image

ANX201 - ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2

900 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
10 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/4
ม้วนที่ 2/4
ม้วนที่ 3/4
ม้วนที่ 4/4
ม้วนที่ 5/5
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณชนก พูลมาสิน
20/03/2019 10:16

สนุกมากครับ

image
โสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
08/03/2019 08:07

ทำให้สามารถทำโจทย์พื้นฐานได้คล่องมากขึ้น

image
ตฤณ ไชยรัชต์
29/01/2019 16:55

ดีมากก

image
เจียระไน พันธุ์พฤกษ์
17/09/2018 11:11

good

image
มนปริยา นภาวิจิตร
19/08/2018 14:23

สนุกมากเลยค่ะ ครูสอนเข้าใจดี

image
ภัทรธิดา ภัทราวงศ์
10/08/2018 10:45

ดี

image
ปภาวรินทร์ เกาะโพธิ์
08/08/2018 20:05

ดีมาก

image
ณฐพร ใยไม้
07/08/2018 20:04

สอนระเอียดเข้าใจง่าย

image
ฟฟฟ ฟฟฟฟ
17/07/2018 14:08

ดีครับ

image
รวิปรียา ยิ่งประเสริฐสุข
23/06/2018 20:20

ดีค่ะ

image
พิชชาภา กิตติธรรมโรจน์
23/06/2018 12:39

สอนดีมาก

image
รัชศานนท์ สุมาลุย์
16/06/2018 13:27

ดีมากครับ

image
สาริศา ปัญจมาพิรมย์
09/06/2018 21:52

ไม่มี

image
ศุภศิษฏ์ นาคเสนอินทร์
26/05/2018 07:57

...

image
ภาทัต สุภบรรเจิด
20/05/2018 09:36

สอนเข้าใจ สอนสนุก

image
ศศิรดา วัจฉละญาณ
08/05/2018 16:08

บางครั้งมันขาดตอนไปนะค่ะ ไม่ต่อเนื่องค่ะ

image
ธนธร สารขันธ์
06/05/2018 10:11

สอนดีมากครับ

image
ปภาวี บุษราคัม
02/05/2018 15:43

สอนเข้าใจเหมือนเรียนในห้องจริงๆ เลย ดีมากเลยคะ

image
ด.ช.พงศ์วิทย์ เพชรล้ำ
01/05/2018 20:12

สอนดีสนุกได้ความรู้

image
ณพทิต นวชิต
30/04/2018 11:21

-

image
ณัฐณิชา อรรฆย์วรวิทย์
26/04/2018 13:54

สอนดีมากเลยค่ะ

image
ด.ช พีรดนย์ อังครงค์รักษ์
19/04/2018 16:35

-

image
จิรสิน พุ่มจันทร์
19/04/2018 11:13

ก็โอเค

image
ธัญญพร รักสมบัติ
02/04/2018 19:39

อาจารย์สอนดีค่ะ แต่ตอนจบม้วนแล้วข้ามม้วนถัดไปเนื้อหาบางส่วนหายไปค่ะจึงส่งผลให้เรียนไม่รู้เนื้อหาส่วนนั้นเต็มที่เท่าที่ควร จึงอยากให้ปรับปรุงในส่วนนี้ค่ะ

image
วรินทร เฉิดฉิ้ม
23/03/2018 09:29

ดีค่ะ อาจาร์ยสอนเข้าใจง่ายดี

image
Pimthita Sukprasert
16/02/2018 21:56

ok

image
พิมพ์มาดา เงินมาก
29/05/2017 18:22

ดีสุดๆเลยค่ะ

image
ศรุต ปัญจทรัพย์
16/05/2017 15:11

ดีมากครับ

image
ธีราธร แตงสกุล
14/05/2017 21:28

ok

image
รสิตา วรคามิน
03/05/2017 09:11

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายดีค่ะ

image
ณัชชนิดา เวียงสงค์
26/04/2017 09:11

ดีค่ะ

image
ชวิศกร มุกดามาศ
24/04/2017 22:27

good

image
เด็กหญิง อภิชญา โอภาชาติ
23/04/2017 19:50

คูณครูสอนดีมากค่ะ

image
พัณณิตา ม้าทอง
22/04/2017 13:25

-

image
เเพรวา ชูบ้านนา
19/04/2017 19:51

ดีจริงค่ะ

image
ปมณฑ์ เลาอโศก
15/04/2017 13:55

-

image
ด.ญ.วัชรมน สุภาผล
04/04/2017 18:11

สอนช้าลงค่ะ ลดเเบบฝึกหัดลงด้วยค่ะ

image
นิชา เจริญลาภนพรัตน์
01/04/2017 10:31

ดีค่ะ

image
เด็กหญิงพิชญาภา ปาวงค์
27/03/2017 11:39

ดี

image
วธูสิริ ลิ้มวัฒนา
24/03/2017 15:10

อาจาร์ยสอนสนุก เข้าใจง่าย รวดเร็ว ไม่เครียด

image
ธูปทอง ขนุนทอง
14/03/2017 12:20

-

image
ด.ช. ภูวิศ ตั้งถาวรสิริกุล
12/03/2017 11:18

สอนวิธีเข้าใจง่าย

image
นวเทพ สุพรรณไพบูลย์
10/03/2017 15:59

-