ตรวจสอบกิจกรรม


ย้อนกลับ

ชั่วโมงที่เรียน

N/A

ลำดับ

N/A


ชื่อนักเรียน

ก้องกษิดิ์ จันxxx

ชั่วโมงที่เรียน

102.52 ชั่วโมง

29/09/2021 09:52

ชื่อนักเรียน

นายณัฐชนนท์ ศรีxxx

ชั่วโมงที่เรียน

79.47 ชั่วโมง

24/09/2021 13:21

ชื่อนักเรียน

ชโลธร สุขxxx

ชั่วโมงที่เรียน

72.22 ชั่วโมง

30/09/2021 23:59


ลำดับ ชื่อนักเรียน ชั่วโมงที่เรียน เรียนล่าสุด
4 นางสาว มัชฌิมา คำยxxx 66.81 28/09/2021 22:35
5 เสาวนิตย์ สำรxxx 62.68 30/09/2021 09:31
6 ตัสนีม ลาเxxx 54.49 30/09/2021 11:31
7 วีรยา ธิวxxx 48.12 26/09/2021 18:08
8 นรภัทร ลีลxxx 45.29 29/09/2021 16:00
9 นภัส บุญxxx 44.91 30/09/2021 21:28
10 ชุณห์จิรัสย์ เรีxxx 40.51 30/09/2021 23:59
11 เกศสุดา น่วxxx 39.33 30/09/2021 23:07
12 ธนัทธิดา ถิรxxx 37.71 30/09/2021 11:01
13 ภาสวิชญ์ ศุนxxx 37.10 20/09/2021 11:30
14 กานต์พิชชา ธารxxx 37.03 23/09/2021 13:23
15 ณัฐธีร์ วัชxxx 36.62 24/09/2021 21:51
16 นวพร โค้xxx 36.00 29/09/2021 16:35
17 จิรเวธน์ กวีxxx 35.27 28/09/2021 19:40
18 วาสนานันท์ จันxxx 35.20 30/09/2021 22:59
19 บุณยาพร ยิ้xxx 34.38 30/09/2021 23:57
20 ธนกิจ ยิ้xxx 34.36 30/09/2021 15:20
21 ณัชชา บดีxxx 33.63 22/09/2021 20:34
22 อัญชิสา พึ่xxx 32.90 30/09/2021 23:42
23 ไม้เมือง พรสxxx 32.70 27/09/2021 14:37
24 ธีรวัฒน์ สุวxxx 31.06 17/09/2021 21:25
25 สุวภัทร จตุxxx 30.64 30/09/2021 23:57
26 รพินทร์ สร้xxx 30.22 30/09/2021 07:35
27 ณัฏฐณิชา เหรxxx 29.98 30/09/2021 21:00
28 กมลภพ มานxxx 29.93 22/09/2021 22:22
29 นารา เวชxxx 29.66 20/09/2021 18:54
30 ปรียานันท์ สิทxxx 29.50 28/09/2021 12:00

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

เพิ่มเพื่อน

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.