image

ANX451 - ม.4 เทอม 1

6,200 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
68 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 14 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • เซต 
  • ตรรกศาสตร์ 
  • ระบบจำนวนจริง 
  • การอ้างเหตุผลทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/26
ม้วนที่ 2/26
ม้วนที่ 3/26
ม้วนที่ 4/26
ม้วนที่ 5/26
ม้วนที่ 6/26
ม้วนที่ 7/26
ม้วนที่ 8/26
ม้วนที่ 9/26
ม้วนที่ 10/26
ม้วนที่ 11/26
ม้วนที่ 12/26
ม้วนที่ 13/26
ม้วนที่ 14/26
ม้วนที่ 15/26
ม้วนที่ 16/26
ม้วนที่ 17/26
ม้วนที่ 18/26
ม้วนที่ 19/26
ม้วนที่ 20/26
ม้วนที่ 21/26
ม้วนที่ 22/26
ม้วนที่ 23/26
ม้วนที่ 24/26
ม้วนที่ 25/26
ม้วนที่ 26/26
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ปรียาดา วิวัฒน์คุณูปการ
29/10/2019 14:14

-

image
ฐนพล ชาญอนุเดช
12/10/2019 18:51

ดีมากครับสมชื่ออ.อรรณพ

image
กฤติธี เพ็ชร์สุกใส
08/10/2019 09:59

ดีครับ

image
สิริกร ศุภกรพงศ์
07/10/2019 17:44

สอนดีค่ะ ทำให้เข้าใจมากขึ้น

image
อิสระ บัวบาน
28/09/2019 15:20

สอนดีมากๆครับ

image
ตะวัน บวรสิริเกษม
16/09/2019 19:54

good

image
กวิสรา พิบูลสัมพันธ์
15/09/2019 23:01

เข้าใจค่ะ

image
บุญญาณี ไชยยงค์
03/09/2019 18:52

-

image
ปัญญาธร ศรีณรงค์
31/08/2019 19:13

ดีครับ

image
มนัญชยา ศรีบุญเกิด
19/08/2019 19:16

ดีค่ะ

image
jasmine boontaveekit
16/08/2019 20:33

อาจารย์สอนเข้าใจ เป็นระบบดีค่ะ แต่อยากให้คุณภาพของภาพบนวิดิโอชัดกว่านี้ค่ะ

image
ด.ญ.ญาณิศา พินิจสกุล
31/07/2019 20:50

.

image
สิรวิชญ์ ว่องวิจิตรศิลป์
25/07/2019 18:56

เข้าใจดี

image
ณัฐณิชา นิลเนตรบุตร
21/07/2019 13:50

ดีค่ะ

image
รวิภา ธัญยนพพร
15/07/2019 18:52

สอนดีเข้าใจง่าย สนุกดีค่ะ

image
กฤตภาส โฆษิตชุติมา
09/07/2019 11:49

ดี

image
วงศ์วริศ ทิพย์ธนากานต์
02/07/2019 18:00

-

image
ปารมี ธรรมกุลางกูร
22/06/2019 16:48

-

image
นางสาวชนัญญ์พิมล ชุนเชาวฤทธิ์
07/06/2019 21:16

อาจารย์สอนดีมากๆ

image
อาดัม ประทีป ณ ถลาง
19/05/2019 19:31

สอนเข้าใจโจทย์เยอะดีครับ

image
Prinn Chiewpanich
05/05/2019 10:16

อาจารณ์สอนดีมากครับ

image
ภูดิศ มณีพรหม
21/04/2019 14:02

tgrthdy

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
13/04/2019 15:10

good

image
ธนภรณ์ สังขภิญโญ
09/04/2019 16:36

ดีค่ะ

image
ธนพล กุลเตชะมาภรณ์
15/02/2019 13:13

ดีมากๆ

image
นส.ศรัญฎา ถนอมวาจามั่น
10/01/2019 19:58

สอนดีมากค่ะ

image
สุลิลธร ปุงปอพาน
02/01/2019 11:28

เข้าใจชัดเจนดีค่ะ

image
ณิชาภา สุวรรณกลาง
07/10/2018 10:07

เรียนแล้วเข้าใจง่ายและมีโจทย์ให้ฝึกทำหลายแบบค่ะ

image
กนกพร โอฬารอร่ามกุล
05/10/2018 10:13

สอนดีมากๆค่ะ

image
ณัดชา เพียรพัง
26/08/2018 15:28

ดีมากค่ะ

image
พิชชาพร ชุมทอง
20/08/2018 23:24

สอนเข้าใจมากๆเลยค่ะ

image
มณิสรา มณีวงศ์วิจิตร
04/08/2018 09:39

เรียนเข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ ดีมากค่ะ

image
จิรพัชร โสภณพงศ์พิพัฒน์
20/07/2018 14:48

ดีมาก สอนเข้าใจ

image
อิฏฐาพร มณีเนตร
09/07/2018 20:21

ดี

image
พสธร โนเลี่ยม
05/07/2018 17:35

;}

image
กัญชพร นพเก้ามีแสง
09/06/2018 11:25

ดี

image
ณัฐณิชา วิวัฒนาภรณ์
08/06/2018 21:05

ดีค่ะ

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
27/05/2018 18:11

อ.อรรณพสอนเข้าใจมากๆเลยค่ะ ระบบเสถียรดีมาก

image
ณภัทร สุทธินาค
19/05/2018 16:34

สอนดี

image
ศุภณัฐ เมฆรุ่งเรืองไกร
10/05/2018 20:37

สอนเร็วไปหน่อยแต่ดีครับ

image
รชฏ บุญจิ่ม
09/05/2018 20:10

อาจารย์สอนดี อธิบายละเอียด

image
ธวัลรัตน์ วิชัย
23/04/2018 05:56

ดีค่ะแต่สอบถามไม่ได้

image
นายณัฐนนท์ กิจพนาพร
11/04/2018 09:08

-

image
นายพชรพล นิมิตสถาพร
23/03/2018 17:54

สอนดีมากครับ แต่บางครั้งรู้สึกเรียนแล้วไม่สามารถจำเนื้อหา แล้วทำโจทย์ได้บางตัว

image
กวิตา จันทรพลพันธ์
04/07/2017 23:06

-

image
พรสุดา รักษาวงค์
22/06/2017 07:29

-