image

TH19_65 - สรุปเข้ม ม.ปลาย เล่ม 2 (65)

3,700 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
*เรียนเพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบ 9วิชาสามัญ  และO-NET

รายละเอียดคอร์ส
พยัญชนะ , พยางค์ , เสียงและอักษรไทย , ข้อสอบโครงสร้างพยางค์ ๑ , ข้อสอบโครงสร้างพยางค์ ๓ , คำ , การเพิ่มคำ , คำมูล , คำประสม , คำซ้อน , คำซ้ำ , ข้อสอบ : การสร้างคำ , ข้อสอบ : การสร้างคำ ๓ , คำบาลี สันสกฤต , คำบาลี สันสกฤตนอกกฎ  , คำที่ใช้ร่วมกันในภาษาบาลี-สันสกฤต , การออกเสียงที่ต้องพึงระวัง , การออกเสียงคำ , คำอุปสรรคในภาษาบาลี สันสกฤต , ไวพจน์ ๔ ภาษา , คำสมาส , คำสนธิ , คำศัพท์ภาษาเขมรที่ควรรู้, คำทับศัพท์ต่อไปนี้พึงระวัง , คำทับศัพท์ , คำยืมภาษาจีน , คำเขียนที่พึงระวัง , คำอ่านที่พึงระวัง , คำและความหมาย , ข้อสอบ : ความหมายของคำ , หลักการใช้คำและความหมาย , ใช้คำผิดความหมาย  , ข้อสอบ : การใช้คำผิด , ข้อสอบ : คำพ้อง , ข้อสอบ : ความหมายแคบกว้าง , การใช้คำ (ชื่อซ้ำ) , ประโยคความเดียว , ประโยคความรวม , ประโยคความซ้อน , การขยายประธาน , ชนิดของประโยค , ข้อสอบ : ชนิดของประโยค , ข้อสอบ : ประโยคสมบูรณ์ , ข้อสอบ : ประโยคกำกวม , ข้อสอบ : สำนวนภาษาต่างประเทศ , สำนวนประโยคภาษาต่างประเทศ , ข้อสอบ : การวางส่วนขยาย , ข้อสอบ : ประโยคฟุ่มเฟือย , ประโยคฟุ่มเฟือย , ประโยคกำกวม , ข้อสอบ : การอ่านวิเคราะห์และตีความ ๑ , ฉันทลักษณ์ , โคลงสี่สุภาพ , คำประพันธ์ , ข้อสอบ : คำประพันธ์ , โวหาร ภาพพจน์ , ข้อสอบ : ภาพพจน์ , ความงามในภาษา , ข้อสอบ : ความงามวรรณศิลป์ , ข้อสอบ : ความงามวรรณศิลป์ ๑ , ราชาศัพท์ , ข้อสอบ : ราชาศัพท์
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูลิลลี่
นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
ชวิษฐา
17/04/2023 09:31

-

ศิลัมพา
06/04/2023 11:04

ครูสอนสนุกมากๆค่ะ

กอปรสุข
27/03/2023 11:56

อาจารย์สอนดีและมีเทคนิคการสอนที่ทำให้จำง่าย

กนก
11/11/2022 21:24

Good

ศรุดา
14/05/2019 09:01

good

วิมุตติ
05/05/2019 08:01

คุณครูสอนเข้าใจเเละสนุก

พิกุลแก้ว
10/04/2019 10:49

ม้วนที่เรียนผิดนิดหน่อยค่ะ

บูรพา
05/10/2018 09:35


วรินทร
01/10/2018 08:55

-