image

PP25_65 - Pre MWIT KVIS (65)

5,900 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
39 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 11 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
บ่อยครั้งที่นักเรียนเรียนเนื้อหามามากมายแต่ยังทำข้อสอบไม่ได้  ปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ขาดการนำมาใช้อย่างเข้าใจ และขาดการฝึกฝนจนชำนาญ  คอร์สเรียนนี้จะช่วยแก้ไขจุดอ่อน  ช่วยเสริมความรู้และเติมเต็มความมั่นใจในการทำข้อสอบ
  
  • คอร์สนี้เน้นสรุปเนื้อหาสำคัญและเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา  
  • เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตอบได้อย่างมั่นใจ  
  • เป็นการเรียนรู้จากบทความและฝึกการตอบคำถามแนวข้อสอบอัตนัยเชิงวิทยาศาสตร์ 
  • เรียนรู้เทคนิคการเขียน  การตอบคำถาม  การคิดวิเคราะห์ และทบทวนความรู้เพื่อเติมเต็มและแก้ไขก่อนตะลุยโจทย์  
*หมายเหตุ
ควรเรียนก่อนเรียนคอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/26
ม้วนที่ 2/26
ม้วนที่ 3/26
ม้วนที่ 4/26
ม้วนที่ 5/26
ม้วนที่ 6/26
ม้วนที่ 7/26
ม้วนที่ 8/26
ม้วนที่ 9/26
ม้วนที่ 10/26
ม้วนที่ 11/26
ม้วนที่ 12/26
ม้วนที่ 13/26
ม้วนที่ 14/26
ม้วนที่ 15/26
ม้วนที่ 16/26
ม้วนที่ 17/26
ม้วนที่ 18/26
ม้วนที่ 19/26
ม้วนที่ 20/26
ม้วนที่ 21/26
ม้วนที่ 22/26
ม้วนที่ 23/26
ม้วนที่ 24/26
ม้วนที่ 25/26
ม้วนที่ 26/26
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
ด.ช.กิตติกร
25/06/2021 15:26

สอนเข้าใจดีครับ

ธัญญลักษณ์
07/06/2021 14:08

-

ภูมิรพี
10/01/2021 16:34

.

กิรณา
05/12/2020 12:16

ครูสอนดีมากเลยค่ะ

โศภิษฐา
18/11/2020 09:29

good

ขวัญมาดา
29/10/2020 10:29

สอนละเอียดครบถ้วน

สุธีรา
26/09/2020 06:51

สอนดีมากๆเลยค่ะ

บรรณสรณ์
10/07/2020 13:51

บางอย่างผมยังไม่รู้เรื่องเลยคับยังเรียนไม่ถึง

กิตติศักดิ์
27/03/2020 09:31

สอนเข้าใจ ได้แนวการเขียน

ปวริศา
23/02/2020 18:36

k

ชนาธิป
06/11/2019 17:00

very good

ภีมพล
24/10/2019 17:41

5

วิริทธิ์
10/10/2019 10:10

เนื้อหาครบดีครับ แต่ยังขาดบางเรื่องอยู่ครับ

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.