ตรวจสอบกิจกรรม


ย้อนกลับ

ชั่วโมงที่เรียน

N/A

ลำดับ

N/A


ชื่อนักเรียน

ศิระ รักxxx

ชั่วโมงที่เรียน

66.67 ชั่วโมง

22/06/2021 22:17

ชื่อนักเรียน

ปัณฑ์ชนิตพ์ เฮงxxx

ชั่วโมงที่เรียน

64.62 ชั่วโมง

22/06/2021 21:46

ชื่อนักเรียน

นายณัฐชนนท์ ศรีxxx

ชั่วโมงที่เรียน

64.35 ชั่วโมง

22/06/2021 14:55


ลำดับ ชื่อนักเรียน ชั่วโมงที่เรียน เรียนล่าสุด
4 พล สุขxxx 62.85 22/06/2021 00:56
5 ก้องกษิดิ์ จันxxx 61.82 22/06/2021 11:17
6 ณภัทร์ ทัตxxx 54.41 23/06/2021 00:39
7 ลักษิกา พรหxxx 52.72 23/06/2021 15:31
8 มินรดา กระxxx 49.26 22/06/2021 21:30
9 ภูวนัช เพิxxx 49.14 23/06/2021 11:18
10 พรศิณี ลาภxxx 46.90 22/06/2021 22:58
11 เศรษฐวัฒน์ วัฒxxx 42.48 23/06/2021 11:30
12 เวธกา เจีxxx 39.11 23/06/2021 02:45
13 กัณธากร เพิxxx 34.90 22/06/2021 20:48
14 ณัชพล โสตxxx 34.15 17/06/2021 16:56
15 นลินรัตน์ กันxxx 34.05 21/06/2021 16:58
16 ปิ่นอธิษฐ์ โฆษxxx 33.57 15/06/2021 02:54
17 ธันฐกรณ์ จิรxxx 32.72 23/06/2021 06:53
18 นรกมล พงษxxx 31.96 19/06/2021 20:29
19 ธราธร จันxxx 31.17 19/06/2021 20:20
20 ธนาภา ชวนxxx 30.80 23/06/2021 15:31
21 ณิชาภัทร กอนxxx 30.37 23/06/2021 15:30
22 สมใจนึก หาญxxx 29.67 22/06/2021 20:38
23 ธนกิจ ยิ้xxx 29.17 22/06/2021 10:41
24 ฐิติวรดา อาxxx 28.90 22/06/2021 20:42
25 วิภูษิต จริxxx 28.83 13/06/2021 22:35
26 ปรีดิ์ฐิญา วิวxxx 27.43 15/06/2021 19:33
27 พลอยชมพู ภู่xxx 26.98 23/06/2021 02:51
28 ณิชกานต์ เกศxxx 26.82 23/06/2021 15:31
29 ณัฐภัทร พึ่xxx 26.61 23/06/2021 12:44
30 ชยพล คำนxxx 26.35 22/06/2021 21:45

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

เพิ่มเพื่อน

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.