คณิตศาสตร์ UP Grade ม.ต้น
X12 คอร์ส
404 ชม.


31,300 บาท
25,040 บาท

คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
X6 คอร์ส
249 ชม.


19,600 บาท
15,680 บาท

คณิตศาสตร์ UP Grade ม.ปลาย
X10 คอร์ส
489 ชม.


37,300 บาท
29,840 บาท

คณิตศาสตร์ TCAS
X3 คอร์ส
414 ชม.


27,600 บาท
20,700 บาท

ฟิสิกส์ UP Grade ม.ต้น
X4 คอร์ส
213 ชม.


16,000 บาท
12,800 บาท

ฟิสิกส์ UP Grade ม.ปลาย
X7 คอร์ส
447 ชม.


28,000 บาท
22,400 บาท

ฟิสิกส์ TCAS
X5 คอร์ส
375 ชม.


27,000 บาท
18,900 บาท

เคมี UP Grade ม.ต้น
X2 คอร์ส
66 ชม.


9,000 บาท
8,100 บาท

เคมี UP Grade ม.ปลาย
X6 คอร์ส
250 ชม.


23,900 บาท
20,315 บาท

เคมี TCAS
X2 คอร์ส
233 ชม.


14,000 บาท
12,600 บาท

ชีวะ UP Grade ม.ต้น
X2 คอร์ส
70 ชม.


10,000 บาท
9,000 บาท

ชีวะ UP Grade ม.ปลาย
X7 คอร์ส
237 ชม.


25,500 บาท
21,675 บาท

ชีวะ TCAS
X4 คอร์ส
108 ชม.


18,500 บาท
16,650 บาท