image

DDM101 - คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1

2,200 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
11 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 0 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
 หน่วยที่ 1 - จำนวนนับ 1-10 และ 0
 หน่วยที่ 2 - การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
 หน่วยที่ 3 - การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
 หน่วยที่ 4 - จำนวนนับ 11-20
 หน่วยที่ 5 - การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
 หน่วยที่ 6 - แผนภูมิรูปภาพ
 หน่วยที่ 7 - การวัดน้ำหนัก
* มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบทุกบทวัดผลการเรียนได้

หนังสือเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม
จำนวนม้วน
จำนวนนับมีอะไรบ้าง
การเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการจับคู่
การเปรียบเทียบจำนวนนับโดยใช้แถบจำนวน
การเรียงลำดับจำนวน1-10และ0
การบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับ
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของจำนวน0-5
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของจำนวน6-10
พาทำแบบฝึกหัด
การรวมกันของจำนวน การเขียนประโยคสัญลักษณ์ และ การบวกด้วย0
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมกับการบวก
การสลับที่การบวกและสถานการณ์การบวก
โจทย์ปัญหาการบวกและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
พาทำแบบฝึกหัด
การเขียนประโยคสัญลักษณ์และวิธีการลบโดยการจับคู่
โจทย์การลบและการลบด้วย0
การลบโดยใช้ส่วนรวมส่วนย่อยและกรอบสิบ
การลบโดยใช้เส้นจำนวนและใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบ
สถานการณ์การลบ
พาทำแบบฝึกหัด
การเขียน และการนับจำนวน
การนับจำนวนโดยใช้กรอบสิบ
การเปรียบเทียบจำนวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
การเรียงลำดีบจำนวนและความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวม
พาทำแบบฝึกหัด
การบวกและการลบด้วยวิธีการต่างๆ
การบวกโดยใช้เส้นจำนวน การบวกจำนวนเดียวกันและ การหาผลบวกโดยทำให้ครบสิบ
การบวกจำนวน 3 จำนวน
การลบโดยใช้วิธีต่าง ๆและการลบจำนวน3จำนวน
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
พาทำแบบฝึกหัด
การนับจำนวนเพื่อสร้างแผนภูมิรูปภาพ
การนำข้อมูลมาสร้างแผนภูมิรูปภาพและความสัมพันธ์
โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปภาพ
พาทำแบบฝึกหัด
การใช้เครื่องชั่งสองแขนและการเปรียบเทียบน้ำหนัก
การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องชั่งสปริง
การคาดคะเนน้ำหนักและการอ่านน้ำหนัก
โจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบน้ำหนัก
โจทย์ปัญหาการวัดน้ำหนัก
พาทำแบบฝึกหัด
image ผู้สอน
ครูพี่ปอ & ครูเยล
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
กวินภพ
09/04/2021 15:56

สอนดีมากค่ะ

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.