image

BI20 - APTITUDE for BMAT

8,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
17 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 4 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/8 เรียนได้วันที่ 28/07/2019
ม้วนที่ 2/8 เรียนได้วันที่ 29/07/2019
ม้วนที่ 3/8 เรียนได้วันที่ 30/07/2019
ม้วนที่ 4/8 เรียนได้วันที่ 31/07/2019
ม้วนที่ 5/8 เรียนได้วันที่ 01/08/2019
ม้วนที่ 6/8 เรียนได้วันที่ 02/08/2019
ม้วนที่ 7/8 เรียนได้วันที่ 03/08/2019
ม้วนที่ 8/8 เรียนได้วันที่ 04/08/2019
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
เพชรลดา แต้มรุ่งเรือง
19/08/2019 22:12

เร็วไปหน่อยค่ะ