image

020504 - (ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์

1,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
11 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
90 วัน
(ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์
จำนวนม้วน
Projectile_1(1/4)
Projectile_2(2/4)
Projectile_3(3/4)
Projectile_4(4/4)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
น.ส.วนธร เรือนนาค
11/04/2020 17:02

อาจารย์สอนดีค่ะ แต่อาจารย์อีกท่าน ที่อายุน้อยกว่าสอนเร็วไปค่ะ????

image
ณัฐกมล อาศิรสิริวาณิช
08/01/2020 21:05

อาจารย์พิสิฏฐ์เป็นครูคนเดียวที่ทำให้เข้าใจฟิสิกส์ค่ะ?

image
จิรพัชร์ อัมพรภัทรศักดิ์
02/10/2019 19:40

perfect!

image
กฤตานน สันทะบุตร
17/02/2019 13:27

เรียนสนุกมากครับ อาจารย์สอนดีเข้าใจง่าย มีเทคนิคและวิธีลัดสามารถเอาไปใช้ในห้องสอบได้ครับ

image
สิรวิชญ์ หัสกุล
15/12/2018 20:45

โจทย์หลายแนวดีครับ

image
เจียรนันท์ ศุภผล
13/12/2017 14:50

d

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00