image

ANX105 - Advance ม.1 เทอม 2

1,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
10 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
คอร์สเสริมโจทย์แข่งขันระดับ ม.1 เทอม 2
*เพื่อให้ได้ผลควรเรียนคอร์สเนื้อหา ม.1 เทอม 2 มาก่อน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/4
ม้วนที่ 2/4
ม้วนที่ 3/4
ม้วนที่ 4/4
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ธีรัช นาคขำพันธ์
21/09/2019 08:09

ดีมาก

image
จารุกิตติ์ มัลลิกะนาวิน
26/08/2019 12:30

ดีเยี่ยมครับ

image
ภัทรวดี หนูปลอด
27/07/2019 20:37

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

image
วาทิศ คงชาญแพทย์
05/01/2019 22:29

ดี

image
ชญากาณฑ์ รัศมีเจริญชัย
21/11/2018 20:45

ok

image
กานต์พิชชา เงินบำรุง
14/08/2018 22:34

สอนดีมากๆค่ะ ครูอันนพสอนละเอียด สอนละเอียดเข้าใจง่ายมว๊ากกกค่ะ

image
พัสกร รชตะวิวรรธน์
18/05/2018 09:42

ดีมาก

image
ณพทิต นวชิต
12/03/2018 11:42


image
มนัสนันท์ วงศ์วิวัฒน์เสรี
26/02/2018 11:00

เข้าใจง่ายค่ะ

image
ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
16/01/2018 09:39

ดีมากครับ

image
ศุภวิชญ์ สุธัญญวินิจ
02/01/2018 19:55

อาจารย์สอนดีมากครับ ละเอียด+เข้าใจง่ายดีครับ

image
ธนิสร อรรถเวชกุล
24/12/2017 09:03

good.

image
ด.ช.ดุลพ่าห์ วิบุลสันติ
23/07/2017 12:01

good

image
สิริกาย พรหมทอง
08/07/2017 15:07

สอนดีมากค่ะ

image
ชวิศกร มุกดามาศ
20/04/2017 22:38

good