image

BRT02 - Grammar ประถม

3,600 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
ปูพื้นฐาน Grammar ให้เก่ง ในแบบที่เข้าใจไม่ท่อง และเป็นฐานก่อนเรียนตะลุยโจทย์เข้า ม.1 เอกสารการเรียนออกแบบโดยทีมอักษรจุฬาฯ

เหมาะกับ
น้องประถมปลาย ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 และต่อ ม.1

คอร์สที่ต้องลงมาก่อน หรือลงคู่กัน
-
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูพลอย
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 20 ของคะแนนสูงสุด
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้