image

BI01 - ชีวะ ม.ต้น

6,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
35 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 11 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเนื้อหาชีวะ ม.ต้น เหมาะสำหรับน้องที่ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1-3 เนื้อหาครอบคลุมทั้งห้องปรกติและ gifted

  • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
  • อาหารกับการดำรงชีวิต
  • ระบบในร่างการมนุษย์และสัตว์
  • การสืบพันธ์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  • พฤติกรรม
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/20
ม้วนที่ 2/20
ม้วนที่ 3/20
ม้วนที่ 4/20
ม้วนที่ 5/20
ม้วนที่ 6/20
ม้วนที่ 7/20
ม้วนที่ 8/20
ม้วนที่ 9/20
ม้วนที่ 10/20
ม้วนที่ 11/20
ม้วนที่ 12/20
ม้วนที่ 13/20
ม้วนที่ 14/20
ม้วนที่ 15/20
ม้วนที่ 16/20
ม้วนที่ 17/20
ม้วนที่ 18/20
ม้วนที่ 19/20
ม้วนที่ 20/20
image ผู้สอน
ครูพี่หมออร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
สุกมล บางโชคดี
17/11/2019 10:25

ดีมากครับ

image
ภาสวี บุญเลิศ
13/11/2019 22:04

ดี

image
สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์
31/10/2019 21:13

good

image
ญาณิศา ตั๊นงาม
24/10/2019 21:20

1

image
ธัญวีร์ อารยางกูร
22/10/2019 20:37

สอนดีค่ะ ชอบมาก><

image
กฤตภาส เจียมวิริยะเสถียร
18/10/2019 21:15

เนื้อหาครบถ้วนดีครับ สอนดี ไม่น่าเบื่อครับ

image
กฤชษเดฏฐ์ วุฒิพันธุ์
13/10/2019 10:39

ดีครับ

image
ธนิด โถวรุ่งเรือง
04/09/2019 17:45

สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ

image
ด.ช. กฤตภาส สีหาบุญนาค
31/08/2019 12:24

ดีมากค่ะ

image
ธัญญธร เรียงแหลม
23/08/2019 18:51

พี่อรสอนสนุกและทำให้หนูเข้าใจชีวะมากขึ้นค่ะ

image
WUNWANACH BOONPRANCHOO
15/07/2019 09:50


image
ภัทรวดี หนูปลอด
03/07/2019 22:29

ดีมากๆ

image
ทองกร พนมธนศักดิ์
02/06/2019 08:10

ครูสอนสนุก

image
ด.ญ.ธันยมัย แก้วทอง
19/05/2019 17:19

สอนดีค่ะ เรียนแล้วไม่เครียด

image
ภามสมุทร ธัญญกุลสัจจา
29/04/2019 14:15

ดีครับ....

image
ด.ญ.ณัฏฐากร ธำรงค์อนันต์สกุล
19/04/2019 13:44

บางเรื่องไม่เห็นภาพโมเดลที่ครูสอน มีแต่slide powerpoint กับเสียงครู ค่ะ

image
กฤติน กียะวัฒน์
17/04/2019 15:06

d

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
11/04/2019 14:35

ดี

image
ธัชชา บูชากรณ์
20/03/2019 13:10

dddd

image
tanach phanudom
20/03/2019 01:16

รูปบัง เอาออกก้ดีครับ

image
สุวพิชญ์ เตชะสาน
19/03/2019 14:19

-

image
ญาณวุฒิ สอนถาวร
19/03/2019 13:13

kln pojmiknn/ool/knikyhcrssewasdwasdsx

image
พัสกร รชตะวิวรรธน์
27/02/2019 10:01

1233456

image
ณัฐนันท์ เจริญฐิตฺธรรม
29/01/2019 21:05

ครูสอนดีมากๆ เข้าใจมากๆ สอนครอบคลุมแทบทุกเรื่องที่เรียน และมีการเล่าประสบการณ์ชีวิตต่างๆได้สนุกและไม่เบื่อเลย

image
พัสกร จิรรัตนโสภา
16/12/2018 11:00

ดีมาก

image
ศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง
13/11/2018 12:55

Good

image
ณัฐพนธ์ คนการ
29/10/2018 21:30

ถือเป็นการทบทวนเรื่องที่เคยเรียนมาแล้วเข้าใจง่าย

image
พนัส เยาวเรศเถกิงกิจ
28/10/2018 16:15

สอนดีมากครับ

image
ไอหล้า กล่อมพงษ์
20/10/2018 20:22

สอนเข้าใจง่ายค่ะ

image
ศศิกาญ ลาภทรงสุข
12/10/2018 18:50

สนุกมากเลยค่ะ เนื้อหาเเน่นดีมากค่ะ

image
มิ่งมาดา มาระมิ่ง
07/10/2018 17:53

สอนดีมากคะ

image
ปรวัฒน์ ปรีชาวุฒิเดช
30/08/2018 21:08

-

image
ชยธร ศิริไชย
15/06/2018 13:30

ดีมาก

image
ปาณิศา ลาวัณย์วิสุทธิ์
02/06/2018 11:25

สะดวกดี

image
ณฐกร เตชะพงศธร
27/04/2018 08:39

ok