โปรโมชั่น


คณิตศาสตร์ สไตล์การ์ตูน ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 11 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 40 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2
เรียนได้วันที่ 30/12/2020
ครูพี่ปอ & ครูเยล 14 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 35 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 12 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 39 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2
เรียนได้วันที่ 30/12/2020
ครูพี่ปอ & ครูเยล 13 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 35 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 18 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 55 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
เรียนได้วันที่ 30/12/2020
ครูพี่ปอ & ครูเยล 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 35 ม้วน 50 2,200
View

วิทยาศาสตร์ สไตล์การ์ตูน ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 1 + เทอม2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 10 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 36 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 1 + เทอม2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 7 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 34 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1 + เทอม2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 57 ม้วน 50 2,200
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.