โปรโมชั่น


ลดเฉพาะเดือน มิถุนายน

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image pack สอวน.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
16,520

ชีวะ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ชีวะ ม.ต้น ครูพี่หมออร 35 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 6,600
View
image Intensive ม.ต้น ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 4,400
View
image ชีวะ โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 ครูพี่หมออร 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 3,000
View
image pack ชีวะ ม.ต้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,750
image pack ชีวะ - อังกฤษ โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500

ชีวะ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ES1 ชีวะเคมีและเซลล์ ครูพี่หมออร 32 ชั่วโมง 0 นาที 42 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,400
View
image ES2 ชีววิทยาคนและสัตว์ 1 ครูพี่หมออร 27 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 4,400
View

ชีวะ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ES3 ชีววิทยาของคนและสัตว์ 2 ครูพี่หมออร 36 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,400
View
image ES4 ชีววิทยาของพืช ครูพี่หมออร 25 ชั่วโมง 0 นาที 33 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 4,400
View

ชีวะ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ES5 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ครูพี่หมออร 22 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,400
View
image ES6 ความหลายหลายทางชีววิทยา ครูพี่หมออร 26 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,400
View
image ES7 ระบบนิเวศน์ ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,700
View

ชีวะ TCAS (กสพท. ชีวะ, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 1 ครูพี่หมออร 19 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 6,000
View
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 2 ครูพี่หมออร 22 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 6,000
View
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 3 ครูพี่หมออร 20 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 6,000
View
image ความถนัดแพทย์ ครูพี่หมออร 19 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 6,400
View
image Special ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 3,900
View
image pack ชีวะ ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
24,235
image pack TCAS
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
16,350
image pack TCAS + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
19,910
image pack TCAS กสพท.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
24,305

ชีวะ สอวน

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอวน เล่ม 1 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,500
View
image สอวน เล่ม 2 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,500
View
image สอวน เล่ม 3 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 5,500
View

BioMedical Admissions Test (BMAT)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image APTITUDE for BMAT พี่หมอตัง 21 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 9,000
View
image WRITING for BMAT พี่หมอตัง 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 9,000
View
image pack BMAT
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
16,300

ภาษาอังกฤษ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อังกฤษพิชิตเตรียม พี่หมอตัง 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 3,000
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.