image

ครูพี่หมออร

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1) ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อเฉพาะทาง สาขา Orthopedics - เหรียญทอง โอลิมปิกวิชาการระดับโลก สาขาชีววิทยา - สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้อันดับ 3 - วิทยากรโครงการ Peptein Genius Generation ปีการศึกษา 2553, 2554, 2555

ประวัติผู้สอน

- เหรียญทอง โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาชาชีววิทยา ครั้งที่ 19 ด้วยคะแนนปฏิบัติการพืชเป็นที่ 1 ของโลก
- วิทยากรโครงการ Peptein Genius Generation ปีการศึกษา 2553 ถึง 2555 (สอนวิชาชีววิทยาและเสวนา)
- ในระดับมัธยมได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมงานและแข่งขัน ระดับ Internaltional ด้วนวิทยาศาสตร์ถึง 6 ครั้ง ทั้งระดับอาเซียน เอเซีย เอเปค และระดับโลก ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย
- เหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 ระดับประเทศ จาก สสวท.ปีการศึกษา 2545
- เหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ระดับประเทศ จาก สสวท.ปีการศึกษา 2545
- คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในการสอบ สอวน.ชีววิทยา
- ได้รับรางวัลเสื้อสามารถ โล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ทั้งระดับประเทศ และกะดับนานาชาติ กว่า 300 รางวัล
- นักเรียนทุนของโรงเรียนสาธิตปทุมวันโครงการภาษาอังกฤษ 6 ปี
- สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมฯ ได้อันดับที่ 3
- รางวัลที่ 3 จากงาน The 23nd East Asian Medical Student' Conference 2010 Kuala Lumper
- นศพ.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี(เข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษ)(คะแนน TOP 5 ของประเทศ)
- ได้รับทุนการศึกษาจาก สวทช. (JSTP) ถึงระดบัปริญญาเอก
- รางวัลเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
- รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ปี 51 และ รางวัลนักเรียนดีเด่น ทุกปีตั้งแต่ ป.3 ถึง ป.6
- ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 7 ปี