โปรโมชั่น


ลดเฉพาะเดือน มิถุนายน

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.1(ครบหลักสูตร)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,250
image pack สังคม ม.1(ครบหลักสูตร)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,450
image pack สังคม ม.2(ครบหลักสูตร)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,450
image pack สังคม ม.3(ครบหลักสูตร)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,450

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งประถมปลาย (64)
เรียนได้วันที่ 25/10/2021
อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 2,900
View
image ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (64)
เรียนได้วันที่ 03/11/2021
อ.ชัย 6 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,700
View
image ความรู้รอบตัว (64) อ.ชัย 20 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,800
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,240

สังคม - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 ภูมิศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,900
View
image ม.1 ประวัติศาสตร์ (61) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,900
View
image ม.2 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.3 ภูมิศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,900
View
image ม.3 ประวัติศาสตร์ (62) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.3
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ความรู้รอบตัว (64) อ.ชัย 20 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,800
View
image พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (64)
เรียนได้วันที่ 16/10/2021
อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,400
View
image ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (64)
เรียนได้วันที่ 31/10/2021
อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.4(3)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,140

สังคม - ม.4 ถึง ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เจาะลึกภูมิศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image pack สังคม ม.4 ถึง ม.6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,680

สังคม - TCAS (กสพท. สังคม)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์สปราบเซียน เข้ามหาวิทยาลัย (64)
01/09/2021
อ.ชัย 35 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,000
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.