image

HSK2 - พิชิตศัพท์ HSK 2

1,700 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
7 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
90 วัน
เนื้อหา
  • คำศัพท์และคำศัพท์เสริมจากข้อสอบ HSK 2 ในอดีตรวม 161 คำ (คำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาจากในระดับ HSK 1) 
  • ประโยคตัวอย่าง 240 ประโยค พร้อมพินอิน
  • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทยอย่างครบถ้วน และประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
  • สอนออกเสียงทุกคำอย่างชัดเจนและถูกต้อง
  • วิเคราะห์และอธิบายถึงที่มาของคำศัพท์
  • ลงลึกและอธิบายหมวดนำอักษรจีนของคำศัพท์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์ และใช้ในการเดาความหมายที่แม่นยำของคำศัพท์ในข้อสอบ
  • ประโยคตัวอย่างการใช้จากทั้งคำศัพท์และคำศัพท์เสริมทุกคำในระดับ HSK 2 รวมถึงนำคำศัพท์ที่อยู่ในระดับ HSK 1 มาเสริมในประโยคด้วย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ การวางตำแหน่งของศัพท์
  • อธิบายวิธีการแปลและใช้โครงสร้างประโยคแต่ละรูปแบบ
  • แปลทุกประโยคตัวอย่างเป็นภาษาจีนอย่างละเอียด
  • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/5
ม้วนที่ 2/5
ม้วนที่ 3/5
ม้วนที่ 4/5
ม้วนที่ 5/5
image ผู้สอน
หงหล่าวซือ
เป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติฝรั่งเศส จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส ด้านกฎหมาย (Droit et Science Politique)
คุ้มครองผู้ซื้อ

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.