image

ANX420 - ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย+ความสัมพัน

5,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
51 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 13 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/19
ม้วนที่ 2/19
ม้วนที่ 3/19
ม้วนที่ 4/19
ม้วนที่ 5/19
ม้วนที่ 6/19
ม้วนที่ 7/19
ม้วนที่ 8/19
ม้วนที่ 9/19
ม้วนที่ 10/19
ม้วนที่ 11/19
ม้วนที่ 12/19
ม้วนที่ 13/19
ม้วนที่ 14/19
ม้วนที่ 15/19
ม้วนที่ 16/19
ม้วนที่ 17/19
ม้วนที่ 18/19
ม้วนที่ 19/19
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ธนิสรา ทวีศุภพงษ์
21/10/2019 15:20

สอนดีมากค่ะ

image
กณวรรธน์ อังอนันตระกูล
08/09/2019 20:43

ดีมาก

image
ปิยากร กีปทอง
16/10/2018 10:41

สอนเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะดี