เคมี - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ติวเข้มเคมี ม.ต้น อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น อ.สำราญ 26 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.เตรียมฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,200
View
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.มหิดลฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,200
View

เคมี - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.4 ติวเข้มเตมีพื้นฐาน ม.4-6 เพื่อสอบ O-net อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,500
View
ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 1 อ.สำราญ 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,500
View
ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 อ.สำราญ 37 ชั่วโมง 30 นาที 7 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View

เคมี - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 อ.สำราญ 47 ชั่วโมง 30 นาที 9 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,700
View
ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 4 อ.สำราญ 25 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,200
View

เคมี - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ติวเข้มเคมี ม.6 เล่ม 5 อ.สำราญ 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,500
View

เคมี TCAS(กสพท. เคมี, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) อ.สำราญ 145 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 58 ม้วน 50 9,000
View
เคมี Entrance ภาคคำนวณ อ.สำราญ 70 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 28 ม้วน 50 6,000
View
เคมี Entrance ภาคบรรยาย อ.สำราญ 75 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 30 ม้วน 50 6,000
View
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ อ.สำราญ 48 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 5,000
View