image

TH18_65 - สรุปเข้ม ม.ปลาย เล่ม 1 (65)

3,700 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
*เรียนเพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบ 9วิชาสามัญ  และO-NET

รายละเอียดคอร์ส
ลักษณะที่ควรสังเกตของภาษา , วัฒนธรรมกับภาษา , ประโยชน์และอิทธิพลของภาษา , พื้นฐานความรู้ , เกี่ยวกับการสื่อสาร , การใช้ภาษาในการสื่อสาร , คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร , ร้อยเรียงประโยค , วิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค , ข้อสอบ : โครงสร้างประโยค , ลำดับคำในประโยค , ความยาวของประโยค , การใช้ประโยคแสดงเจตนา , ข้อสอบ : การเว้ยวรรคตอน , ข้อสอบ : เจตนาประโยค , ข้อสอบ : คำเชื่อม , ภาษากับเหตุผล , ข้อสอบ : ภาษากับเหตุผล , ข้อสอบ : โครงสร้างเหตุผล , ภาษากับการพัฒนาความคิด , ความคิดกับภาษา , การแสดงทรรศนะ , ข้อสอบ : ทรรศนะ , การโน้มน้าวใจ , ข้อสอบ : การโน้มน้าวใจ , การโต้แย้ง , ข้อสอบ : การโต้แย้ง , การบรรยาย และการพรรณนา , การอธิบาย , ข้อสอบ : บรรยาย พรรณนา  อธิบาย , ข้อสอบ : เรียงลำดับความ , ข้อสอบ : ประกาศ , ข้อสอบ : ความหมายแคบกว้าง , การฟัง , ข้อสอบ : การฟัง , การใช้วิจารณญาณในการฟัง , การอ่านให้ผู้อื่นฟัง , การพูด , การพูดขั้นพื้นฐาน , การพูดต่อประชุม , การพูด , ข้องสอบ : การพูด , ข้อสอบ : การอ่านจับใจความ , การเขียน , การเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ , การเขียนเชิงวิชาการ , การเขียนเชิงกิจธุระ , ข้อสอบ : การเขียนรายงานทางวิชาการ , เรียงความ , การสื่อสารผ่านจดหมาย , ข้อสอบ : การเขียนจดหมาย , การย่อความ , การถามและการตอบ , ถามและตอบให้มีประสิทธิผล , ระดับภาษา , แบบฝึกหัดเรื่องระดับภาษา , ระดับของภาษา , แบบฝึกหัด เรื่องการใช้ภาษาผดระดับ , ข้อสอบ : ระดับภาษา , ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการประชุม , ข้อสอบ : การประชุม , แบบฝึกหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห์ เรื่องศัพท์เกี่ยวกับการประชุม , ข้อสอบ : โครงสร้างพยางค์ ๑ , ข้อสอบ : โครงสร้างพยางค์ ๒ , ข้อสอบ : การสร้างคำ ๑ , ข้อสอบ : การสร้างคำ ๒ , แบบฝึกหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห์ เรื่องคำคล้าย , ข้อสอบ : สำนวน , การใช้สำนวน – คำพังเพย , การใช้ถ้อยคำสำนวนให้มีประสิทธิผล , ข้อสอบ : การอ่านวิเคราะห์ และตีความ ๒


จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูลิลลี่
นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
ปาริฉัตร
07/03/2023 08:45

สอนดีค่ะ

วริศ
20/01/2023 14:26

สอนสนุกและทำให้เรื่องยากง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

Natnicha
20/11/2022 11:42

ครูลิลลี่สอนสนุกมาก ๆ และได้ความรู้รอบตัวด้วยค่ะ????

กอปรสุข
05/11/2022 13:43

อาจารย์สอนสนุก เข้าใจง่ายมากๆค่ะ

วรกมล
24/10/2022 22:33

ครูลิลลี่สอนดีมากๆ ค่ะ เรียนเเล้วสนุกไม่เบื่อค่ะ ทั้งยังได้ความรู้นอกจากภาษาไทยเพิ่มอีกด้วยค่ะ

ธัญชนก
20/10/2022 09:37

สอนดี เข้าใจง่ายมากค่ะ

แทนไท
13/10/2022 00:12

สอนตรรกะความคิด การวิเคราะห์ ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ชินกฤต
05/10/2022 21:03

ดีครับ

กนก
04/10/2022 02:58

-

สาริษฐ์
17/09/2022 22:51

สอนดีมากคับ

กีรติ
04/09/2022 14:12

.

พรรณพนัช
08/08/2022 13:01

-

พชรพล
12/07/2022 20:37

ดี

ศิลัมพา
12/06/2022 10:22

ครูน่ารักมากค่ะ เสียงชัด

อชิรญา
17/05/2022 15:26

สอนตลก เข้าใจง่าย

กฤติพร
11/05/2022 20:35

สนุก

ชวิษฐา
10/05/2022 10:01

-

วริทธิ์ธร
06/05/2022 10:21

ดี

ณภัทร
18/01/2020 13:16

สอนดี

ยลรดี
10/11/2019 10:25

ดีมากค่ะๆ

นาย รัชชานนท์
26/10/2019 20:51

สอนเข้าใจดีครับ

ชัญญานุช
12/10/2019 14:49

เรียนกับคุณครูสนุกมากๆเลยค่ะ

คหบดี
07/10/2019 10:38

โอเคดี

กานดิศ
06/10/2019 14:14

ในคลิปมีทั้งความสนุกและความรู้ครับ

ธัมมปพน
04/09/2019 12:53

เป็นคอร์สที่สอนเนื้อหาดี เวลาเรียนเเล้วไม่เครียดเลยครับ

อติโรจน์
13/05/2019 19:30

ดีครับ

สุณัฎฐา
25/04/2019 15:41

ให้วามรู้คุ้มค่า ดีมาก

กนกวรรณ
08/04/2019 15:41

เข้าใจเนื้อหาได้ดีค่ะ

ลาภิศ
04/04/2019 14:36

66666666

ศรุดา
27/03/2019 09:00

very good

ชวิศา
24/11/2018 19:42

สอนเข้าใจค่ะดีมากเลย

ณัฐวศา
26/10/2018 11:33

ดีค่ะ

ธัชพล
18/10/2018 17:36

เนื้อหาครบดีครับ

บูรพา
03/10/2018 09:22


จิณัฐตา
27/05/2018 16:14

ดีมากๆค่ะ

ปทิตตา
02/05/2018 22:02

ดี

ณฑิรา
01/05/2018 15:14

ครูลิลลี่สอนเข้าใจมากค่ะ

น.ส.ประภาลักษณ์
19/04/2018 15:05

ชอบมากค่ะ

พงศกร
08/02/2018 17:54

คุณครูลิลลี่น่ารัก สอนให้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

พรลภัส
28/10/2017 00:10

ชอบมากๆเลยค่ะเรียนรู้เรื่องสนุกด้วยย