศรีวิชิต
23/09/2020 18:15

Ok

image
Narapat Matawee
12/09/2020 12:29

Did I

image
วินทกานต์ นามประกาย
09/09/2020 16:18

ดี

image
ประภาวรินทร์ วงวาน
28/08/2020 12:57


image
วีณา กัลยาณวิสุทธิ์
26/08/2020 19:13

-

image
วรพัทธ์ จำเริญนุสิทธิ์
24/08/2020 19:11

.

image
ณิชาภา สุวรรณกลาง
12/08/2020 10:38

สอนดี เข้าใจง่าย และมีโจทย์หลากหลาย

image
ภูมิพันธ์ กิ่งพุทธพงษ์
07/08/2020 17:26

ugjy

image
วิยะดา เตสยานนท์
06/08/2020 18:53

การกรอเร็วไม่ควรตัดเวลาตามม้วนควรตัดเวลาตามจริง ส่วนการสอน ถ้ามีmapสรุปเนื้อหาจะดีมาก อยากให้มีทริคในการทำข้อสอบมากกว่านี้

image
นาย เกียรตินันท์ คำปินไชย
06/08/2020 13:05

ดีมากเลยครับ ผมเรียนแล้วสามารถนำไปทำข้อสอบของโรงเรียนได้ทุกข้อเลยครับ

image
กิตติยวดี โสภณสกุลเกียรติ
03/08/2020 12:13

สนุก

image
สุนิสา ประดิษฐกุล
21/07/2020 19:44

-

image
ณัชชา สุทธินนท์
11/07/2020 00:32

สอนดี เข้าใจ และก็การบ้าน โจทย์เยอะมากค่า

image
ปีติภัทร สกนธรัตน์
09/07/2020 21:37

ปรับปรุงวีดิโอให้สะดุดด้วยครับ

image
ม่านดาว ค้ากระบือ
08/07/2020 09:25

อาจารย์สอนดีค่ะ

image
เพ็ญพิชชา พงษ์ตุ้ย
06/07/2020 20:16

-

image
อาดัม ประทีป ณ ถลาง
16/06/2020 02:11

สอนเข้าใจมากครับ

image
ซีรีน หุ่นพยนต์
08/06/2020 13:36

ดีมากๆเลยค่ะ

image
มิลาน โพธิคม
04/06/2020 11:43

สอนเข้าใจง่าย

image
Punnapa K
30/05/2020 13:48

สอนดีมากค่า เข้าใจมากๆ

image
สุภาพร สุวรรณวิศาล
30/05/2020 09:42

สอนดีค่ะ

image
หิรัญญิการ์ ศรีคง
20/05/2020 11:37

ดีมากเลยค่ะ

image
ภรณ์วชิรา ทองวชิระ
18/05/2020 15:35

สอนดีค่ะ

image
สุพิชญา บัวคลี่
17/05/2020 10:32

อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ เรียบเรียงลำดับเนื้อหาได้ดีค่ะ

image
สุชญา ตัณทวิวัฒน์
15/05/2020 14:35

-

image
ศิรวุฒิ เจริญพันธ์
13/05/2020 20:14

ดีครับ

image
ถิรายุทธ คำราพิช
11/05/2020 11:04

ชอบมากครับ

image
นายปัญญวัต ปิ่นประเสริฐ
10/05/2020 10:52

อาจารย์สอนดีมากครับ

image
เปมิกา อมฤต
05/05/2020 18:39

อาจารย์อรรณพสอนคณิตได้ดีที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาเลยค่ะ ไม่ใช่แค่คอร์สนี้

image
น.ส.กรพินธ์ อินนุพัฒน์
05/05/2020 10:23

ดีมากๆๆเลยคะ

image
มานิตา ลิ้มอุดมพร
30/04/2020 10:48

สอนดีมากค่าาา

image
wallapa Jampatate
29/04/2020 07:35

ดีค่ะ

image
ชอบธรรม อยู่วนิชชานนท์
28/04/2020 11:19

.

image
ณัชพล โสตศิริ
27/04/2020 17:08

เยี่ยมคับ

image
ชนิดาภา ทำคำภา
23/04/2020 15:48

-

image
สิรวิชญ์ จวนอาจ
22/04/2020 23:53

สอนดีมากๆเลยครับ

image
ปุระชัย คันทจิตร
22/04/2020 02:21

โจทย์หลากหลายและเชาว์ปัญญาดีครับ อาจารย์สอนให้มองโจทย์เข้าใจมากขึ้นครับ

image
พลอยชมพู ภู่วชิรานนท์
20/04/2020 21:38

??

image
ประพิชญา เกิดทรัพย์
19/04/2020 15:58

ดีค่ะ

image
ณัชพล วัดไพรรุณ
18/04/2020 07:39

สอนดี

image
เบญจมาภรณ์ แก้วณรงค์
18/04/2020 00:24

สอนดีค่ะ

image
อัฉริยาพร ปิยะชัยกวี
17/04/2020 20:31

เสียงไม่ตรงกับภาพ

image
ชวัลญา พงษ์ไทย
15/04/2020 11:38

สอนดี เข้าใจดี

image
กฤตานน สันทะบุตร
11/04/2020 20:25

สอนดีมากครับ

image
กุลจิรา อัมพรชัยประทีป
10/04/2020 15:20

ดี

image
นายจิระพงศ์ ทาสิงห์คำ
10/04/2020 14:00

สอนเข้าใจดีมากครับ โจทย์เยอะดี

image
ธนกิจ ยิ้มตระกูล
10/04/2020 08:55

โจทย์หลากหลาย ได้เทคนิคในการทำข้อสอบ

image
จิตรลดาภรณ์ แผนพาณิชย์
09/04/2020 15:01

ครูสอนดีมากๆค่ะ

image
พรปวีณ์ นาสวาสดิ์
09/04/2020 14:45

อาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะ???

image
อัจจิมา จันทร์เป้า
08/04/2020 17:23

อาจาร์ยสอนเข้าใจมาก ได้ทริคลัดๆ

image
พิชญา ทองมณี
03/04/2020 16:20

ดีมากก

image
สิริรัตน์ พยมพฤกษ์
03/04/2020 14:43

อาจารย์สอนเข้าใจมากๆค่ะะ รักอาจารย์:)))

image
Natticha Charernyos
03/04/2020 12:10

ดีค่ะ

image
วาสนา พลับวังกล่ำ
31/03/2020 11:05

ดี

image
นันท์นภัส เทพารักษ์
30/03/2020 14:36

5

image
มินรดา กระจายศรี
21/03/2020 13:29

ดี

image
ภาวิช ด่านเจริญผล
18/03/2020 10:55

สอนเข้าใจง่าย

image
ณัฎฐพนธ์ คงสวัสดิ์ศรีสุข
16/03/2020 06:30

โจทย์เยอะดีครับ '':D

image
เสฏฐวุฒ มีพันลม
14/03/2020 17:06

สอนเข้าใจ โจทย์เยอะ

image
นางสาวสุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ
28/02/2020 20:40

คิดถึงอาจาร์มากๆเลยค่ะ

image
เนตรดาว โพธิพิพัฒน์
10/02/2020 11:25

ดีค่าา

image
ณัฐมนต์ สวัสดิชัยนันทา
07/02/2020 20:01

สอนดีมากค่ะ

image
มุณี สุขแสน
01/02/2020 12:34

สอนละเอียดดีค่ะ

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
28/01/2020 08:43

อ.สอนดีมากๆค่ะ

image
วิมพ์วิภา อมรปฏิเวธ
26/01/2020 22:36

D

image
แทนไท สมยา
21/01/2020 18:11

m

image
แก้วกัลยา แก้วทองมา
19/01/2020 10:21

-

image
ภัคทีรา บุญปล้อง
18/01/2020 22:14

ลัดไปนิดหนึ่ง

image
ณพัชชา มหาดำรงค์กุล
11/01/2020 17:23

ดี แต่โจทย์บางแนวมีน้อย

image
วิพาวรรณ เขมะรังษี
06/01/2020 21:30

สอนเข้าใจค่ะ

image
ศศิตาภรณ์ รันติสร้อย
06/01/2020 16:59

-

image
ปัญญาธร ศรีณรงค์
04/01/2020 02:03

ดีมากมากเลยครับ

image
ปาลิตา อ้นสุข
31/12/2019 13:25

สอนเข้าใจดีค่ะ

image
อิฏฐาพร มณีเนตร
24/12/2019 13:01

ดี

image
รอชนก ปัณฑวังกูร
21/12/2019 15:03

สอนละเอียด อธิบายเข้าใจดีมากๆค่ะ

image
เขมจิรา ถือฉลาด
14/12/2019 08:29

สอนดีมากค่ะ ยกตัวอย่างแบบมีที่มาที่ไป แต่บางครั้งก็รู้สึกว่าสอนเร็วไปหน่อยแต่กรอวิดีโอซ้ำก็เข้าใจแล้วค่ะ

image
วิชธพงศ์ โปรยานนท์
08/12/2019 16:00

5

image
ปัณศ์ชนิต วิไลพรรัตนา
06/12/2019 22:25

สอนดีมากๆค่ะ

image
ปัณฑิตา จริงจิตร
29/11/2019 18:07

-

image
ภัทรมน ภัทรศิริกุล
08/11/2019 19:27

-

image
นายพัฒนชัย แหวนเครือ
23/10/2019 21:44

.

image
ธนัช หวานกิจเจริญ
20/10/2019 19:40

cuwthip

image
วิทิตา ศราวณะวงศ์
30/09/2019 21:24

สอนดีมากๆค่ะ

image
สรวรรณ ติระตระกูลวิชยา
30/09/2019 14:09

สนุกดีค่ะ เนื้อหาแน่น

image
บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ
25/09/2019 18:58

-

image
ศุภณัฐ เมฆรุ่งเรืองไกร
25/09/2019 10:28

No moment

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
14/09/2019 10:42

good

image
กฤตภาส โฆษิตชุติมา
27/08/2019 19:09

good

image
ปิยากร กีปทอง
22/08/2019 19:13

สอนดี

image
ภาณุพงษ์ โมกขจันทร์
05/08/2019 13:44

เข้าใจดีมากครับ

image
นส.ศรัญฎา ถนอมวาจามั่น
31/07/2019 20:39

อธิบายละเอียดมากค่ะ

image
ปวีณ์ธิดา เอกพัชรพงศ์
27/07/2019 11:01

อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ

image
รมย์ธีรา ธนะปรัชญานันท์
04/07/2019 16:53

เรียนเข้าใจง่ายมาก

image
รัชริฎา ภักดีราช
29/06/2019 19:19

สอนดี

image
สิริสุดา จีระออน
24/06/2019 15:43

ชอบค่ะ เรียนง่าย สะดวก กู้ดดดดดดดดดดดดด

image
บุญฤทธิ์ อมรลักษณ์ปรีชา
19/06/2019 20:11

-

image
นางสาวกัญญ์วรา ลิ้มเจริญ
16/06/2019 12:20

สอนรู้เรื่อง

image
ชนิดาภา สุปนิจฉัย
12/06/2019 22:24

สอนดีค่ะ แต่พื้นที่สำหรับจดค่อนข้างน้อย เสียดายน่าจะเรียนกับอาจารย์มาตั้งนานแล้ว

image
ณิชาพัชร์ มีสวัสดิ์
10/06/2019 05:11

เป็นระบบดี

image
โสภารัตน์ บุญขาว
03/06/2019 23:53

สอนเข้าใจมากๆค่ะ

image
ฐิติพันธิ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
15/05/2019 12:38

ดี

image
วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
30/04/2019 17:15

a+

image
ศุภิสรา นิตย์กานต์
29/04/2019 19:50

ไม่มี

image
กิจสนี เมธีพิบูลย์ทรัพย์
26/04/2019 23:01

ทำให้เข้าใจเนื่อหาเรียนที่โรงเรียนได้เร็วชึ้นค่ะ

image
รดามณี ศิริพงศ์กุล
19/04/2019 19:42

เยี่ยม

image
กิตติพงษ์ สอนพร
19/04/2019 12:31


image
กัญญ์ธรรม ถังทอง
12/04/2019 17:25

ดีมาก

image
เกเบรียล แอลจิลี่ ทัตตา กินโตะ
08/04/2019 15:40

โปรแกรมไม่ค่อยสะดวกในการเรียน เช่น เวลาเสียงดังหรือเบาเกินไปบางครั้งต้องปิดโปรแกรมก่อนแล้วปรับเสียงเครื่องแล้วล็อกอินใหม่ ถ้าปรับปรุงให้ใช้งานสะดวกขึ้นจะดีมากค่ะ

image
ณัฐภัทร ที่รัก
01/04/2019 10:13

เป็นคอร์สที่สอนเข้าใจ โจทย์เยอะ

image
สิรภัทร หมวดทอง
17/02/2019 09:30

ดีมากค่ะ

image
กิตติมา เอื้อหิรัญกิตติ
15/02/2019 14:34

good

image
ณัฐดนัย ชะอุ่ม
07/02/2019 18:39

D

image
สิราวรรณ หงษวิจิตร
31/01/2019 19:11

อาจารย์สอนดีมากเลยค่ะ

image
คุณิตา โสภณธนารักษ์
28/01/2019 21:35

อาจารย์สอนดีมากค่ะ

image
ประกายฟ้า ใหม่จันทร์
25/01/2019 14:40

ดีมากค่ะ

image
ปพนธีร์ จาคีไพบูลย์
22/01/2019 19:04

ดีจริงค่ะ

image
พชรอร พูลสงวน
09/01/2019 23:15

good

image
ณัฐปาลี ยนต์สมบัติ
26/12/2018 09:12

very good video and he is a good teacher

image
วาริศ ยุทธิวัฒน์
17/12/2018 20:54

สอนดีมาก เรียนตั้งแต่ม4ครับ

image
ณัฐวัฒน์ ปัญญาวัฒนาธิกุล
15/12/2018 15:20

ดีมากครับ

image
ธนรัฐ สิริพิสุทธิ์
13/11/2018 21:19

gg

image
ชยาภรณ์ วรยิ่งยง
08/11/2018 21:26

................

image
สิณีญาณ์ รัตนภิญโญทิพย์
08/11/2018 18:04

good

image
น่านเจ้า กันทะมัง
22/10/2018 10:57

สอนได้เป็นระบบ เข้าใจ แต่อยากให้ปรับปรุงระบบการเรียน at home ให้ใช้ได้ง่าย

image
เขตโสภณ เป็กเครือ
21/10/2018 14:17

ชอบอาจารย์ อรรณพมากครับสอนเข้าใจมากเลยครับ

image
เจษฎากร มหาผล
08/10/2018 15:48

DDD

image
ชนัญชิดา ก้องสมุท
04/10/2018 10:51

อธิบายเข้าใจง่าย มีสูตรที่ทำให้คิดได้ง่ายขึ้นดีค่ะ

image
นันทนัช ตันติอภิกุล
04/10/2018 10:17

อาจารย์สอนเข้าใจและละเอียดมากๆค่ะ

image
มัญญ์ชุพร จงสุกวีวงศ์
28/09/2018 10:27

อาจารย์สอนดีมากค่ะ

image
อมรกาญจน์ กิจประเสริฐ
24/09/2018 13:08

เข้าใจง่าย อาจารย์มีทริคมากมายและสอนวิธีคิดเร็วได้ไม่ยากเลย

image
ธนัชพงศ์ ใจอารีย์
17/09/2018 19:39

อ.อรรณพสอนดีมากกกกกกกกกก

image
ณภัทร ไทยภักดี
13/08/2018 18:44

สอนดี บางไฟล์เวลาปรับเป็น2x เเล้วเสียง อ เปลี่ยยน

image
กัญญาวีร์ เหลืองทองวัฒนา
13/08/2018 13:24

สอนดีค่ะ แต่อยากให้เพิ่มเวลาเรียน กับเรียนลงในโทรศัพท์หรือในไอแพดได้ค่า ฝากพิจารณาด้วยนะคะคือปกติหนูใช้ไอแพดอ่า โน้ตบุ๊ตพกพาไม่สะดวกบวกกับยืมพี่มาค่า

image
ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์
29/07/2018 11:21

อาจารย์อรรณพสอนดีมากค่ะ หนูชอบม่าก เข้าใจเนื้อหาสอนตั้งเเต่พื้นฐาน มีโจทย์ให้ฝึกเยอะ

image
ธนกร ตรองพาณิชย์
15/07/2018 09:59

อ.สอนดีมากครับ

image
รสิกา วิจิตรศิริโชติ
11/07/2018 04:31

สอนดีมากๆค่ะ

image
กัลยกร ธีระบุตร
29/06/2018 11:36

'''

image
สุภัสสรา ประพันธ์เจริญสิน
12/06/2018 20:48

ดีมาก

image
จิดาภา ศรีสวัสดิ์
27/05/2018 17:46

เข้าใจดีค่ะ

image
รินทร์วรี ก้านจักร
30/03/2018 10:02

5

image
ชุติภา ยวงสอาด
26/03/2018 19:13

-

image
ชนัน ธนสารโสภาภรณ์
24/03/2018 19:58

เนื้อหาดี

image
วิชยา วรรณสุข
15/03/2018 07:20

good

image
ธันย์ชนก สมานจิตร์
08/03/2018 12:44

เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ

image
วชิราภรณ์ เหล่าตระกูล
27/08/2017 12:37

ดีค่ะ

image
ไอสยา ผานิตกุุลวัฒน์
16/08/2017 19:19

ดีค่ะ

image
กวิตา จันทรพลพันธ์
03/08/2017 10:59

-

image
ศุภเสกข์ สุชัยคณารักษ์
26/07/2017 19:35

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.