คณิตศาสตร์ - ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
คอร์สประถมต้นสู่การเป็น Gifted ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 31 ม้วน 50 3,150
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก(ระดับประถมต้น) ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 (ระดับประถมต้น) ครูต้น 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View

คณิตศาสตร์ - ป.4-6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
คอร์สเตรียมสอบเข้า Gifted ม.1 ครูต้น 35 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 40 ม้วน 50 3,450
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก(ระดับประถมปลาย) ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 (ระดับประถมปลาย) ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View
สพฐ. ระดับประถม (รอบประเทศ) ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,950
View
ราชภัฎพระนคร ป.ปลาย ครูต้น 19 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 1,950
View