ชีวะ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ชีวะ ม.ต้น ครูพี่หมออร 35 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 6,000
View
Intensive ม.ต้น ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 4,000
View
ชีวะ โค้งสุดท้ายทเข้า MWIT ครูพี่หมออร 8 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 2,800
View

ชีวะ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 ครูพี่หมออร 32 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 2 ครูพี่หมออร 27 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 4,000
View

ชีวะ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 3 ครูพี่หมออร 36 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 4 ครูพี่หมออร 25 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 4,000
View

ชีวะ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 5 ครูพี่หมออร 22 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 6 ครูพี่หมออร 26 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,000
View
Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 7 ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,500
View
APTITUDE for BMAT พี่หมอตัง 17 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 8,500
View
WRITING for BMAT พี่หมอตัง 13 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 8,500
View

ชีวะ TCAS (กสพท. ชีวะ, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ความถนัดแพทย์ ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 5,800
View
Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 1 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 2 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 3 ครูพี่หมออร 24 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 5,000
View
Special ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 3,500
View

ชีวะ สอวน

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
สอวน เล่ม 1 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
สอวน เล่ม 2 ครูพี่หมออร 23 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,000
View
สอวน เล่ม 3 ครูพี่หมออร 24 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 5,000
View