สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งประถมปลาย (62) อ.ชัย 21 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,500
View
image เก่งประถมปลาย (63)
เรียนได้วันที่ 20/06/2020
อ.ชัย 21 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,500
View
image ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (62) อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,700
View
image ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (63)
เรียนได้วันที่ 29/08/2020
อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,700
View
image ความรู้รอบตัว (62) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,100
View
image ความรู้รอบตัว (63)
เรียนได้วันที่ 08/10/2020
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,100
View

สังคม - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 ภูมิศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image ม.1 ภูมิศาสตร์ (63)
เรียนได้วันที่ 20/06/2020
อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image ม.1 ประวัติศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image ม.1 ประวัติศาสตร์ (63)
เรียนได้วันที่ 20/06/2020
อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View

สังคม - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image ม.2 ภูมิศาสตร์ (63)
เรียนได้วันที่ 20/06/2020
อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image ม.2 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image ม.2 ประวัติศาสตร์ (63)
เรียนได้วันที่ 20/06/2020
อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View

สังคม - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งติดเตรียมเล่ม 1 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image เก่งติดเตรียมเล่ม 1 ภูมิศาสตร์ (63)
เรียนได้วันที่ 20/06/2020
อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image เก่งติดเตรียมเล่ม 2 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View
image เก่งติดเตรียมเล่ม 2 ประวัติศาสตร์ (63)
เรียนได้วันที่ 20/06/2020
อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,300
View

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ความรู้รอบตัว (62) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,100
View
image ความรู้รอบตัว (63)
เรียนได้วันที่ 08/10/2020
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,100
View
image พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (62) อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 5,300
View
image พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (63)
เรียนได้วันที่ 08/10/2020
อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 5,300
View
image ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (62) อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,900
View
image ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (63)
เรียนได้วันที่ 29/10/2020
อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,900
View
image ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (63)
เรียนได้วันที่ 17/02/2020
อ.ชัย 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 2,000
View

สังคม - ม.4 ถึง ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เจาะลึกภูมิศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 24 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View

สังคม - TCAS (กสพท. สังคม)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (62) อ.ชัย 37 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 5,300
View
image พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (63)
เรียนได้วันที่ 25/04/2020
อ.ชัย 37 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 5,300
View
ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00