image

ANX413 - ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

1,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
10 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/4
ม้วนที่ 2/4
ม้วนที่ 3/4
ม้วนที่ 4/4
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ภัทรชุดา สุวรรณ
21/07/2019 12:19

-

image
บุณยานุช แซ่เซียว
30/05/2019 18:03

-

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
26/04/2019 13:48

good

image
นนทพัทธ์ มหาพรหมรักษ์
12/04/2019 09:47

สอนเป็นระบบ โจทย์หลายแนว

image
วริชญา จิรยศบุญยศักดิ์
23/03/2019 23:56

a

image
ณิชาพัชร์ มีสวัสดิ์
07/01/2019 16:47

เข้าใจมากขึ้นมากค่ะ

image
กุลธิดา ตรงดี
01/01/2019 20:06

good

image
นายธนะเมศฐ์ สุรัฐนันทศิริ
16/12/2018 13:03

ดีมากครับ

image
วัลย์รดา เชฐบัณฑิตย์
28/11/2018 18:33

อยากให้อัพเดทโจทย์อีกนิดนึงค่ะ แต่คือดีมากๆค่ะ ทำโจทย์ที่โรงเรียนได้

image
ฐิติกร จักรวาลมณฑล
24/10/2018 18:58

สอนดีให้ความรู้เเน่น

image
มัญญ์ชุพร จงสุกวีวงศ์
02/10/2018 12:51

ดีค่ะ

image
สุภัสสรา ประพันธ์เจริญสิน
13/08/2018 13:56

..

image
veevarit pothimontra
27/06/2018 19:39

well

image
กิจการ นำสว่างรุ่งเรือง
05/05/2018 14:51

เหมาะสำหรับการสอบเข้าม.4และเนื้อหาคลุมม.ต้นมากๆครับ

image
ศิรดา ลิ่มวงศ์
19/12/2017 13:19

ยากง่าย ประมาน ม2-3 ค่ะ

image
กวิตา จันทรพลพันธ์
30/10/2017 17:34

very good

image
พชรพร วาสนะสมสิทธิ์
18/10/2017 11:48

.

image
พรสุดา รักษาวงค์
22/07/2017 02:21

-

image
น.ส.นัทธมน ไชยแป้น
20/04/2017 18:25

สอนเข้าใจดีคะ