image

ANX409 - ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์

4,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
39 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 10 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ภัทรภร ธเนศภัทรกุล
08/10/2019 22:18

ชอบค่ะ อ.สอนดีค่ะ

image
นันท์นภัส สามใจ
16/09/2019 21:12

อาจารย์สอนละเอียดดีมากค่ะ

image
ด.ช.อชิระ สุจริต
18/08/2019 19:45

ukyjgguykgygu

image
สรวิชญ์ บุญเรือง
09/06/2019 12:06

10/10

image
กฤตานน สันทะบุตร
28/05/2019 16:40

อาจารย์สอนดีมากครับ

image
บุณยานุช แซ่เซียว
25/05/2019 12:19

ควรสร้างระบบที่เรียนผ่านมือถือได้

image
ดลยา ขำพิมพ์
24/05/2019 20:11

-

image
ภัทรวดี บุญเอี่ยม
19/04/2019 15:24

ok

image
อัฟนัน เดหนิ
09/02/2019 13:16

สุดยอดครับ