image

ANX552 - ม.5 เทอม 2

5,900 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
64 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 13 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • จำนวนเชิงซ้อน
  • ทฤษฎีกราฟ
  • ความน่าจะเป้น
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/24
ม้วนที่ 2/24
ม้วนที่ 3/24
ม้วนที่ 4/24
ม้วนที่ 5/24
ม้วนที่ 6/24
ม้วนที่ 7/24
ม้วนที่ 8/24
ม้วนที่ 9/24
ม้วนที่ 10/24
ม้วนที่ 11/24
ม้วนที่ 12/24
ม้วนที่ 13/24
ม้วนที่ 14/24
ม้วนที่ 15/24
ม้วนที่ 16/24
ม้วนที่ 17/24
ม้วนที่ 18/24
ม้วนที่ 19/24
ม้วนที่ 20/24
ม้วนที่ 21/24
ม้วนที่ 22/24
ม้วนที่ 23/24
ม้วนที่ 24/24
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
จิตสุภา ไกรถาวร
02/06/2021 20:16

5

image
สิริกร กุหลาบวงษ์
01/05/2021 11:14

สอนเข้าใจง่าย โจทย์เยอะ

image
วรันธร วรยศอำไพ
30/04/2021 21:49

สอนดีค่ะ

image
ธาวิญญ์ ทีรฆฐิติ
15/04/2021 11:12

ดีมาก

image
พรชนิตว์ กวีวัฒนะภักดี
08/04/2021 20:33

สอนดีมากค่ะ

image
เวธกา เจียมไชยศรี
20/03/2021 07:02

..

image
อาคิรา ศรีช่วย
25/02/2021 21:01

สอนเข้าใจดีมาก ไม่ซับซ้อนดี

image
มานิตา ลิ้มอุดมพร
25/02/2021 15:31

สนุกดีค่ะ

image
ตะวัน บวรสิริเกษม
04/02/2021 16:33

Good

image
ธรรมชาติ เนตรสุวรรณ
27/01/2021 16:24

suay

image
สุนิสา ประดิษฐกุล
14/01/2021 20:32

-

image
ชนกันต์ จันทร์ฟุ้ง
02/01/2021 12:03

สอนดีครับ มีเทคนิคลัดให้ด้วย แต่บางครั้งสอนเร็วไปนิดนึงครับ

image
นางสาวชนัญญ์พิมล ชุนเชาวฤทธิ์
24/12/2020 15:48

สอนดีค่ะ

image
นรภัทร ลีลาเจษฎากุล
19/12/2020 08:12

ดีครับ

image
วิศรุต มนะเกษตรธาร
06/11/2020 21:57

สอนดีมาก

image
Sitanan Makrungruengkrai
05/10/2020 21:42

อาจารย์?สอนดีและสอนละเอียดมากกกก

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
24/09/2020 19:24

ดี

image
ธนกร วิจาระ
28/08/2020 22:11

-

image
ปุญญิสา หาญกิจรุ่ง
20/06/2020 12:02

สอนดี บางเทปกระตุก

image
พลพล สิทธิโชติเลิศภักดี
11/06/2020 12:55

.

image
นรุตม์ชัย วัชรพงศ์จรัส
06/06/2020 10:44

ดีครับ

image
ณิชาภา หมู่พิมล
31/05/2020 23:09


image
อาดัม ประทีป ณ ถลาง
30/05/2020 12:09

สอนเข้าใจมากๆครับ

image
ภัทรสิริ มงคลสวัสดิกุล
24/05/2020 15:33

ดี

image
รวิชญ์ เล็กอุทัย
21/05/2020 10:25

ดีมากครับ เข้าใจดี

image
รวิภา ธัญยนพพร
15/05/2020 15:12

เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

image
ธีรวิช เกิดสำอางค์
06/05/2020 11:50

อาจารย์สอนเข้าใจดีครับ มีนอกเรื่องเล็กน้อยทำให้เด็กไม่เครียดดีครับ

image
ภรณ์วชิรา ทองวชิระ
29/04/2020 15:25

เข้าใจดีค่ะ

image
ปาณเนตร ศิริพงศ์ปรีดา
27/04/2020 12:01

สอนเข้าใจดีมากค่ะ ให้ทำโจทย์เยอะหลากหลาย

image
ทักษพร สานนท์
27/04/2020 09:34

ดีค่ะ

image
ภัทรมน ภัทรศิริกุล
22/04/2020 12:00

3

image
ณัฎฐพนธ์ คงสวัสดิ์ศรีสุข
12/04/2020 22:09

โจทย์แนวคล้ายๆกันช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นครับ

image
สุชญา ตัณทวิวัฒน์
10/04/2020 13:31

-

image
ณิชาภา สุวรรณกลาง
07/04/2020 09:24

สอนได้ดี และมีเทคนิคหลากหลาย

image
ศยามล ไกยวรรณ์
04/04/2020 23:19

ดีมากค่ะ

image
กันติชา เกษเพ็ชร์
29/03/2020 16:53

มันกดpauseไม่ได้อ่ะค่ะ

image
รินรดา สุขเสดาะ
25/03/2020 12:37

-

image
ภัคทริณญา นาพญา
24/03/2020 11:46

สอนเข้าใจง่าย

image
ณภัทร ตุลกิจจาวงศ์
23/02/2020 16:53


image
ภูมิพัฒน์ บุณโยทยาน
15/02/2020 16:21

good

image
บุณยานุช แซ่เซียว
29/01/2020 19:42

ดี

image
ณัฐมนต์ สวัสดิชัยนันทา
25/01/2020 10:35

อาจาร์ยสอนละเอียด สอนครบและเข้าใจดีค่ะ

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
31/12/2019 09:56

อ.สอนดีมากค่า

image
เนตรดาว โพธิพิพัฒน์
17/12/2019 17:13

good

image
แทนไท สมยา
17/10/2019 07:45

ดีมากเลยครับ

image
ปัณฑิตา จริงจิตร
12/10/2019 13:42

-

image
นางสาวศิรดา อาจสาระมนต์
09/09/2019 17:06

ดีมากค่ะ

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
21/08/2019 19:22

good

image
นางสาวสุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ
13/08/2019 17:35

เข้าใจคำอธิบายในหลายๆข้อค่ะ แต่บางข้อก็ตัดจบเลยค่ะ เรื่องการนับมันยากจังคะ

image
ชยาภรณ์ วรยิ่งยง
19/07/2019 18:43

ดี

image
อิฏฐาพร มณีเนตร
03/07/2019 00:14

good

image
พีรพัฒน์ จตุภัทรเสนี
06/06/2019 22:13

เนื้อหาครบเเละละเอิยดมากๆๆๆๆ

image
พรสวรรค์ เบญจพลากร
20/05/2019 09:18

มีแนวโจทย์ที่หลากหลายมากค่ะ

image
ชนัญชิดา ก้องสมุท
30/04/2019 16:55

ชอบมากค่ะ

image
ธเนศพล กมลชัยวานิช
28/04/2019 16:28

-

image
วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
15/04/2019 07:14

good

image
กชพรรณ สุขเกิด
04/04/2019 20:19

-

image
กัญญ์ธรรม ถังทอง
26/03/2019 15:00

Great!

image
บุญฤทธิ์ อมรลักษณ์ปรีชา
23/03/2019 21:54

สอนเข้าใจดีครับ

image
วาริศ ยุทธิวัฒน์
04/03/2019 21:17

ดีครับ

image
นันทนัช ตันติอภิกุล
27/02/2019 14:41

อาจาร์ยสอนดีมากๆค่ะ

image
ธนาคาร มณีโชติ
24/02/2019 11:06

อาจารย์อรรณพสอนดีเหมือนเดิมเลยครับ โจทย์เยอะดีครับผม

image
กัญญาวีร์ เหลืองทองวัฒนา
20/02/2019 19:42

สอนเข้าใจจริงๆค่ะ เน้นพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอด

image
เจษฎากร มหาผล
10/02/2019 19:22

..

image
ณัฐชลินท์ อิสริยวุฒิ
05/02/2019 17:36

ajarn annop teaches really good. The course is very easy to understand.

image
เกเบรียล แอลจิลี่ ทัตตา กินโตะ
04/02/2019 15:52

ดีค่ะ

image
แวววรรณ ศุภธนะอนันต์
10/01/2019 21:36

ดี

image
โชติรวี สุระวาศรี
28/12/2018 11:58

เยี่ยม

image
มาก้อง ตั้งเกษมุกดา
24/12/2018 22:50

อยากให้เพิ่มเวลาในการเรียนเเบบส่วนตัวมากกว่านี้ครับ

image
วัศพล จันทรพลพันธ์
17/12/2018 09:24

ดี

image
กาญจน์สิริ เกตุสบัติ
09/12/2018 18:35

ดี

image
ณัฐนันท์ ศรีแสวงทรัพย์
04/12/2018 21:13

ดีมาก

image
ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์
20/11/2018 21:39

สอนดีค่ะ

image
นายญาณภัทร อมรสมานกุล
09/11/2018 19:35

ดี

image
กิตติพงษ์ สอนพร
02/09/2018 09:58

ดีมากๆ

image
วนัชพร ศุภโชคชลกุล
02/07/2018 20:21

-

image
สุจฉายา ประภาโส
19/05/2018 16:36

ดี

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.