image

ANX416 - แคลคูลัส

3,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
35 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • แคลคูลัส
  จำนวนม้วน
  ม้วนที่ 1/13
  ม้วนที่ 2/13
  ม้วนที่ 3/13
  ม้วนที่ 4/13
  ม้วนที่ 5/13
  ม้วนที่ 6/13
  ม้วนที่ 7/13
  ม้วนที่ 8/13
  ม้วนที่ 9/13
  ม้วนที่ 10/13
  ม้วนที่ 11/13
  ม้วนที่ 12/13
  ม้วนที่ 13/13
  image ผู้สอน
  อ.อรรณพ
  ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
  คุ้มครองผู้ซื้อ
  จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
  ปุษยาพร
  05/02/2024 21:50

  สอนเข้าใจดีมากค่ะ

  ณฐกร
  27/12/2023 09:11

  ดีมากๆครับได้ความรู้มาก

  Chunya
  20/10/2023 13:47


  ณัฐพล
  06/08/2023 14:00

  -

  เกียรติไกร
  03/07/2023 23:56

  อาจารย์สอนดี อธิบายละเอียด ไล่โจทย์จากง่ายไปยาก

  ธพรรษชนม์
  27/05/2023 15:17

  ดีค่า

  ณัฏฐพงษ์
  06/05/2023 12:22

  good

  เศรษฐวัฒน์
  04/05/2023 06:26

  Good

  เอมณิชา
  06/02/2023 09:56

  ดีค่ะ

  มิ่งมาดา
  20/09/2022 09:06

  555

  ศุภลักษณ์
  29/08/2022 06:59

  สอนดีค่ะ เข้าใจง่าย แต่เฉลยมีบางส่วนที่เลขพิมผิดอยู่ค่ะ

  Natsalista
  07/06/2022 18:45

  -

  วรภัทร
  14/05/2022 19:41

  -

  วิชญะ
  05/05/2022 14:01

  ดีครับ

  กมลชนก
  01/05/2022 10:17

  เข้าใจมากๆค่า

  ณัฐชยา
  22/04/2022 15:28

  -

  วรชัย
  22/04/2022 10:19

  -

  ธนกร
  16/04/2022 07:33

  rrrr

  จีรดา
  05/04/2022 14:47

  ดีค่า

  โศภิสรา
  31/03/2022 10:26

  -

  วิศวะ
  10/02/2022 17:41

  aa

  ชญาดา
  03/02/2022 23:55

  ดีค่ะ

  กุลภรณ์
  02/02/2022 00:13

  ดีมาก

  พีรยา
  25/01/2022 23:56

  สอนดีค่ะ เร็วไปนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะ

  ภูริพัฒณ์
  19/01/2022 15:00

  -

  ภัทรวดี
  07/01/2022 12:06

  -

  ปุณยะวีย์
  09/12/2021 16:50

  -

  ณัฐธีร์
  20/11/2021 22:11

  แนวโจทย์หลากหลายและอาจารย์ก็สอนได้เข้าใจในทุกๆแนว

  ณภัทร์
  20/11/2021 13:20

  ดี

  กษิดิ์เดช
  19/11/2021 16:02

  -

  สุริษา
  01/11/2021 16:09

  สอนเข้าใจ กระชับดีค่ะ

  กนกพร
  17/10/2021 22:16

  ดีมากๆค่ะ สอนเข้าใจตลอด ถ้าไม่ได้อาจารย์หนูคงมาไม่ถึงจุดนี้????

  ชมนภัส
  12/10/2021 15:50

  ดี

  ขวัญกมล
  12/10/2021 00:41

  xdde

  ศิริลักษณ์
  10/10/2021 11:04

  สอนดีค่ะ เนื้อหาครอบคลุมมาก

  ธีรวัฒน์
  14/09/2021 21:07

  5

  กวินชฎา
  13/09/2021 23:02

  Ddddd

  พันธ์ศิลป์
  12/09/2021 21:55

  อาจารย์สอนดีมากครับ

  ปุณยวีร์
  09/09/2021 11:27

  -

  ธนากร
  04/09/2021 05:39

  ดีครับ

  บวรวิชญ์
  28/08/2021 22:18

  ok

  สุนิตา
  21/08/2021 14:26

  ดีมาก

  นรกมล
  21/08/2021 07:31

  -

  อาคิรา
  27/07/2021 10:51

  สอนเข้าใจดีมากค่ะ มีโจทย์ให้ฝึกเยอะเแลยละเอียด

  ลลิลทิพย์
  26/07/2021 19:55

  ดี

  สุวภัทร
  18/07/2021 21:44

  ดีค่ะ เข้าใจง่ายดี

  อัญชิสา
  15/07/2021 16:33

  สอนดี สอนเข้าใจมากค่าา มีโจทย์เยอะ

  สุพัสสา
  07/07/2021 00:21

  บทเรียนอาจจะไม่ได้มีการอัพเดต แต่สอนดีและเข้าใจง่าย

  สิริกร
  03/07/2021 13:46

  สอนเข้าใจง่าย มีระบบ โจทย์เยอะ

  นางสาวฐิตินันท์
  03/07/2021 10:55

  อาจารย์สอนดีมากค่ะ

  สุนิสา
  01/07/2021 21:15

  -

  นางสาวชนัญญ์พิมล
  15/06/2021 20:14

  ดีมากค่ะ

  อิสระ
  31/05/2021 22:00

  เข้าใจดีมากๆครับ

  ณิชาภา
  29/05/2021 09:32


  วริศรา
  23/05/2021 12:08

  สอนเข้าใจมากค่ะ

  ธาวิญญ์
  19/05/2021 21:11

  อาจารย์สอนดีมาก เข้าใจเนื้อหา

  ปุญญิสา
  17/05/2021 19:53

  สอนเข้าใจ ทำโจทย์ได้

  ณัฐชนนท์
  14/05/2021 20:21

  -

  พรศิณี
  11/05/2021 14:38

  ดีค่ะ

  พัชรพร
  08/05/2021 18:39

  เข้าใจง่ายมาก มีแบบฝึกทบทวนตลอด ดีมากเลยค่ะ

  วาสิตา
  03/05/2021 14:06

  ดีมากเลยค่ะ

  สุทธา
  02/05/2021 18:06

  ครูอรรณพสอนดีมากๆเข้าใจมากๆครับ

  สุธิดา
  26/04/2021 13:42

  เข้าใจง่าย ทริคดีๆเยอะมาก

  ธิติ
  22/04/2021 20:37

  ไม่มี

  พิชญา
  11/04/2021 11:07

  อาจารย์สอนละเอียดและเข้าใจง่าย

  นภัสนันท์
  31/03/2021 14:57

  -

  ปีติภัทร
  30/03/2021 15:54

  อาจารย์สอนดีมากครับแต่ระบบภาพยังมีสะดุดอยู่บ้างครับ

  สมใจนึก
  27/03/2021 22:43

  ชอบมากๆ

  เพลงนภา
  26/03/2021 10:30

  อาจารณ์สอนเข้าใจมากๆค่ะ

  วิศรุต
  10/02/2021 00:56

  ??

  มธุรดา
  01/02/2021 19:55

  ที่สุดในใจ

  ธนิสร
  18/01/2021 07:46

  เรียนสนุก สอนเข้าใจง่ายครับ

  สุวโรจน์
  13/01/2021 21:59

  -

  ฐิติยา
  05/01/2021 09:21

  -

  Punnapa
  02/01/2021 14:55

  สอนดีมากๆค่ะ

  กฤตภาส
  23/12/2020 13:14

  -

  นางสาววรัญญา
  04/11/2020 19:30

  อาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะ เข้าใจจากที่เรียนในห้องมากยิ่งขึ้น จารย์ไม่ได้สอนแค่ให้ใช้สูตร ที่สอนให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้อง

  ณฐอร
  04/11/2020 18:44

  ดี

  ปุณฐญิศา
  03/11/2020 11:42

  ดีค่ะ

  ณภ
  14/10/2020 23:04

  สอนดีมากครับ

  รวิภา
  07/10/2020 18:07

  สอนดีเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

  ปิยากร
  06/10/2020 09:46

  อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย มีวิธีลัดด้วย

  ศรุตา
  28/09/2020 22:14

  อ.อรรณพสอนเข้าใจมากค่ะ

  มุณี
  24/09/2020 12:33

  ดีมาก

  รพีพันธ์
  04/09/2020 17:45

  good

  สิริรัตน์
  18/08/2020 21:36

  เข้าใจดีมากค่ะ

  ปาลิตา
  15/08/2020 16:16

  สอนดีโจทย์เยอะ

  ณัฐนรี
  30/07/2020 22:13

  สอนเข้าใจ

  ณภัทร
  09/07/2020 21:02

  อาจารย์สอนดีมากค่ะ สอนจากความเข้าใจ อธิบายเนื้อหาก่อน แล้วมีตัวอย่าง แล้วไปทำโจทย์ ทำให้เข้าใจค่ะ

  ธนพร
  04/07/2020 20:50

  ขอบมากค่ะ

  ปัณฑิตา
  22/06/2020 16:23

  f

  เปมิกา
  15/06/2020 16:58

  รักเลยค่ะ??????

  นายพัฒนชัย
  06/06/2020 13:10

  de

  ภูมิพันธ์
  04/06/2020 12:30

  ครูสอนดีมากครับ

  สุชญา
  03/06/2020 16:32

  -

  นายปัญญวัต
  31/05/2020 14:24

  5

  ศรัณย์พร
  28/05/2020 13:07

  ดีมากๆค่ะ

  ปิยากร
  25/05/2020 14:06

  ดีมากค่ะ

  ณัฐกานต์
  25/05/2020 13:45

  ดี

  ณัชพล
  25/05/2020 06:37

  อาจารย์สอนดีครับ สอนให้เราเข้าใจ มีการสอนเนื้อหาอย่างเป็นระบบดีครับ

  มานิตา
  24/05/2020 10:23

  ดีค้ะ

  ชนิดาภา
  22/05/2020 17:09

  -

  มิลาน
  22/05/2020 10:00

  เนื้อหาเเน่น สอนเข้าใจเป็นอย่างดี

  ธีรภัทร
  16/05/2020 13:20

  สอนดี เข้าใจง่าย

  อัฉริยาพร
  13/05/2020 10:12

  สอนดี

  อิสริยภูมิ
  10/05/2020 16:34

  เข้าใจมากๆครับ

  ณัชพล
  07/05/2020 21:59


  ภัทรภร
  07/05/2020 15:13

  เรียนเข้าใจค่ะ

  รติมา
  07/05/2020 14:01

  -

  วิชธพงศ์
  06/05/2020 21:29

  ????

  นาย ศิวกานต์
  06/05/2020 17:19

  เยี่ยมมากครับ สอนเข้าใจมากครับ มีโจทย์ให้ทำ แต่อยากให้มีเฉลยละเอียดกว่านี้ให้ดูครับ

  ชนกกานต์
  06/05/2020 15:58

  -

  เนตรดาว
  05/05/2020 14:38

  ดีค่า

  สิรวิชญ์
  04/05/2020 16:47

  อาจารย์สอนดีมากๆครับ

  เบญจมาภรณ์
  04/05/2020 15:18

  สอนดีค่ะ

  ภัคทีรา
  04/05/2020 08:29

  เข้าใจค่ะ

  กานต์สินี
  03/05/2020 13:16

  -

  ธนพร
  02/05/2020 12:30

  สอนเข้าใจดีมากค่ะ

  พิมพ์นารา
  01/05/2020 21:23

  อาจารย์สอนเข้าใจและเป็นระบบมากค่ะ

  วิชญาพร
  30/04/2020 18:34

  เสียงหายบางช่วงพื้นที่ให้จดน้อยไปค่ะ

  กุลจิรา
  29/04/2020 14:25

  ดี

  วิมพ์กมล
  26/04/2020 20:48

  ดีค่ะ

  ธันย์ชนก
  26/04/2020 12:41

  ดีมากๆเลยค่ะ พื้นฐานเเน่นขึ้นมาก

  ณัฐสุดา
  25/04/2020 15:01

  เรียนแล้วเข้าใจค่ะ มีโจทย์หลายแบบให้ลองทำทั้งที่จะต้องเจอในห้องเรียนหรือไปสอบเลยค่ะ

  ณัฐวัสส์
  24/04/2020 13:20

  ดีครับ

  วีรยา
  23/04/2020 21:53

  ดีค่ะ ชอบมาก

  ปภาวรินท์
  23/04/2020 04:04

  -

  นาบีลาฮ์
  22/04/2020 21:42

  เข้าใจค่ะ

  Natticha
  21/04/2020 16:37

  เข้าใจดีค่ะ

  ไพบูลย์
  20/04/2020 19:17

  ดีครับ

  วริสสา
  19/04/2020 10:08

  สอนดีมากค่ะ

  หิรัญญิการ์
  18/04/2020 14:29

  ดีมากเลยค่ะ

  ศุภณัฐ
  18/04/2020 10:27

  ดีมากครับ

  มินรดา
  14/04/2020 18:15

  ดี

  ฟ้าใส
  14/04/2020 15:26

  ดีมากค่ะ

  นายวรนันท์
  14/04/2020 09:21

  good

  พิชชาภา
  10/04/2020 12:50

  ดีค่ะ

  ภูดิศ
  08/04/2020 14:30

  ดีครับ

  ปรียาภัทร์
  06/04/2020 23:28

  -

  ณิชาชล
  06/04/2020 22:45

  .

  ภาวิช
  04/04/2020 13:21

  ปกติ

  เสฏฐวุฒ
  03/04/2020 15:14

  เข้าใจขึ้นมามาก โจทย์เยอะ

  รขณาพร
  02/04/2020 08:35

  สอนดีมากค่ะ

  ภรณ์วชิรา
  01/04/2020 22:56

  เข้าใจดีค่ะ

  ภัทรวดี
  01/04/2020 07:34

  ดีค่ะ โจทย์หลากหลายเนื้อหาครบมากๆค่ะ

  ณัฐวุฒิ
  30/03/2020 16:02

  ดีมากครับ

  พริศรา
  29/03/2020 15:49

  เข้าใจดีค่ะ

  สิริจันทร์
  28/03/2020 21:17

  คือหนูเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้นจริงๆค่ะ แต่ว่าอยากจะให้เพิ่มที่จดบางหัวข้อด้วยอ่ะค่ะ เพราะเวลาอาจาร์ยให้จดเพิ่ม หนูหาที่จดไม่ได้อ่ะค่ะ จะต้องไปหากระดาษมาจดแล้วแม็กเข้าไป

  ณัฎฐพนธ์
  28/03/2020 19:05

  ตัวอย่างเยอะดีครับ

  ภัทรมน
  08/03/2020 13:24

  -

  นายพชรพล
  06/03/2020 17:11

  สอนดีครับ

  รินรดา
  01/03/2020 14:07

  .

  ปณิดา
  24/02/2020 17:28

  อ.สอนดีมากค่ะ

  ณพัชชา
  24/02/2020 07:36

  ดีมาก

  ณัฐมนต์
  19/02/2020 18:52

  -

  อิฏฐาพร
  30/01/2020 21:08

  5

  ศุภนิฌา
  28/01/2020 17:31

  ดีค่ะ เข้าใจง่าย

  วิมพ์วิภา
  26/01/2020 14:50

  ดีมาก

  ปัณศ์ชนิต
  10/01/2020 16:05

  สอนเข้าใจดีค่ะ

  นันท์นภัส
  06/01/2020 20:14

  ดีมาก

  ชยาดา
  03/01/2020 15:03

  ชอบค่ะ ได้เทคนิคหลายอย่าง

  วิพาวรรณ
  01/01/2020 07:46

  สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายมากๆ

  อาดัม
  29/12/2019 15:37

  สอนเข้าใจง่าย+โจทย์เยอะดีครับ

  โสภารัตน์
  15/12/2019 14:18

  สอนดีและเข้าใจมากๆ

  นางสาวสุชนกาญจน์
  08/12/2019 07:42

  ยังจับความเชื่อมโยงได้ไม่แม่น

  ณัฐนันท์
  01/12/2019 17:19

  ได้ความรู้เรื่องแคลคูลัสเยอะมากเลยค่ะ

  ธนัช
  27/11/2019 16:17

  nio

  แทนไท
  24/11/2019 14:44

  -

  ฐนพล
  31/10/2019 13:06

  สอนดีมากละเอียดมีโจทย์ยากเยอะมากๆจร้า

  ภัทราพร
  19/10/2019 14:10

  -

  ศุภณัฐ
  18/10/2019 10:18

  no comment

  บุณณดา
  16/10/2019 22:09

  good

  ฐิติพันธิ์
  11/10/2019 20:23

  yt

  บวรศักดิ์
  09/10/2019 19:18

  -

  กฤตานน
  06/10/2019 14:36

  อาจารย์สอนดี

  ณัชชญา
  23/09/2019 20:58

  good

  พลอยพิณ
  05/09/2019 22:51

  บางช่วงซับซ้อนและไปเร็วเล็กน้อย แต่โดยรวมสอนดีมากค่ะ

  อินทิรา
  04/09/2019 18:32

  สอนเข้าใจดีมาก

  ศักรินทร์
  24/08/2019 22:36

  เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นกว่าเก่ามาก

  พิมพ์วิชญา
  17/08/2019 11:35

  ดีมากค่าาา

  ภาณุพงษ์
  15/08/2019 13:37

  เยี่ยม

  เด็กชายเซนเดน
  27/07/2019 10:05

  อธิบายได้เข้าใจดีมากครับ

  เกเบรียล แอลจิลี่ ทัตตา
  20/07/2019 19:27

  good

  คุณาสิน
  03/07/2019 19:39

  ok

  บุญฤทธิ์
  03/06/2019 13:11

  -

  ชนยิดา
  24/05/2019 13:44

  สอนดี โจทย์ดี คิดถึงจารย์

  พรลภัส
  21/05/2019 20:16

  -

  โชติรวี
  10/05/2019 09:57

  ดีครับดี

  กิตติพงษ์
  06/05/2019 20:07

  ดี

  วริชญา
  04/05/2019 07:24

  a+

  มนชนก
  30/04/2019 14:40

  สอนดีมากค่ะ

  จิรภัทร
  27/04/2019 23:27

  สอนละเอียดดีครับ

  เดชาวัต
  15/04/2019 07:46

  สอนเข้าใจครับ

  วาริศ
  12/04/2019 14:34

  ดีมากครับ

  ธนกร
  12/04/2019 11:57

  อาจารย์สอนดีมากคับ

  กนกวรรณ
  01/04/2019 23:55

  โดยรวมแล้วเรียนรู้เรื่อง

  พรปวีณ์
  27/03/2019 17:34

  อยากให้ทำเฉลยให้ละเอียดมากขึ้น

  อธิคุณ
  26/03/2019 15:07

  เนื้อหาครบถ้วยสอนเข้าใจง่าย

  สิราวรรณ
  12/03/2019 08:49

  อาจารย์สอนดีมากค่ะ

  แวววรรณ
  24/02/2019 10:33

  '

  สิรภัทร
  13/02/2019 13:19

  ดีมากค่ะ

  ศิรภัสสร
  04/02/2019 21:41

  good

  กชรัตน์
  27/01/2019 14:53

  ดีค่ะ

  ชนัญชิดา
  16/01/2019 19:38

  ดีมากค่ะ เข้าใจง่าย

  พีรดา
  08/12/2018 15:54

  ดีมาก

  ศศิวิมล
  06/12/2018 18:49

  สอน ดี ครบ ละเอียด มากค่ะ

  น่านเจ้า
  03/11/2018 17:07

  สอนดี

  นภัสวรรณ์
  02/11/2018 12:16

  เป็นคอสที่สอนได้เข้าใจแล้วก็กระชับ มีโจทย์ให้ทำเสริมด้วยแล้วก็อ.สอนแบบมีการปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน ทำให้เข้าใจได้มากๆเลยค่ะ

  นันทนัช
  25/10/2018 10:34

  อาจารย์สอนดีเข้าใจมากๆ

  ธนรัฐ
  08/10/2018 21:44

  cc

  ธนัชพงศ์
  04/10/2018 14:22


  พันตรี
  22/09/2018 14:08

  สอนเข้าใจดีค่ะ

  พิชญ์นรี
  16/09/2018 13:43


  พิชญานันท์
  22/07/2018 23:34

  อาจารย์สอนละเอียดดีค่ะ

  ศุภพรพิมพ์
  20/07/2018 18:40

  น่าจะมีเฉลยข้อที่เว้นไว้ ที่จดไม่พอ หนังสือไม่มีสารบัญ

  รินทร์วรี
  18/07/2018 20:55

  ดี

  นนท์
  05/07/2018 00:09

  .

  ธิบดี
  13/06/2018 19:35

  สอนดี

  ชัญญานุช
  03/06/2018 16:44

  อาจารย์อรรณพสอนเข้าใจมากเลยค่ะ

  ธีร์วรินท์
  10/04/2018 22:47

  good

  ชุติภา
  03/04/2018 11:51

  -

  ชนัน
  15/03/2018 09:46

  อยากให้vdoมันfullscreenให้เต็มจอมากกว่านี้

  พรสุดา
  25/01/2018 14:12

  .

  นายกฤติน
  02/12/2017 11:09

  XXX

  จิดาภา
  29/11/2017 14:19

  d

  กวิตา
  12/08/2017 19:20

  d

  พิมม์ลศา
  07/08/2017 14:49

  สอนข้ามไปมาในบางครั้ง และไม่ได้เฉลยการบ้านครบทุกข้อ

  Contact Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  pluseducenter

  092-4369998

  jamorn@pluseducenter.com

  จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
  PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

  © 2019 PLUS Education Crop.