โปรโมชั่น


คณิตศาสตร์ - ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ป.3 เตรียมพร้อมสู่การเป็น Gifted ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 31 ม้วน 50 3,150
View
image ป.1 - 3 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
image ป.1 - 3 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 ครูต้น 15 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View

คณิตศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.4 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 2,500
View

คณิตศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.5 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 2,500
View

คณิตศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.6 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 2,500
View

คณิตศาสตร์ - สอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเนื้อหา ป.4 - 6 แยกตามสาระความรู้ ครูต้น 35 ชั่วโมง 0 นาที 42 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 42 ม้วน 50 3,450
View
image ตะลุยโจทย์สอบแข่งขัน (สสวท./TEDET/เพชรยอดมงกุฎ/สิรินธร) ครูต้น 22 ชั่วโมง 0 นาที 27 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 2,500
View
image ป.4 - 6 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
image ป.4 - 6 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View
image สพฐ. ระดับประถม (รอบประเทศ) ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,950
View
image ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 gifted ครูต้น 29 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 30 ม้วน 50 3,000
View
image ราชภัฎพระนคร ป.ปลาย ครูต้น 19 ชั่วโมง 0 นาที 23 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 1,950
View
image Math Eng ครูต้น 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,750
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.