image

อ.พิสิฏฐ์

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาฟิสิกส์ จนสามารถทำให้สถาบันกวดวิชานีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ มีชื่อเสียงโด่งดัง การันตีโดยน้องที่เรียนสอบฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม (9 วิชาสามัญ) ปีล่าสุด

ประวัติผู้สอน

- ตำแหน่งผู้บริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนพัฒนาการศึกษาร่วมจิตต์ และสาขา
- การศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกวิชาฟิสิกส์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษาต่อในคณะสถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์)สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์ NIDA))
- อาจารย์พิเศษ (ประจำ) วิชาฟิสิกส์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลโรงเรียนราชินี
- เป็นกรรมการร่วมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชินี
- เป็นวิทยากรพิเศษ ติววิชาฟิสิกส์ ในโครงการเติมเต็มความรู้สู่รั้วเหลืองแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ติวพิเศษวิชาฟิสิกส์เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่โรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญราชินีบน สตรีวิทยาหอวัง สามเสนวิทยาลัยเซนต์ฟรังก์นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯลฯ
- เป็นวิทยากรพิเศษ ติววิชาฟิสิกส์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (O-NET, A-NET)ปีการศึกษา 2549
- ปัจจุบัน ของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นอาจารย์ผู้สอนเสริมความรู้ฟิสิกส์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเพื่อแข่งขันเป็นตัวแทนโอลิมปิก
- เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในโครงการติวนักเรียนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ได้รับการจัดอันดับเป็น คุณครูคนเก่งของรายการโลกใบใหม่ทางช่อง 5
- เป็นวิทยากรพิเศษ ติววิชาฟิสิกส์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2548 ในโครงการรินน้ำใจสู่นักเรียน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นวิทยากรพิเศษร่วมในโครงการสอนทางไกล ที่โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เป็นวิทยากรพิเศษ ติวนักเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจเอกชน แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เป็นวิทยากรเสวนาเทคนิคการสอน ให้แก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- เป็นวิทยากรพิเศษ ออกข้อสอบคำถามรายการเซียนสมองเพชร ของบริษัทแกรมมี่
- เป็นวิทยากรสอนฟิสิกส์ทาง IBC CABLE TV
- ออกข้อสอบเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของสถาบันต่างๆหลายแห่งเช่น Free Net ของ Eduzones, บริษัท True
- เป็นวิทยากรพิเศษ ติววิชาฟิสิกส์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในโครงการ Tutor Channel ของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นวิทยากรพิเศษ ติววิชาฟิสิกส์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในโครงการของ Road to University ของโอสถสภา
- เขียนตำราต่างๆเช่นเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์