image

020504 - (ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์

900 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
9 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
90 วัน
(ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์
จำนวนม้วน
Projectile_1(1/4)
Projectile_2(2/4)
Projectile_3(3/4)
Projectile_4(4/4)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
จิรพัชร์ อัมพรภัทรศักดิ์
02/10/2019 19:40

perfect!

image
กฤตานน สันทะบุตร
17/02/2019 13:27

เรียนสนุกมากครับ อาจารย์สอนดีเข้าใจง่าย มีเทคนิคและวิธีลัดสามารถเอาไปใช้ในห้องสอบได้ครับ

image
สิรวิชญ์ หัสกุล
15/12/2018 20:45

โจทย์หลายแนวดีครับ

image
เจียรนันท์ ศุภผล
13/12/2017 14:50

d