image

AKXU01 - CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final

5,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
51 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 13 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
360 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/16
ม้วนที่ 2/16
ม้วนที่ 3/16
ม้วนที่ 4/16
ม้วนที่ 5/16
ม้วนที่ 6/16
ม้วนที่ 7/16
ม้วนที่ 8/16
ม้วนที่ 9/16
ม้วนที่ 10/16
ม้วนที่ 11/16
ม้วนที่ 12/16
ม้วนที่ 13/16
ม้วนที่ 14/16
ม้วนที่ 15/16
ม้วนที่ 16/16
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
พิรชัช พัชรกิจขจร
17/07/2019 14:52

-

image
ณัฐกร ปรึกษากร
15/07/2019 11:18

ดี

image
จิรวัฒน์ นิธิสันถวะคุปต์
05/07/2019 06:27

good

image
นิภาวรรณ์ ประสพดี
24/06/2019 15:03

ดี

image
วิภาดา วรรณธราธร
21/05/2019 13:45

สอนเข้าใจดี