สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เก่งประถมปลาย (62) อ.ชัย 21 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (62) อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,700
View
ความรู้รอบตัว (62) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,600
View

สังคม - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.1 ภูมิศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View
ม.1 ประวัติศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View

สังคม - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.2 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View
ม.2 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View

สังคม - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เก่งติดเตรียมเล่ม 1 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View
เก่งติดเตรียมเล่ม 2 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,000
View

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ความรู้รอบตัว (62) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,600
View
พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (62) อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,900
View
ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (62)
เรียนได้วันที่ 24/10/2019
อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,100
View
ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (63)
เรียนได้วันที่ 17/02/2020
อ.ชัย 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,700
View
ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (62) อ.ชัย 6 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,700
View

สังคม - ม.4 ถึง ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เจาะลึกภูมิศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกประวัติศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View
เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 900
View

สังคม - TCAS (กสพท. สังคม)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (62) อ.ชัย 37 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,900
View