image

ครูต้น

หากพูดถึง วิชา คณิตศาสตร์ คงเป็นวิชาที่น้องๆ หลายต่อหลายคน เบื่อกันเลยที่ เดียว ใช่ไหมครับ ซึ่งเป็นธรรมดาของเด็กในยุคปัจจุบันนี้ เพียงแค่เห็นโจทย์ยาว และมองตัว เลขที่เยอะแยะเต็มไปหมด ก็อาจจะปิดหนังสือหนีเลยก็เป็นไปได้ และคงเป็นเรื่องหนักใจไม่ น้อยส าหรับผู้ปกครองที่จะต้องเสาะแสวงหาหนังสือ หรือ ที่เรียนพิเศษ ที่มีทั้งเทคนิคและ วิธีคิดที่ง่ายไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก มาให้น้องๆได้ฝึกฝน และเรียนกันอยู่เป็นประจ า หนังสือเล่มนี้ จะมาพร้อมเทคนิค วิธีคิดที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน พร้อมทั้ง หลักการสังเกตโจทยแ์ต่ละข้อว่ามีแนวคิดอย่างไร และคิดแบบไหนได้บ้าง คิดแบบไหนถูกหลักการ แบบไหนผิดหลักการ ประโยคที่ผมมักจะบอกลูกศิษย์เสมอ คือ "วิธีที่ดีที่สุดของการท าโจทย์คือวิธีที่เบสิคที่สุด"

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษา
- ผู้สอนในสถาบันกวดวิชา MATH HOUSE The Mall บางแค ในระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผู้สอนในสถาบัน ติวกะพี่ต้น พุทธมณฑลสาย 2 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้าน กุดั่นจำกัด(ติวกะพี่ต้น ในปัจจุบัน)
- ผู้เรียบเรียงหนังสือ พื้นฐานคำนวณประถมปลาย
- ผู้เรียบเรียงหนังสือ ตะลุยโจทย์ปัญหาประถมปลาย