image

BI02 - Intensive ม.ต้น

4,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
18 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
*เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้า MWIT, KVIS และโรงเรียนรัฐบาล

รายละเอียดคอร์ส
สรุปเนื้อหาสั้นๆ พร้อมทั้ง ตลุยโจทย์ข้อสอบเก่า ชีวะ ม.ต้น
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/6
ม้วนที่ 2/6
ม้วนที่ 3/6
ม้วนที่ 4/6
ม้วนที่ 5/6
ม้วนที่ 6/6
image ผู้สอน
ครูพี่หมออร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัฐดนัย เมฆขยาย
15/11/2019 19:36

ดี

image
กฤษฏ์ เลิศกุลถิรวัฒน์
14/11/2019 19:52

ดีมากครับ

image
ชญานิศา พัฒนศิริมงคล
17/10/2019 21:53

-

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
17/10/2019 17:49

ก็ดี

image
ดญ.สนิฎา กลั่นฤทธิ์
14/10/2019 13:45

3.5

image
ทองกร พนมธนศักดิ์
05/10/2019 09:14

เข้าใจง่าย

image
ด.ช.กันตพัฒน์ นิสภัครกุล
04/10/2019 23:18

-

image
ครับผม ปัทมมงคลชัย
04/10/2019 19:45

.

image
ชุติกานต์ บุญนำ
02/10/2019 10:26

สอนเข้าใจดีค่ะ ได้ทั้งเนื้อหาและข้อสอบบ

image
สรัญญาดา จิตรรุ่งเรือง
01/10/2019 09:13

ครูพี่อรสอนดีค่าาา

image
ดีดี ประดิษฐกุล
31/08/2019 19:27

ไม่มีความเห็น

image
ณัฐชยา สิริเพชรรุ่ง
23/08/2019 23:37

ก็สอนโอเค โจทย์เยอะ

image
กัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักดิ์
03/08/2019 11:59

ok

image
เด่นภูมิ ทองตะกุก
28/07/2019 22:15

สอนดี เนื้อหาดี

image
ด.ญ.ณัฏฐากร ธำรงค์อนันต์สกุล
17/06/2019 17:55

-เนื้อหาน้อยไป -นักเรียนในห้องสดเสียงดังเกินไป ขัดจังหวะบางช่วง

image
ศศินิภา ทองทิพย์
06/05/2019 10:57

สอนดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

image
ธัชชา บูชากรณ์
04/05/2019 12:53

fun

image
รัฐธนนท์ อริยรัฐรังสี
23/03/2019 21:11

-

image
ศิร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
11/03/2019 20:20

ดีมากเลยครับ

image
สิริกาย พรหมทอง
11/03/2019 10:13

good

image
เพชรไพลิน วิริยะวนิชกูล
03/03/2019 12:43

good

image
ปาณิศา ลาวัณย์วิสุทธิ์
19/02/2019 11:50

ห้าดาว

image
ศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง
17/02/2019 08:38

12345

image
ณัฐกร อุรุพงศ์พิศาล
19/01/2019 14:24

ดี

image
กฤติธี เพ็ชร์สุกใส
28/12/2018 15:25

ดีครับ

image
ด.ช. ศรัณยู ทองจรัส
14/11/2018 09:52


image
ชัยเฉลิม จีระศิริ
29/10/2018 10:45

เป็นคอร์สที่ดีครับ

image
ธรสันต์ เจริญวัย
23/10/2018 16:15

....

image
โชติรัตน์ ภิญญโชติ
19/10/2018 19:57

เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย

image
ธนพร หลักบ้าน
06/10/2018 09:10

-

image
ปัณนรัตน์ จิวะวิทูรกิจ
05/10/2018 12:59

_

image
จิรัฏฐ์ สตีเฟ่น ลำเพาพงศ์
04/10/2018 13:50

สนุกมากก

image
ภูตะวัน สินอาษา
04/08/2018 14:45

เป็นคอร์สที่ดีมากครับ

image
ณฐกร เตชะพงศธร
29/04/2018 07:37

ok