image

ANX202 - ม.2 เทอม 1

4,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
43 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • อัตราส่วนร้อยละ
  • พหุนาม ม.2
  • เศษส่วนพหุนาม ม.2
  • เลขยกกำลัง ม.2
  • การวัด 
  • การแปลงทางเรขาคณิต
  • ความเท่ากันทุกประการ
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/18
ม้วนที่ 2/18
ม้วนที่ 3/18
ม้วนที่ 4/18
ม้วนที่ 5/18
ม้วนที่ 6/18
ม้วนที่ 7/18
ม้วนที่ 8/18
ม้วนที่ 9/18
ม้วนที่ 10/18
ม้วนที่ 11/18
ม้วนที่ 12/18
ม้วนที่ 13/18
ม้วนที่ 14/18
ม้วนที่ 15/18
ม้วนที่ 16/18
ม้วนที่ 17/18
ม้วนที่ 18/18
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ชุติกาญจน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์
13/05/2021 10:27

-

image
ณิสรา ใจรังษี
03/05/2021 21:07

-

image
ทศธรรม เฮงสวัสดิ์
03/05/2021 20:20

เป็นคอร์สที่ดีดูเเเล้วเข้าใจเเต่บางทีภาพอาจจะสะดุด

image
สาริศา พุ่มวงษ์
20/04/2021 09:44

-

image
อิงฟ้า อินทร์แก้ว
19/04/2021 12:36

สอนเข้าใจดีมากค่ะ

image
อิสริยาภรณ์ ทองดีแท้
05/04/2021 17:31

สอนดีมากๆค่ะ

image
ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีจันทร์ทอง
02/01/2021 14:35

very good

image
เศรษฐวัฒน์ วัฒนาโกศัย
06/12/2020 06:58

ดี

image
ณิชา โลหะเจริญ
26/11/2020 13:26

-

image
พลอยกมนพรรณ วังประทุม
25/11/2020 13:37

-

image
นวพร ธนากิจ
17/11/2020 08:07

อยากให้มีการจัดระเบียบเทปสอนที่ดีกว่านี้ค่ะ ไม่เอาแยกๆกัน เอาเป็นเรื่องไปค่ะ

image
ณภัทร ภูษี
15/11/2020 10:29

เรียนแล้วเข้าใจ

image
วรินทร บุญปรี
25/10/2020 18:40

88

image
ณฐมน เรืองพยุงศักดิ์
04/10/2020 19:24

ดีมากๆค่ะ

image
ธนาภา ชวนะสุนทรพจน์
03/10/2020 19:39

good

image
Kiranat janejirakosit
08/09/2020 20:14

Nil

image
นุติ บุตรวงษ์
06/09/2020 10:46

.

image
พิชชาภา คุณากร
12/08/2020 15:17

สอนดีมากเลยค่ะ ทำให้คะแนนหนูดีขึ้นมาก บางครั้งอาจไม่ทันบ้าง แต่ดีที่เรียนแบบเปิดคลิปค่ะ หยุดได้??

image
ภัฏฏินี สุภบรรเจิด
31/07/2020 18:18

-

image
ปริยากร ด้วงสง
13/07/2020 20:14

ดีมากค่ะ

image
ปัญญ์ จันทรา
11/07/2020 16:03

สนุกมากครับ

image
TIN BOONMEE
07/07/2020 18:27

ดีครับ

image
ด.ญ.อริสา มีศรี
18/06/2020 23:20

สอนดี เข้าใจง่ายค่ะ

image
ชนิตา โชติภัทร์กุล
18/06/2020 12:19

สอนดี

image
นนทนัตถ์ รอดบำรุง
03/06/2020 10:24

ภาพเก่าเกินไปครับ สอนเร็วไปตามไม่ทัน

image
พัณณ์ชิตา กลิ่นพวง
29/05/2020 19:24

ครูสอนเข้าใจดี

image
พรปวีณ์ สถิตมั่นในธรรม
27/05/2020 14:11

สอนดีเเต่ค่อนข้างเร็วทำให้บางครั้งต้องย้อนดูหลายรอบ:)

image
นรวิชญ์ ไชยสมบัติ
14/05/2020 14:17

สอนได้เข้าใจ ควรสอนเพิ่มเกี่ยวกับรูปเลขาคณิต

image
ปราญชลี พงษ์ไทย
06/05/2020 15:27

สอนเข้าใจ เนื้อหาดี แต่หาบทยาก

image
วีรวิชญ์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์
04/05/2020 15:07

yrer

image
ปณิฏฐา พงษ์พีระ
03/05/2020 13:46

สอนเข้าใจมากๆค่ะ

image
อัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ
02/05/2020 13:41

สอนดีมาก

image
รมย์ชลี รัตนศิริวิไล
02/05/2020 12:51

สนุกดีค่ะ ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมากๆค่ะ

image
ณภัทร เดชวรสิทธิ
30/04/2020 08:37

ดีมาก

image
อุกฤษฏ์ ลุณพัฒน์
28/04/2020 22:47

ดีมาก

image
กชพรรณ จินต์ณิชาภา
22/04/2020 18:10

สอนดี เข้าใจง่าย

image
เด็กชาย ศิริชัย ศรีสำราญ
21/04/2020 10:39

สอนดีครับ แต่ว่าสอนเร็วไปหน่อย

image
ภิญญาพัชญ์ โพธิพิบูลย์
15/04/2020 09:12

สอนดีค่ะ เข้าใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ

image
ปีณณพงศ์ กีรติอนันต์พร
14/04/2020 21:37

ok

image
พุธิตา บุญโชติ
03/04/2020 18:42

สอนจากเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากได้

image
ภูมิชนก เวชกุล
02/04/2020 10:31

ไม่มี

image
Montee Jitsiri
01/04/2020 15:48

ดีมาก

image
ภัทรียา ศรีทิพย์สุโข
31/03/2020 10:59

ดีค่ะ

image
เด็กชายเซนเดน สิดล สแปทเชิทส์
29/02/2020 13:29

เยี่ยมมาก

image
ฐิติกา ตันติคุณ
22/01/2020 21:57

-

image
ดิถดนัย ขัตติโยทัยวงศ์
14/11/2019 20:38

หนังสือตัวเลขหายหรือหลุดบ้างเป็นบางข้อ

image
ภัทรวดี หนูปลอด
02/11/2019 16:22

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

image
ชนกันต์ เกษมวงศ์
24/10/2019 20:15

-

image
กฤติน วสุวานิช
14/10/2019 11:38

GOOD TEACHING.

image
ภณธัท ผลัญชัย
09/10/2019 20:50

good

image
ณัฐณิชา เวียงทอง
06/10/2019 13:18

เรียนเข้าใจดึค่ะ

image
จาคอบ บุญทวีกิจ
02/10/2019 14:06

good

image
รดา ศิลารักษ์
22/09/2019 10:50

ดีมากๆค่ะ

image
ธนกร สินธทียากร
02/09/2019 08:56

ok

image
ฐิติชญาน์ ดียิ่ง
01/09/2019 12:38

-

image
ปรมะ เอกะวิภาต
08/06/2019 12:52

ดีครับ

image
นนน แพทยานันท์
26/05/2019 11:51

ดี

image
ธภัทรอร ศรีวิบูลย์ชัย
20/05/2019 22:24

ดีครับ

image
ศุภาพิชญ์ ไล่สกุล
08/05/2019 16:28

ดี

image
ณัฐนันท์ เจริญฐิตฺธรรม
26/04/2019 11:58

สอนดีมากค่ะ

image
ลวิตรา สุนทระศานติก
22/04/2019 16:26

สอนดีค่ะ

image
ภูริวิชญ์ พิชัย
18/04/2019 11:58

ดีครับ

image
อรปรียา สรอุบล
08/04/2019 14:06

สอนดีมาก

image
ธรรมศิริ ชุมตรีนอก
29/03/2019 19:42

good

image
นภนทกานต์ นวเดโช
27/03/2019 21:12

i think it is good.

image
โสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
24/03/2019 13:49

ทำให้เข้าใจวิธีการทำโจทย์ทั่วไปในโรงเรียนมากขึ้น

image
ภาณุวิชญ์ จิรฐิติพงศ์
18/03/2019 08:45

สอนดีมากครับ

image
เทียนเทียน แทนคุณ จ้าว
14/01/2019 20:09

ไมมี

image
ภัทรธิดา ภัทราวงศ์
07/01/2019 13:38

ดีค่ะ

image
อริยะ แก้วลาด
22/12/2018 15:52

ดี

image
พิชชาภา กิตติธรรมโรจน์
25/10/2018 16:13

อธิบายดีมาก

image
วริษา มิมำพันธ์
17/10/2018 09:56

สอนดีมากๆค่ะ ชอบมากๆ

image
พัทธนิช สีเที่ยงธรรม
01/10/2018 20:02

ระบบการเรียนคอร์สเรียนดีมาก

image
เนติ์ธนัฐ โพธิมนต์ตรา
30/09/2018 16:16

-

image
ณิชนาถ พรฉัยยา
21/09/2018 12:53

คุณครูสอนดีมากเลย แต่ไม่เข้าใจเรื่องการหมุนค่ะสอนเร็วไปนิดนึงและข้ามไปหลายหน้าค่ะ^^

image
ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์
01/09/2018 20:49

ดีครับ

image
ณพทิต นวชิต
04/08/2018 13:51

-

image
ภาทัต สุภบรรเจิด
08/07/2018 16:04

สอนเข้าใจง่าย สอนสูตรที่ได้ใช้ประโยชน์ และสอนเนื้อหาครบถ้วนดี

image
ภูมิยศ เตียวไพสิฐพงษ์
04/07/2018 19:16

เข้าใจดีครับ

image
ภูริมงคล ธงสิบเจ็ด
26/05/2018 15:04

good

image
พัชรพล ดวงแสง
22/05/2018 18:28

สอนเข้าใจง่ายครับ

image
ปิติ ดุสิตศานติ์
30/04/2018 14:11

เป็นคอร์สที่ดีมากเข้าใจง่าย

image
ไกรวิชญ์ สอนอาจ
24/04/2018 16:27

-

image
ปภาณิน ชุ่มเชื้อ
21/04/2018 15:28

ดี

image
ธัญญพร รักสมบัติ
20/04/2018 10:36

อาจารย์สอนดีมากค่ะ และแนะนำคอร์สที่ควรลงด้วย

image
นภัสนันท์ ลิ้มเจริญ
19/04/2018 11:13

teacher teaches good.

image
เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์
17/04/2018 08:04

ดี

image
ธัญวรัตน์ เจตน์มงคลรัตน์
15/04/2018 16:02

ดี

image
ณัฐชยา สุขสันติดิลก
10/04/2018 17:39

good

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
05/04/2018 15:10

ดีมาก เข้าใจง่าย

image
ด.ญ.พันธิตรา พฤทธิกานนท์
05/04/2018 12:30

t#t

image
เปรมปุณย์ เอกวานิช
02/04/2018 19:49

เรียนแล้วเข้าใจเนื้อหามากขึ้นครับ

image
อภิวิชญ์ ประจักษ์แสงสิริ
30/03/2018 10:29

อาจารย์สอนสนุกดีครับ แต่ไม่ค่อยชอบโปรแกรมที่มีชื่อเลื่อนไปเลื่อนมาครับ

image
ณัชชา ยอดระยับ
27/03/2018 17:05

สอนดีมากๆค่ะ สะดวกที่ได้เรียนที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล

image
ศิอร หลีกภัย
27/03/2018 13:59

มีโจทย์เยอะดีคะ

image
นวพรรษ ศีรทองคำ
23/03/2018 19:14

-

image
มนัสนันท์ วงศ์วิวัฒน์เสรี
21/03/2018 14:00

เข้าใจดีค่ะ

image
จินดาภา วีระวนิชกุล
21/03/2018 08:45

อาจารย์สอนดี ตรงกับที่โรงเรียนสอนเลยค่ะ

image
ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
12/02/2018 19:56

เยี่ยมยอด

image
นันท์นิชา ผิรังคะเปาระ
08/01/2018 18:03

สนุกดีค่ะ

image
ภูริณัฐ เก่งล้ำเลิศ
07/12/2017 12:51

สอนดี

image
ภูริภัทร วายุเหือด
25/11/2017 16:47

ค่อนข้างยาก

image
ชุติเดช เปรมธีรกุล
02/11/2017 18:25

ดีมากครับ

image
สิริกาย พรหมทอง
25/10/2017 14:56

ครูสอนดีมากเลยคะ

image
กรณ์จิรัสย์ เชื้อสระคู
23/10/2017 19:20

ดี

image
เมธัส จันทร์งาม
18/10/2017 21:26

...

image
วสิษฐ์พล มลิวัลย์
28/07/2017 20:02

ดีมากครับเข้าใจแร็ว

image
วันวิสา เจตน์มงคลรัตน์
08/07/2017 08:26

ดีค่ะ

image
วธูสิริ ลิ้มวัฒนา
19/06/2017 19:30

ดีมากๆ

image
พัณณิตา ม้าทอง
02/06/2017 14:14

ดี

image
ด.ช. ภูวิศ ตั้งถาวรสิริกุล
31/05/2017 10:31

ดี

image
ณัฐนันท์ ชวะโนทัย
20/05/2017 16:39

ดีค่ะแต่อาจารย์พูดเร็ว ให้เวลาทำแต่ละข้อน้อย

image
รชตะ รัชตะวราห์
20/05/2017 11:17

มีเทคนิคมากมายครับ สอนตั้งแต่พื้นฐานทำให้ไม่งงครับ

image
จุฑารัตน์ เศรษฐการ
07/05/2017 14:11

ดี

image
จิรวรรณ วิเศษรจนา
05/05/2017 19:50

ดี

image
ปมณฑ์ เลาอโศก
25/04/2017 21:50

ดี

image
ณฤทัย ทองเจริญสุขชัย
21/04/2017 10:30

-

image
ธูปทอง ขนุนทอง
19/04/2017 16:56

-

image
ณัฐชา ชุนหชัย
19/04/2017 16:06

ไม่ม่ี

image
ด.ญ.ภูษิตา จีระพงศ์
14/04/2017 16:59

อ.อรรณพสอนดีมากเลยค่ะ สอนละเอียดมากเลย

image
นวพรรษ สุพรรณไพบูลย์
10/04/2017 19:53

สอนดีมาก ดีมากๆ

image
ด.ญ.พิมพ์มาดา พันธ์แสง
22/03/2017 14:28

-

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.