image

SR010 - ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ

5,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
48 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 10 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
ตะลุยโจทย์ 
- A-NET
- Entrance PAT - 2
- Entrance
- สอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ
- ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(เคมี)
- ข้อสอบชิงทุน KING
- ข้อสอบชิงทุนกระทรวงวิทย์

และสรุปตามข้อสอบจริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบเหมือนสอบจริง นักเรียนจะเรียนคอร์สนี้ได้ต้องเรียนคอร์สเคมี ม. 4 - 6 หรือ คอร์ส Entrance จบแล้วเท่านั้น
จำนวนม้วน
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (1/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (2/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (3/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (4/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (5/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (6/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (7/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (8/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (9/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (10/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (11/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (12/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (13/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (14/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (15/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (16/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (17/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (18/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (19/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (20/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (21/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (22/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (23/24)
ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ (24/24)
image ผู้สอน
อ.สำราญ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1(เคมี), ปริญญาโท(เคมี)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
ชนกกานต์
24/01/2021 09:43

-

ลลิภัทร
14/12/2019 02:29

good

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.