วิธีการสมัครเรียน

ข้อกำหนดการเรียน
 • สามารถเรียนได้จนกว่าจำนวนชั่วโมงที่ให้จะหมดโดยจำนวนชั่วโมงที่ให้จะมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่สอน 20%
 • สามารถเรียนได้จนกว่าจะหมดวันหมดอายุ โดยจะให้ 90 - 360 วันแล้วแต่คอร์สนั้นๆ
 • ถ้าจำนวนชั่วโมงที่ให้หมดหรือเกินวันหมดอายุคอร์สนั้นจะหายไป
 • ระบบจะตัดเวลาทุกๆ 1 นาที เมื่อเข้าหน้าดูไฟล์วีดีโอ กดหยุดเพื่อทำการจดจะไม่นับเวลา
 • วันหมดอายุจะเริ่มนับเมื่อเข้าเรียนคอร์สนั้นๆ ไม่ใช่เริ่มนับเมื่อทำการซื้อ
วิธีการชำระค่าเรียน
 • โอนค่าคอร์สเรียนตามที่ระบบแจ้งเข้า ธนาคารกสิกรไทย สาขา พารากอน ชื่อบัญชี บจก. พลัส เอ็ดดูเคชั่น คอร์ป เลขที่บัญชี016-3-73699-3 โดยสามารถโอนได้ผ่านทาง ibanking ATM และธนาคาร
 • Capture หน้าจอสลิปการโอนกรณีโอนผ่าน ibanking ทางโทรศัพท์ หรือถ่ายรูปสลิปการโอนกรณีโอนผ่านทาง atm หรือธนาคาร ไว้เป็นหลักฐานในการทำการสมัครเรียน
 • วิธีการจัดส่งหนังสือจะมี 2 วิธี คือ
 • ems หนังสือจะถึงภายใน 2-3 วันทำการ EMS ค่าจัดส่ง 50 - 150 บาท / คอร์ส
 • รับที่ศูนย์เรียน สามารถรับที่ศูนย์ได้ตามที่อยู่ที่ระบุแต่ละวิชา
 • กรณีสมัครเรียนออนไลน์ แบบโอนเข้าบัญชี กดปุ่ม "สมัครเรียน โอนเข้าบัญชี" เพื่อเข้า step 1
 • กรณีสมัครเรียนออนไลน์ แบบบัตรเครดิต กดปุ่ม "สมัครเรียน บัตรเครดิต" จะบวกเพิ่ม Service Charge 3% จากราคารวมทั้งหมด

สมัครเรียนออนไลน์ แบบโอนเข้าบัญชี
Step 1 สมัครเรียนออนไลน์
 • กรณีเคยสมัครเรียนออนไลน์แล้วเลือก "นักเรียนเก่า" กรณีไม่เคยสมัครเรียนออนไลน์เลือก "นักเรียนใหม่"
 • กรอก Email และ Password โดย Email และ Password นี้จะใช้ในการเข้าเรียนออนไลน์ (Password สามารถตั้งอะไรก็ได้ไม่ใช่ Password ของ Email)
 • กดปุ่ม "Upload สลิป" เลือกรูปสลิปการโอนค่าคอร์สเรียน
 • กดปุ่ม "ยืนยัน"
Step 2 ระบุที่อยู่จัดส่งหนังสือ
 • กรอก ชื่อผู้รับหนังสือ และเบอร์โทรผู้ปกครอง
 • กรอก ที่อยู่จัดส่งหนังสือ
 • กดปุ่ม "ยืนยัน"
Step 3 ยืนยันข้อมูลสำเร็จ
 • หน้าจอแสดงรายการคอร์สที่ทำการสมัคร
 • ระบบจะจัดส่ง ชื่อคอร์สที่สมัคร Email และ Password ที่ทำการสมัครให้ทาง SMS
 • ระบบแสดงวิธีการเรียนออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์ แบบบัตรเครดิต
แสดงรายละเอียดค่าสมัครเรียนออนไลน์
 • แสดงราคาคอร์ส
 • แสดงราคาค่าจัดส่ง EMS ค่าจัดส่ง 50 - 150 บาท / คอร์ส
 • แสดง Service Charge 3% จากราคารวมทั้งหมด
 • กดปุ่ม "ยืนยัน"
Step 1 สมัครเรียนออนไลน์
 • กรณีเคยสมัครเรียนออนไลน์แล้วเลือก "นักเรียนเก่า" กรณีไม่เคยสมัครเรียนออนไลน์เลือก "นักเรียนใหม่"
 • กรอก Email และ Password โดย Email และ Password นี้จะใช้ในการเข้าเรียนออนไลน์ (Password สามารถตั้งอะไรก็ได้ไม่ใช่ Password ของ Email)
 • กดปุ่ม "ยืนยัน"
Step 2 ระบุที่อยู่จัดส่งหนังสือ
 • กรอก ชื่อผู้รับหนังสือ และเบอร์โทรผู้ปกครอง
 • กรอก ที่อยู่จัดส่งหนังสือ
 • กดปุ่ม "ยืนยัน"
 • กรอกข้อมูลบัตรเครดิต บนระบบ 2C2P
Step 3 ยืนยันข้อมูลสำเร็จ
 • หน้าจอแสดงรายการคอร์สที่ทำการสมัคร
 • ระบบจะจัดส่ง ชื่อคอร์สที่สมัคร Email และ Password ที่ทำการสมัครให้ทาง SMS
 • ระบบแสดงวิธีการเรียนออนไลน์

วิธีการใช้งาน self plus