image

TH06_61 - ไทย 3 (ป.6) (61)

3,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
*ควรผ่านคอร์ส พื้นฐานหลักภาษาประถม มาก่อน

รามเกียรติ์ ตอน กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย , ขุนช้างขุนแผน , สุภาษิตสอนหญิง , ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน , สังข์ทอง , สะกดคำ , 
การอ่าน , พยางค์ , ภาษาถิ่น , คำสุภาพ , การสร้างคำ , สมาส-สนธิ , ราชาศัพท์ , คำครุ-ลหุ , คำ7ชนิด , ประโยค , คำไทยแท้ ,
บาลี-สันสกฤต , กลอนแปด , กาพย์ยานี ๑๑ , อินทรวิเชียรฉันท์

จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/10
ม้วนที่ 2/10
ม้วนที่ 3/10
ม้วนที่ 4/10
ม้วนที่ 5/10
ม้วนที่ 6/10
ม้วนที่ 7/10
ม้วนที่ 8/10
ม้วนที่ 9/10
ม้วนที่ 10/10
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูลิลลี่
นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
นภิสา เล็กเริงสินธุ์
06/11/2019 18:54

เนื้อหา ดีครับ

image
บุญธชา ขวัญใจธัญญา
15/10/2019 21:13

ดีมากค่ะ

image
เอกณัฏฐ์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์
26/08/2019 20:10

เยี่ยมครับ

image
วรพล ศิริมาลัยสุวรรณ
04/08/2019 09:11

very very good

image
เศรษฐวัฒน์ วัฒนาโกศัย
06/06/2019 15:03

คร๔สอนดี เข้าใจง่าย

image
ปัณณวิชญ์ อึ้งจุติวงศ์
26/12/2018 20:24

ครูลิลลี่สอนดีมากครับ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถถามปากเปล่าได้แต่แค่ฟังครูอธิบายก็เข้าใจละเอียดดีมากครับ ผมเรียนภาษาไทยได้ดีขึ้นมากเลยครับหลังจากที่ได้เรียนกับครูลิลลี่ครับ ครูลิลลี่เป็นติวเตอร์ที่สอนเจ๋งสุดๆไปเลยครับ

image
ภัทรวดี หนูปลอด
26/07/2018 13:23

ดีมาก

image
พิชชาภา โกสินทร์ตระการ
19/07/2018 10:14

ok

image
นันท์ภัส แก้วทอง
16/01/2018 13:11

ดีมากคะ สนุก