image

SR14_60 - ติวเข้มเคมี ม.ต้น

ราคา :3,200 2,560 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
28 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เนื้อหาครอบคลุมทั้งห้องปรกติและ gifted มีข้อสอบแยกตามบท และมีการทดสอบเมื่อจบบท เนื้อหาลึกถึงชั้น ม.ปลาย

  • การจำแนกสารรอบตัว
  • ธาตุและสารประกอบ
  • สารละลายกรด - เบส
  • การแยกสาร
  • การเปลี่ยนแปลงของสาร
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/14
ม้วนที่ 2/14
ม้วนที่ 3/14
ม้วนที่ 4/14
ม้วนที่ 5/14
ม้วนที่ 6/14
ม้วนที่ 7/14
ม้วนที่ 8/14
ม้วนที่ 9/14
ม้วนที่ 10/14
ม้วนที่ 11/14
ม้วนที่ 12/14
ม้วนที่ 13/14
ม้วนที่ 14/14
image ผู้สอน
อ.สำราญ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1(เคมี), ปริญญาโท(เคมี)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
วรเมศร์ ถิรธรรมนุภาพ
28/05/2021 12:01

ดี

image
ชัยนันท์ จีระศิริ
21/01/2021 14:16

อาจารย์สอนดีมาก ละเอียด ทำให้เข้าใจ แต่บางครั้งมีหยุดค้างบ้าง

image
วิชญ์วิสิฐ โรจนพงษ์
03/01/2021 13:29

5

image
ปรมะ เอกะวิภาต
02/01/2021 11:17

เสียงไมค์ไม่ค่อยชัด และ รายมือครูเขาอ่านยากไปหน่อยครับ

image
สิรวิชญ์ ลิมปวธัญญู
29/12/2020 14:37

ดีครับ อ.สอนดี ไม่ค่อยออกนอกเรื่อง

image
สาริศา พุ่มวงษ์
30/11/2020 14:40

-

image
จิดาภา จันทรัมพร
04/10/2020 18:11

อาจารย์สอนดีและเข้าใจมากค่ะ

image
ด.ญ.กานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
26/09/2020 17:00

ครูให้ความรู้ดีมากค่ะ ครูสอนเข้าใจค่ะ

image
ภวิศโภคิน ณฐบุญพิศุทธิ์
19/09/2020 18:51

good

image
ณัฐนันท์ เจนกิตติวัฒนา
26/07/2020 20:44

Good

image
Kiranat janejirakosit
11/07/2020 20:01

_

image
ปุณณัตถ์ มังคะจา
20/06/2020 16:16

ok

image
อุกฤษฏ์ ลุณพัฒน์
10/06/2020 21:26

เขียนอ่านไม่ค่อยออก เช่น สัญลักษณ์ต่างๆๆๆ

image
เศรษฐวัฒน์ วัฒนาโกศัย
08/06/2020 07:41

อ.สอนดีค่ะ

image
กรณ์รัฐ นาคประสาท
31/05/2020 12:02

_

image
ศุภกฤต ปรุงสำราญกิจ
18/05/2020 09:05

.

image
พัฒประพงศ์ งามละเมียด
11/05/2020 09:22

great

image
ศุภณัฏฐ ประมาณพล
08/05/2020 19:49

ตั้งใจสอนดีมากครับ

image
Nathaporn Oncompa
21/04/2020 09:46

ดีค่ะ

image
ธรรศ อินทรารักษ์สกุล
17/04/2020 11:40

เข้าใจงาย สอนละเอียด

image
เมธัส ชัยวัฒน์
14/04/2020 13:30

-

image
อริยาทิต นวชิต
01/04/2020 09:05

1teeyud

image
แพรวา จรัญญากรณ์
28/03/2020 11:08

good

image
โศภิษฐา ประกอบการ
25/03/2020 12:05

เจาะลึกเนื้อหาแบบเข้มข้น เเละ สอนเข้าใจค่ะะ

image
Pattrakorn Chantrathammachat
21/03/2020 14:31

ดีมากครับ

image
ณิชากานต์ ชัยสวัสดิ์
03/03/2020 23:13

สอนดีมากค่ะ

image
พิสิษฐ์ แท้ประสาทสิทธิ์
17/01/2020 21:34

ok

image
ปวริศา บุณยะกลัมภะ
11/01/2020 19:44

สอนเข้าใจง่ายและสนุกดี อยากให้เรื่องนึงมีแบบฝึกหัดซักประมาณ 3 ชุดและมีข้อสอบ 2 ชุดค่ะ

image
คุณัญญา เฉลิมผลวงศ์กุล
12/11/2019 22:32

good

image
ภาสวี บุญเลิศ
02/11/2019 09:01

ดี

image
กวิณ ศรียางนอก
30/10/2019 11:54

ครูสอนเข้าใจครับ

image
กฤตณัฐ หิรัญจรัสธำรง
14/10/2019 17:54

สอนดีมาก เข้าใจง่าย

image
ญาโณทัย กลื่นจันทร์หอม
26/09/2019 13:26

สอนเข้าใจ ได้ฝึกทำโจทย์

image
สาธินี ดวงแก้ว
14/08/2019 22:50

สอนเข้าใจง่าย

image
ด.ญ.เพียงขวัญ พัวพรพงษ์
14/08/2019 21:59

ละเอียดดี

image
ภูรินทร์ นิยมเดชา
09/07/2019 21:49

-

image
WUNWANACH BOONPRANCHOO
21/06/2019 18:10

ไม่มีความคิดเห็นค่ะ

image
ภัทรภร ลิมกุล
14/05/2019 16:41

ไม่มี

image
สรัล จึงธนวงศ์
11/05/2019 12:28

อาจารย์สอนดีมากครับทำให้เข้าใจง่ายครับ

image
สิริกาย พรหมทอง
24/04/2019 11:00

;)

image
บัณฑิตา จันทร์พรมมิน
22/04/2019 20:51

อาจารย์สอนละเอียด เรียนแล้วเข้าใจดียิ่งขึ้นค่ะ

image
รมิดา รำพึงกุล
04/04/2019 01:22

สอนเข้าใจเเละละเอียดมากค่ะ

image
ณัฐธยาน์ นิลจันทร์
03/04/2019 20:21

สอนดีเข้าใจมากค่ะ

image
อนพัท เเสงปรีชารัตน์
31/03/2019 13:28

'

image
ภัทรวดี หนูปลอด
28/03/2019 14:52

y4y

image
สรวิทย์ พรหมดวงดี
28/03/2019 13:38

ก็ดี

image
ศศินิภา ทองทิพย์
21/03/2019 08:28

สอนดีค่ะ

image
อาทิตยา ครุธพันธุ์
09/03/2019 09:24

ดี

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
02/02/2019 16:23

ดีมากๆ

image
โชติรัตน์ ภิญญโชติ
22/01/2019 21:50

สอนดีมากค่ะ

image
เด่นภูมิ ทองตะกุก
07/01/2019 21:33

สอนดีเข้าใจง่ายครับ

image
พรลภัส กุลเถกิง
05/01/2019 18:20

เยี่ยม

image
นภิศ แสนศิริ
20/12/2018 09:16

dee makkkkk

image
ด.ช. กฤตภาส สีหาบุญนาค
03/11/2018 09:57

ดีมากเลยครับ

image
ณัฐกฤตา เศวตธนกร
20/10/2018 11:08

เนื้อหาละเอียด อาจารย์สอนได้เข้าใจค่ะ

image
อรุษ เทียนมี
10/10/2018 12:17

ก็ดี

image
มิ่งมาดา มาระมิ่ง
03/10/2018 20:37

สอนดีคะแต่ยากมาก

image
บูรพา ศิริรักษ์
30/09/2018 16:19


image
ธัชชา บูชากรณ์
22/08/2018 21:15

ดีค่ะ

image
วรรณวีร์ ศรีสวัสดิ์
14/08/2018 14:42

ดี

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.