image

อ.ชัย

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (I.R)


ประวัติผู้สอน

อาจารย์  ชัย  ลาภเพิ่มทวี

การศึกษา               

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (I.R)


การทำงาน

1. อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทย์-ศิลป์ PINNACLE

2. อาจารย์พิเศษทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล เช่น โรงเรียนราชินี  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์สตรีสมุทรปราการ  ทวีธาภิเศก  โรงเรียนนครสวรรค์ และอื่นๆ

3. อาจารย์รับเชิญออกข้อสอบให้กับ TARO , TRUE , MAMA , NJ MAGAZINE

4. อาจารย์รับเชิญติวในโครงการ BRAND’S SUMMER CAMP, โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์,โครงการโอสถสภา Road to University, รายการ Student Channel, โครงการติวน้อง ป.6 กับ Meiji TENSAI

5. อาจารย์รับเชิญสอนผ่านทางรายการ ETV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

6. หนึ่งในอาจารย์ของสถาบันกวดวิชา KPNsmart (คณิตศาสตร์อ.เจี๋ย , ภาษาไทย-ครูลิลลี่ , สังคม-อ.ชัย)


ผลงานด้านหนังสือ

1. ตำราเรียนวิชาสังคมฯ ม.ปลาย “พิชิตสังคม Road to University

2. ตำราเรียนตะลุยโจทย์สังคม ม.ปลาย เพื่อสอบ 9 วิชาสามัญและ O-NET

3. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ ม.3, ม.2,.1 และประถมปลาย

4. ตำราเรียนความรู้รอบตัวและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน (ระดับมัธยมต้น)

5. หนังสือ “หัวใจสังคม O-NET

6. หนังสือ “รู้ทัน...ข้อสังคม O-NET

7. หนังสือ “ลูกเล่นข้อสอบสังคม”

8. หนังสือ “คลังข้อสอบสังคม O-NET ฉบับ KEY

9. หนังสือ “คู่มือสังคม บอกใบ้ศัพท์สังคม”

10. หนังสือ “FIGHT  for  University หัวใจสังคม มัธยมปลาย”

11. หนังสือ “FIGHT  for  TRIAM หัวใจสังคม มัธยมต้น”

12. หนังสือ “FAST  TRACK  to  TRIAM  พิชิตสังคม พิชิตเตรียมอุดม”

13. สรุปข่าวเด่นรอบปี (รวมข่าวและเหตุการณ์โลกปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ)


ระดับชั้นที่สอน

? ประถมปลาย (ป.3-6) / มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 / มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

? คอร์สสังคมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ

ตัวอย่างการสอนบางส่วน

สังคม เก่งประถมปลาย

สังคม เก่งติดเตรียมเล่ม 1 ภูมิศาสตร์ (62)

สังคม พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (62)

แนวทางการลงคอร์ส

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.