image

ANX452 - ม.4 เทอม 2

5,900 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
66 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 14 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 
  • เรขาคณิตวิเคราะห์ 
  • ภาคตัดกรวย 
  • เมตริกซ์
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/25
ม้วนที่ 2/25
ม้วนที่ 3/25
ม้วนที่ 4/25
ม้วนที่ 5/25
ม้วนที่ 6/25
ม้วนที่ 7/25
ม้วนที่ 8/25
ม้วนที่ 9/25
ม้วนที่ 10/25
ม้วนที่ 11/25
ม้วนที่ 12/25
ม้วนที่ 13/25
ม้วนที่ 14/25
ม้วนที่ 15/25
ม้วนที่ 16/25
ม้วนที่ 17/25
ม้วนที่ 18/25
ม้วนที่ 19/25
ม้วนที่ 20/25
ม้วนที่ 21/25
ม้วนที่ 22/25
ม้วนที่ 23/25
ม้วนที่ 24/25
ม้วนที่ 25/25
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
สุลิลธร ปุงปอพาน
05/08/2019 13:41

ดีมากเลยค่ะ อาจารย์ทำให้เนื้อหายากกลายเป็นง่ายไปเลย

image
อาดัม ประทีป ณ ถลาง
08/07/2019 16:01

สอนเข้าใจมากครับ

image
ฐิติยา สุกระ
19/05/2019 22:30

อาจารย์สอนดีมากเลยค่ะ

image
ณัฐวุฒิ วีระนานนท์
19/05/2019 15:26

โจทย์ครบถ้วน

image
นาย ศิวกานต์ อุยิง
13/05/2019 16:14

ดีมากๆครับ สอนเข้าใจดี

image
น.ส.ทฤษฎรัตน์ เสรีสันติกุล
11/05/2019 01:42

very good

image
ด.ช.จิระกันต์ สุจริต
09/05/2019 21:44

ะะะะ

image
อภิชญา อันสุขสันต์
01/05/2019 21:06

ดี

image
บุณยกร รัฐสมุทร
26/04/2019 22:07

C

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
22/04/2019 14:23

good

image
เบญญาภา หมาดดำ
11/04/2019 08:04

อาจารย์อรรณพสอนดีมากค่ะ

image
ศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร
04/04/2019 08:36

อยากให้เป็นวิดีโอยาวๆ2ชมเลย

image
จิดาภา จิรายุสกมล
26/03/2019 19:05

เข้าใจเนื้อหามากขึ้นค่ะ

image
กชพรรณ สุขเกิด
15/03/2019 10:40

-

image
สิรวิชญ์ หัสกุล
12/03/2019 11:26

ดีครับ

image
บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ
08/03/2019 19:51

-

image
มณิสรา มณีวงศ์วิจิตร
06/03/2019 11:03

เนื้อหาค่อนข้างละเอียด สอนเข้าใจ และมีแนวโจทย์ให้ฝึกทำ

image
ณิชาภา สุวรรณกลาง
03/03/2019 08:08

เข้าใจง่าย

image
จิรพัชร โสภณพงศ์พิพัฒน์
24/02/2019 09:27

ยาาก

image
นส.ศรัญฎา ถนอมวาจามั่น
23/02/2019 14:22

สอนดีค่ะ

image
ธนากร บัวสุวรรณ
01/02/2019 14:01

cvb

image
นพสิมายา สินธนาวงศ์
28/01/2019 08:19

เข้มข้นดีมากๆ สอนให้เห็นมมุมมองต่างๆที่ไม่มีทางเห็นได้จากการเรียนที่อื่น

image
บุณณดา ลิ้มจิตสมบูรณ์
17/01/2019 21:25

good

image
วัศพล จันทรพลพันธ์
15/01/2019 11:38


image
วิทิตา ศราวณะวงศ์
28/12/2018 13:20

สอนดีมากๆค่ะ

image
กฤตานน สันทะบุตร
13/12/2018 18:16

อาจารย์สอนดีมากๆครับ

image
อิฏฐาพร มณีเนตร
26/11/2018 20:05

good

image
ด.ช.อชิระ สุจริต
06/11/2018 23:03

มสส

image
ณัดชา เพียรพัง
24/10/2018 21:29

รักแม่อรรณพค่ะ

image
ยลรดี สุบรรณภาส
24/10/2018 08:44

สอนเข้าใจมากๆค่ะ

image
พิชชาภา เลิศศรีสุวัฒนา
23/10/2018 09:51

เวลาเล่นเร็วไม่กระตุกดี แต่อยากให้หน้าจอใหญ่กว่านี้

image
ศุภณัฐ เมฆรุ่งเรืองไกร
13/10/2018 10:06

สอนดี

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
24/09/2018 10:13

อ.สอนดีมากค่าา

image
ณัฐดนัย ชะอุ่ม
02/06/2018 12:06

d ครับ