ตรวจสอบกิจกรรม


ย้อนกลับ

ชั่วโมงที่เรียน

N/A

ลำดับ

N/A


ชื่อนักเรียน

นิษฐินันท์ โสพxxx

ชั่วโมงที่เรียน

143.45 ชั่วโมง

23/08/2019 17:03

ชื่อนักเรียน

พิชชาภา คุปxxx

ชั่วโมงที่เรียน

68.26 ชั่วโมง

23/08/2019 19:50

ชื่อนักเรียน

วริชญา จิรxxx

ชั่วโมงที่เรียน

47.81 ชั่วโมง

22/08/2019 23:56


ลำดับ ชื่อนักเรียน ชั่วโมงที่เรียน เรียนล่าสุด
4 สิราวรรณ หงษxxx 43.76 23/08/2019 20:56
5 ตฤณ ติวxxx 12.97 20/08/2019 20:59
6 นายวรยศ เปรxxx 11.15 21/08/2019 05:18
7 พิมพ์มาดา มาสxxx 10.81 23/08/2019 19:10
8 จิรัชญา ทองxxx 8.97 23/08/2019 20:57
9 ณภัทร์ ทัตxxx 8.79 04/08/2019 12:09
10 พิชญาภา เทืxxx 6.68 17/08/2019 23:10ระดับความท้าทาย

16 Hrs. / 32 Hrs. / 60 Hrs. / 100 Hrs.


ค่าสมัครกิจกรรม

290 บาท


จุดประสงค์ของกิจกรรม

 • ฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนมากขึ้น

 • ฝึกให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายในการเรียน

 • ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการเรียนของนักเรียนมากขึ้น


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังจบกิจกรรม

 • ความรู้ที่เรียนคอร์สนั้นๆ เพื่อใช้สอบปลายภาคหรือ TCAS

 • มีวินัยในการเรียนมากขึ้น

 • มีแรงบันดาลใจ และความสนุกในการเรียน

 • ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับการเรียนของนักเรียน


รายละเอียดของกิจกรรม

 • นักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรมต้องเป็นนักเรียน PLUS Educenter (เคยสมัครคอร์สเรียนออนไลน์กับ Plus Educenter)

 • เมื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เวลานักเรียนเข้าเรียนผ่านโปรแกรม PLUS Agent จะนับเวลาการเรียนของนักเรียน

 • กิจกรรมสามารถสมัครได้วันที่ 25 ก.ค. – 1 ส.ค. 2019

 • โดยนักเรียนสามารถเลือกระดับการท้าทายได้ 4 ระดับ คือ 16 ชั่วโมง / 32 ชั่วโมง / 60 ชั่วโมง / 100 ชั่วโมง

 • เริ่มนับเวลาการเรียนของนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ส.ค. 2019

 • จะแสดงเวลาการเรียนของนักเรียนที่ทำได้ผ่านหน้าเวป ตรวจสอบกิจกรรม

 • นักเรียนที่เรียนได้ครบตามระดับการท้าทายที่เลือกจะได้รับเหรียญรางวัล Math Medal

 • รางวัลพิเศษ !!

 • ทุนการศึกษาคอร์ส คณิตศาสตร์ อ.อรรณพ ฟรี 1 คอร์ส

 • นักเรียนที่เรียนได้จำนวนชั่วโมงสูงสุดอันดับ 1 ,อันดับ 2 และอันดับ 3 จะได้รางวัลทุนการศึกษา

 • จัดส่งเหรียญ Math Medal และบัตรทุนการศึกษา ให้นักเรียนวันที่ 3 ก.ย. 2019 โดยจัดส่งในรูปแบบ EMS นักเรียนจะได้รับเหรียญและบัตรทุนการศึกษาวันที่ 5-6 ก.ย. 2019


แนะนำตารางเรียน

 • 16 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ วันละ 2 ชม.( 1 ม้วน )

 • 32 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ วันละ 2 ชม.( 1 ม้วน ) และเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ อีกอย่างน้อย 2 วัน โดยเรียนวันละ 2 ชม.( 1 ม้วน )

 • 60 ชั่วโมง เรียนทุกวัน วันละ 2 ชม. ( 1 ม้วน )

 • 100 ชั่วโมง สำหรับนักเรียนที่ต้องแข่งขันให้ติดลำดับที่ 1-10Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

เพิ่มเพื่อน

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.