image

ANX801 - Entrance (PAT1)

17,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
211 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 52 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอบตรง, PAT 1, และ 9 วิชาสามัญ
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/78
ม้วนที่ 2/78
ม้วนที่ 3/78
ม้วนที่ 4/78
ม้วนที่ 5/78
ม้วนที่ 6/78
ม้วนที่ 7/78
ม้วนที่ 8/78
ม้วนที่ 9/78
ม้วนที่ 10/78
ม้วนที่ 11/78
ม้วนที่ 12/78
ม้วนที่ 13/78
ม้วนที่ 14/78
ม้วนที่ 15/78
ม้วนที่ 16/78
ม้วนที่ 17/78
ม้วนที่ 18/78
ม้วนที่ 19/78
ม้วนที่ 20/78
ม้วนที่ 21/78
ม้วนที่ 22/78
ม้วนที่ 23/78
ม้วนที่ 24/78
ม้วนที่ 25/78
ม้วนที่ 26/78
ม้วนที่ 27/78
ม้วนที่ 28/78
ม้วนที่ 29/78
ม้วนที่ 30/78
ม้วนที่ 31/78
ม้วนที่ 32/78
ม้วนที่ 33/78
ม้วนที่ 34/78
ม้วนที่ 35/78
ม้วนที่ 36/78
ม้วนที่ 37/78
ม้วนที่ 38/78
ม้วนที่ 39/78
ม้วนที่ 40/78
ม้วนที่ 41/78
ม้วนที่ 42/78
ม้วนที่ 43/78
ม้วนที่ 44/78
ม้วนที่ 45/78
ม้วนที่ 46/78
ม้วนที่ 47/78
ม้วนที่ 48/78
ม้วนที่ 49/78
ม้วนที่ 50/78
ม้วนที่ 51/78
ม้วนที่ 52/78
ม้วนที่ 53/78
ม้วนที่ 54/78
ม้วนที่ 55/78
ม้วนที่ 56/78
ม้วนที่ 57/78
ม้วนที่ 58/78
ม้วนที่ 59/78
ม้วนที่ 60/78
ม้วนที่ 61/78
ม้วนที่ 62/78
ม้วนที่ 63/78
ม้วนที่ 64/78
ม้วนที่ 65/78
ม้วนที่ 66/78
ม้วนที่ 67/78
ม้วนที่ 68/78
ม้วนที่ 69/78
ม้วนที่ 70/78
ม้วนที่ 71/78
ม้วนที่ 72/78
ม้วนที่ 73/78
ม้วนที่ 74/78
ม้วนที่ 75/78
ม้วนที่ 76/78
ม้วนที่ 77/78
ม้วนที่ 78/78
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัฐวัสส์ ประคินกิจ
05/09/2020 21:06

??

image
ณิชาชล วชิราศรีศิริกุล
27/08/2020 17:38

.

image
ณัชพล โสตศิริ
22/08/2020 19:36

ดีครับ

image
ปรุงภัทร พัฒนคุณเจริญกิจ
12/08/2020 11:32

ดีมาก ๆ ค่ะ เข้าใจง่าย เจอโจทย์เยอะ ประทับใจ

image
รัตน์วิภา พูลสวัสดิ์
09/08/2020 14:06

-

image
พิมพ์ลภัส อินทร
24/06/2020 16:36

ดีมาก เข้าใจค่ะ

image
นาวสาวนันทภัค บุตรสามบ่อ
23/06/2020 20:20

สอนดีค่ะชอบแต่จำนวนเทปเยอะไปหน่อย

image
ณัฐพร เตชะสุนทโรวาท
19/06/2020 09:43

ดีมากเลยค่ะ

image
นายกุลธร หีบเเก้ว
17/06/2020 14:25

good

image
กัญชพร นพเก้ามีแสง
12/06/2020 09:29

เนื้อหาดี ครูสอนเข้าใจมากๆค่ะ

image
เสฏฐวุฒ มีพันลม
11/06/2020 14:44

โจทย์เยอะ เนื้อหาเยอะ

image
กนกพร โอฬารอร่ามกุล
11/06/2020 01:31

สอนดีมากๆค่ะ

image
อิฏฐาพร มณีเนตร
10/06/2020 12:09

good

image
ฐิติกานต์ ซู
10/06/2020 08:52

-

image
ฐิติพันธิ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
08/06/2020 12:32

ดีครับ

image
เกวลิน เวศยาสิรินทร์
06/06/2020 11:31

สอนดีมากค่ะ

image
ปิยากร กีปทอง
05/06/2020 09:48

ดีมากค่ะ

image
ณัฐวุฒิ วีระนานนท์
31/05/2020 19:42

ดีมากครับ

image
Chuthiwat Jankane
30/05/2020 13:15

เข้าใจดี

image
วิชญาพร ขอนดอก
22/05/2020 09:27

เข้าใจดีค่ะ

image
Namsai Nilsuwan
20/05/2020 07:21

สอนดีมากกกกกกเลยค่า ทำให้หนูรู้สึกชอบเลขขึ้นมาเลยยย

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
18/05/2020 08:36

อ.สอนดีมากๆค่า ขอให้หนูสอบติดด้วยเถอะ

image
นางสาวณัฐสุดา ศรีมนตรี
16/05/2020 18:52

สอนละเอียด ดีมากค่ะ

image
เนตรดาว โพธิพิพัฒน์
14/05/2020 09:53

ดีค่ะ

image
ศันสนี อังศุถวิล
13/05/2020 08:58

ดีมาก

image
ปัณฑิตา จริงจิตร
12/05/2020 16:19

-

image
สิริจันทร์ แซ่โกว
11/05/2020 19:25

ดีมากคะ

image
ทองกราน ทองคำ
10/05/2020 01:31

ดีครับ

image
กรกานต์ ทับทวีนนท์
24/04/2020 10:35

อาจารย์อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจมากค่ะ สอนไม่ช้าไปหรือเร็วไป อาจารย์รู้ว่าเด็กจะพลาดตรงจุดไหนแล้วย้ำตลอดค่ะ

image
มุณี สุขแสน
17/04/2020 11:34

สอนละเอียดมากค่ะมีแนวโจทย์ครบเลย

image
ชยาดา บุญด้วง
14/04/2020 13:54

อาจารย์สอนดีม้ากกกกกกกกกก

image
ณริกา สุวรางกูร
07/04/2020 15:46

ดีมากค่ะ

image
ธีรกานต์ สุขประสิทธิพร
26/03/2020 15:27

3.5

image
ศักรินทร์ ล้อมวงษ์
25/03/2020 00:10

-

image
สุภัสสรา โคตุระพันธ์
05/03/2020 15:44

สอนละเอียดเข้าใจง่ายมากๆค่ะ

image
กมลชนก เลิศอำไพ
10/02/2020 15:43

ดีค่ะ

image
ภูษณิศา หลาวทอง
29/01/2020 14:05

ดีมากๆเลยค่ะ

image
ปัณฑ์ชนิต วงษ์เมฆ
19/01/2020 12:48

รักและคิดถึงอ.อรรณพมากค่ะ

image
สามินีกาญจน์ มณีเนตร
19/01/2020 00:07

รักค่ะ

image
ศิริวรรณ บำรุงพิพัฒนพร
18/01/2020 18:38

-

image
ธีรสิทธิ์ คำผิว
15/01/2020 11:02

เนื้อหาครบ

image
ศศิพร ศิริวรวงศ์เจริญ
14/01/2020 22:55

คุณครูสอนดี อยากให้มีในมือถือด้วย

image
ทิฆัมพร คำผาย
14/01/2020 14:18

เรียนจนตายค่ะขยันทำการบ้าน แล้วก็ทวนบ่อยๆ ข้อสอบดักทุกแนวบนโลก ล้ำมาก กี่ปีก็ตรงแนว รักกก

image
วัลย์รดา เชฐบัณฑิตย์
11/01/2020 22:48

อาจารย์สอนเข้าใจมากๆเลยค่ะ

image
กชรัตน์ เกิดทวี
06/01/2020 12:16

ดีค่ะ

image
สัตกด อ่อนเปรี้ยว
02/01/2020 16:53

สอนเข้าใจง่าย ละเอียดดีค่ะ

image
สุนิษา อรรควงษ์
30/12/2019 19:48

จำนวนเทป

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
23/12/2019 13:34

good

image
ลลิภัทร กลิ่นวรากร
22/12/2019 11:14

good

image
สุวัฒกรณ์ จันทร์ใส
17/12/2019 02:30

เป็นคอร์สที่ดีมากๆ

image
อิศรา จูฑะศร
27/11/2019 22:14

3

image
พงศกร สุนทรศิริกุล
18/11/2019 08:50

อาจารย์สอนดีมากครับ อธิบายละเอียด

image
ตวิษา ตุลกิจจาวงศ์
13/11/2019 15:06

ดีมากค่ะ

image
มนชนก เขื่อนวัง
11/11/2019 09:29

สอนดีมากค่ะ

image
ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์
28/10/2019 21:02

อาจารย์สอนดีมากค่ะ มีเเนวโจทย์ที่หลากหลาย

image
จตุพร กุมศัสตรา
21/10/2019 18:40

เนื้อหาค่อนข้างเยอะ

image
พัทธนันท์ ปิยโชตินันท์
19/10/2019 20:10

.

image
นนทพัทธ์ โกษาคาร
14/10/2019 15:07

สอนเข้าใจ เรียนสนุกมากคับ

image
นพัตธร วรรณากุลพงษ์
11/10/2019 08:42

เข้าใจง่ายดี

image
ณิชาพัชร์ มีสวัสดิ์
09/10/2019 04:54

สอนละเอียดมากค่ะ

image
ชนัญชิดา ก้องสมุท
08/10/2019 09:32

ดีมากๆค่ะ

image
ศรัญญา ก้านอินทร์
03/10/2019 16:01

good

image
ว้ชราภรณ์ หล่ำศรี
07/09/2019 08:22


image
นายวรยศ เปรมศรี
07/09/2019 07:02

ดีมาก

image
ฐิติรัตน์ เอี่ยมรัตนเลิศ
04/09/2019 15:31

อาจารย์สอนดีค่ะ

image
กนลรัตน์ จิระเดชประไพ
29/08/2019 13:00

อาจารย์สอนดีมาก แต่บางครั้งละเอียดเกินไป

image
ประกายทิพย์ ทองสุก
20/08/2019 08:59

เป็นคอร์สที่ดีค่ะ รู้สึกว่าอาจารย์สอนได้ครอบคลุมทุกแนวมาถึงปัจจุบันเลยค่ะ

image
สุชญา โคตรเวียง
13/08/2019 17:29

ดีมากๆ

image
กรภัทร์ ภู่ไพจิตร
05/08/2019 18:56

d

image
สิราวรรณ หงษวิจิตร
05/08/2019 18:03

อาจารย์สอนดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่าย

image
นภัทร ภักดีดำรงพงศ์
17/07/2019 01:02

ดีมากค่ะ

image
วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
02/07/2019 11:56

a

image
ธนรัฐ สิริพิสุทธิ์
22/06/2019 09:48

0

image
ธนัญชกร ถาวรศิริ
05/06/2019 04:13

สอนดีมากคับเเต่ให้เวลาหมดอายุในคอสเรียนน้อยไปหน่อยครับควรมีการหมดอายุคอสเรียน3ปีคับ คนที่เรียนตั้งแต่ม.4จะได้ทำการบ้านทันคับ ปล.การบ้านเยอะมาก

image
ดรินทร์อร เปลี่ยนรังษี
03/06/2019 20:22

-

image
นายชินดนัย ทองสุ
31/05/2019 19:23

สอนละเอียด ทบทวนครบ ไม่ต้องลงเรียนคิตที่อื่นเพิ่ม ดีครับ

image
นันทนัช ตันติอภิกุล
19/05/2019 14:03

ละเอียดเข้าใจมากค่ะ

image
ศุภพร ศรีโพงาม
18/05/2019 11:12

ดีมาก

image
พชรชล ศรีปัญญาวิชญ์
01/05/2019 14:26

ดดีมากค่ะะ

image
นายธนะเมศฐ์ สุรัฐนันทศิริ
17/04/2019 18:29

ดีครับ

image
Nattapat Sukcharoenpohn
18/03/2019 19:18

สุดยอดมากเลยครับ เรียนเข้าใจอาจารย์ให้เทคนิคดีดี มากมาย ที่เอาไปใช้สอบได้ทุกสนามเลย

image
กิตติภณ คูหะเปรมะ
08/03/2019 13:29

อาจารย์สอนสนุก เข้าใจง่ายมากครับ

image
กฤษฎา วรรณวิมลสุข
16/02/2019 13:32

5/5

image
vipusita prasertsiriroj
13/02/2019 11:56

เข้าใจ ครบถ้วน

image
ณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์
10/02/2019 16:25

ขอบคุณคอร์สนี้ที่ทำให้คนที่พื้นฐานไม่แน่นทำข้อสอบได้ เป็นคอร์สที่ดีมากเลยค่ะ

image
วรรณธกานต์ ศุกรวัจน์
31/01/2019 21:55

เข้าใจง่าย แต่บางทีเร็วไปนิดนึง

image
พิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม
30/01/2019 13:20

อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ มีโจทย์ให้หลายแนวและแบ่งเป็นแต่ละแนวอย่างชัดเจน ทำให้ความรู้คณิตศาสตร์หนูจัดเป็นระบบมากขึ้นค่ะ ขอบคุณอาจารย์และพี่ๆทีมงานมากๆค่ะ^^

image
ธนพล โสขุมา
28/01/2019 17:37

`

image
ณัฐฐิญา ชูเลิศ
21/01/2019 18:53

ภาพไม่ชัดค่ะ อ่านยาก และอยากให้มีการปรับปรุงเนื้อหาคอร์สเรียนให้ทันสมัย

image
ธนกฤต พระมาลา
17/01/2019 09:01

.

image
ธนพร จิรัฐิติเจริญ
13/01/2019 20:57

...

image
ศุภณัฐ บุญทรง
29/12/2018 13:46

ดีมักคร้าบ

image
ปพนธีร์ จาคีไพบูลย์
03/12/2018 18:13

ดีมากๆคับ

image
วิศนา อัศวรักษ์
01/12/2018 10:29

สอนดีมากค่ะชอบมาก

image
อธินา ชนะสงคราม
22/11/2018 04:43

ดีค่าาา

image
วัศพล จันทรพลพันธ์
30/10/2018 09:22


image
เพียรวิทย์ ตรีรัตน์สุข
22/09/2018 08:35

5

image
กานต์ธีรา รัชพงษ์ไทย
13/09/2018 19:58

.

image
นฤภร ม่วงนา
10/09/2018 08:40

สอนดีค่ะ

image
pacharaporn dedpirattanamongkol
07/09/2018 08:02

dka

image
พิรชัช พัชรกิจขจร
07/08/2018 11:11

3

image
ชนัต ธนสารโสภาภรณ์
28/05/2018 19:07

.

image
ชนัน ธนสารโสภาภรณ์
17/05/2018 16:58

-

image
ธันย์ชนก สมานจิตร์
11/05/2018 10:48

สอนเข้าใจดีคมากค่ะ

image
ภัทร์สนันท์ เที่ยงรอดราย
19/04/2018 09:37

good

image
วริศ เนติรัฐกร
29/01/2018 14:09

ดีครับ

image
นายพิชเญศ ปัตลา
23/11/2017 17:14

-

image
ปาลิตา เตียวัฒนรัฐติกาล
25/10/2017 20:09

ดี

image
ปรินทร์ วงศ์เอกอักษร
10/10/2017 15:54

สอนละเอียดมาก

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00