ตรวจสอบกิจกรรม


ย้อนกลับ

ชั่วโมงที่เรียน

N/A

ลำดับ

N/A


ชื่อนักเรียน

นายณัฐชนนท์ ศรีxxx

ชั่วโมงที่เรียน

88.83 ชั่วโมง

30/06/2021 19:57

ชื่อนักเรียน

พล สุขxxx

ชั่วโมงที่เรียน

88.46 ชั่วโมง

29/06/2021 02:07

ชื่อนักเรียน

ศิระ รักxxx

ชั่วโมงที่เรียน

86.09 ชั่วโมง

30/06/2021 18:58


ลำดับ ชื่อนักเรียน ชั่วโมงที่เรียน เรียนล่าสุด
4 ปัณฑ์ชนิตพ์ เฮงxxx 75.95 24/06/2021 23:08
5 ณภัทร์ ทัตxxx 70.75 30/06/2021 23:59
6 ก้องกษิดิ์ จันxxx 68.62 24/06/2021 17:18
7 ลักษิกา พรหxxx 68.18 30/06/2021 12:39
8 พรศิณี ลาภxxx 63.39 30/06/2021 23:13
9 มินรดา กระxxx 54.12 30/06/2021 23:32
10 ภูวนัช เพิxxx 51.24 25/06/2021 13:52
11 เวธกา เจีxxx 49.74 29/06/2021 20:39
12 Korawit Praxxx 46.29 30/06/2021 23:27
13 เศรษฐวัฒน์ วัฒxxx 45.00 23/06/2021 19:00
14 ธันฐกรณ์ จิรxxx 44.55 30/06/2021 19:41
15 ธนาภา ชวนxxx 44.20 30/06/2021 20:21
16 ณิชาภัทร กอนxxx 42.16 25/06/2021 16:03
17 กัณธากร เพิxxx 41.40 29/06/2021 20:21
18 ณิชกานต์ เกศxxx 40.80 27/06/2021 14:08
19 สมใจนึก หาญxxx 37.64 30/06/2021 22:41
20 พลอยชมพู ภู่xxx 36.83 30/06/2021 01:49
21 ชุติกาญจน์ อธิxxx 36.12 30/06/2021 18:36
22 นรกมล พงษxxx 35.00 28/06/2021 21:51
23 ชยพล คำนxxx 34.42 30/06/2021 21:08
24 ธนิสร ดาวxxx 34.34 30/06/2021 08:59
25 ฮานาฟี่ จิตxxx 34.23 30/06/2021 13:10
26 ณัชพล โสตxxx 34.15 17/06/2021 16:56
27 นลินรัตน์ กันxxx 34.05 21/06/2021 16:58
28 ณัฐชยา จริxxx 33.95 30/06/2021 20:42
29 ปิ่นอธิษฐ์ โฆษxxx 33.57 15/06/2021 02:54
30 จิรัชญา ฉายxxx 33.08 30/06/2021 22:24

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

เพิ่มเพื่อน

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.