image

PP05_60 - วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (60)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ขั้นพื้นฐาน) 
  • กำเนิดเอกภพ 
  • กำเนิดสิ่งมีชีวิต 
  • พื้นฐานทางเคมี 
  • อาหารและสารอาหาร 
  • วัสดุและสมบัติของวัสดุ  
  • แรงและความดัน
จำนวนม้วน
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(1/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(2/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(3/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(4/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(5/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(6/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(7/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(8/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(9/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(10/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(11/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(12/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(13/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(14/15)
PP05-วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (1)(60)(15/15)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ฤทธ์วัชร เคแสง
12/11/2019 19:05

H

image
ปศุฎา อ่วมประเสริฐ
22/10/2019 15:29

สอนดี

image
กชพรรณ อรรถลังรอง
17/10/2019 20:19

เรียนสนุก มีตัวอย่างเสริม เช่น คลิปความรู้จากยุทูป

image
ปุญญพัฒน์ รัตนสกุลชล
29/09/2019 19:45

ดีค่ะ

image
วรพล ศิริมาลัยสุวรรณ
06/09/2019 13:00

very very good

image
ณัฐนันท์ ลิขิตทรัพย์
18/08/2019 13:26

สอนดี เข้าใจได้ดี อยากให้ปรับปรุงหนังสือให้คล้ายๆบนกระดานที่โชว์สอน จะได้นำไปใช้ในการทบทวนได้ดีกว่า

image
ชินธีร์ สายสิทธิ์
26/06/2019 18:00

ดี

image
กันต์ธร เต็งรัง
15/06/2019 17:56

-

image
นภิสา เล็กเริงสินธุ์
05/06/2019 17:05

ละเอียด มีภาพวิดิโอทำให้น่าดู

image
ด.ช.วชิรวิทย์ เอกสถาพรสกุล
30/05/2019 21:56

ครูสอนดีเข้าใจง่าย

image
กวิณ ศรียางนอก
23/05/2019 22:12

สอนดีครับ

image
ณิชาภัทร เหมพันธุ์พิรุฬห์
06/05/2019 13:38

-

image
ชาลิสา ลินกิตติ์
04/05/2019 17:41

น่าจะมีการทดลองมากขึ้นนะคะ :D

image
พิมดาว ยะสูงเนิน
03/04/2019 19:21

ดีค่ะ

image
อุมากร บุตรพรม
21/03/2019 10:51

สนุกแล้วได้ความรู้ค่าาาาาาาาาาาาาาาาาา

image
ด.ญ.ปัณฑิตา ลิ้มสวัสดิ์
20/03/2019 13:28

ดีค่ะ สอนสนุกเข้าใจง่าย

image
ปวีณวัช สีดอกบวบ
10/03/2019 12:27

ดีครับ

image
วีรินทร์ เอกอนันต์กุล
26/12/2018 18:18

ดีมากค่ะ

image
ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล
17/10/2018 18:38

สอนสนุกค่ะ

image
ดช.ธนภัทร คมพิพัฒน์พงศื
12/08/2018 13:42

good

image
ปุญญาดา ชัยจันทร์
21/07/2018 19:43

ดีคะ

image
ณชญาดาภ์ พิรักษา
01/07/2018 21:33

ครูป้อมสอนเข้าใจดีมากค่ะ

image
สิรภัทร โคชา
01/07/2018 20:26

ครูป้อมสอนดีมากก!

image
ภัทรวดี หนูปลอด
29/06/2018 20:58

ดีมาก

image
วีรภัทร ลีพิบูลย์สวัสดิ์
26/06/2018 20:29

44

image
ธนวรรธน์ ธารทองวงศ์
05/06/2018 19:48

ดี

image
อนันดา เอกสุวรรณ
19/05/2018 09:41

ดีมากครับ

image
ญาณิศา ปุณยธร
10/05/2018 14:32

100

image
ธนกฤต อุยานนทรักษ์
08/04/2018 14:06

เนื้อหาละเอียดดีมาก

image
บวรลักษณ์ ฦาชา
05/04/2018 21:18

ดี

image
ภูษณิศา กาญจนปราณี
05/04/2018 10:05

ดีมาก

image
ณิชาภัทร หาชัยภูมิ
12/03/2018 16:39

ครูสอนได้ดีค่ะ สอนสนุก

image
ณพัทธ์ เรืองระวีวัฒน์
23/02/2018 17:56

ok

image
จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์
04/02/2018 22:13

----

image
ณัฐกมล เรืองศักดิ์เดชา
16/01/2018 20:20

รู้สึกมีความรู้มากขึ้น

image
เศรษฐพงศ์ ชินนิวัฒน์
26/11/2017 15:42

ยสมนม

image
ปาริมา โรกุโต้
20/11/2017 20:00


image
รชยา ครองศรัทธา
07/11/2017 06:38

สอนสนุกมากค่ะ

image
ธีร์ธรรม ตรีรยาภิวัฒน์
06/11/2017 21:12

ดีมาก

image
ญาณิน คุณากร
02/11/2017 19:00

ครูป้อมอธิบายดีมากๆเลยค่ะ สอนเข้าใจค่ะ เเละเนื้อหาละเอียด มีโจทย์ เยอะมากให้เรียนรู้

image
อภิชญา พานิชการ
30/10/2017 16:53

ได้ความรู้ และสนุกค่ะ

image
TIN BOONMEE
29/10/2017 08:46

ครูป้อมสอนดีมากครับ เข้าใจง่าย

image
ณฐพร ลักษณ์ศิริ
27/08/2017 08:20

ดี

image
ปิยนุช อำนวยผลเจริญ
15/08/2017 18:44

ดี อธิบายชัดเจนค่ะ

image
ดญ.นภัสวรรณ พันธ์ไพโรจน์
13/08/2017 09:35

เรียนสนุก เข้าใจง่าย

image
ณฐกร เตชะพงศธร
17/07/2017 08:03

ดี