image

PP10_61 - แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ (61)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
36 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • การเคลื่อนที่ 
  • แรงและความดัน 
  • เครื่องกล 
  • งานและพลังงานกล 
  • วัสดุและสมบัติของวัสดุ 
  • แสง เสียง 
  • ไฟฟ้า แม่เหล็ก
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/18
ม้วนที่ 2/18
ม้วนที่ 3/18
ม้วนที่ 4/18
ม้วนที่ 5/18
ม้วนที่ 6/18
ม้วนที่ 7/18
ม้วนที่ 8/18
ม้วนที่ 9/18
ม้วนที่ 10/18
ม้วนที่ 11/18
ม้วนที่ 12/18
ม้วนที่ 13/18
ม้วนที่ 14/18
ม้วนที่ 15/18
ม้วนที่ 16/18
ม้วนที่ 17/18
ม้วนที่ 18/18
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ภาคภูมิ มะลา
05/08/2020 21:16

pfr

image
ธีรวัฒน์ รัตนาเอนกชัย
21/06/2020 15:24

good

image
กานต์สิริ พรหมทอง
06/05/2020 13:47

คือดีแต่มันเเอบยากอยู่นิดหน่อย

image
ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ์
07/08/2019 18:33

hhhh

image
ธนกฤต อร่ามผล
27/06/2019 18:53

ดีมากค่ะ เข้าใจง่าย

image
บุญญิสา กังสวิวัฒน์
20/03/2019 16:36

สอนสนุกดี

image
พรรณพัชร ปทุมสูติ
19/03/2019 09:20

8

image
นิรัชพร วรรณะ
21/02/2019 18:28

ดี

image
พิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล
12/02/2019 11:51

เข้าใจดีครับ

image
ด.ช.พีรกร สิปิยารักษ์
03/02/2019 18:45

fun

image
ญาณิศา ดำรงธรรมวัฒนา
08/11/2018 18:57

ดี

image
กษม ใช้คล่องกิจ
31/10/2018 18:41

ดี

image
ด.ช.ปีติภัทร ธเนศวร
23/10/2018 12:17

good

image
ภวิศโภคิน ณฐบุญพิศุทธิ์
17/10/2018 19:28

สอนสนุกมากครับสอนเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับ

image
ดช.อภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกียรติ
28/05/2018 17:12

it good

image
นวิยา ดีจักรวาล
12/05/2018 13:00

ดีค่ะ

image
วุฒิภัทร หวังวัชรกุล
01/05/2018 20:48

good roof top

image
ณัชชา ลิ้มศรีเจริญ
12/04/2018 09:35

ดีค่ะ

image
ภีมม์ พุทธพงศ์วิไล
07/04/2018 14:18

ดีคับ

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
31/03/2018 13:58

เรียนสนุก เข้าใจง่ายครับ

image
จินดาภา กลิ่นกลาง
08/01/2018 16:13


image
วรพงศ์ แก้วสว่าง
19/11/2017 13:16

ดีมาก

image
ณฐกร เตชะพงศธร
11/08/2017 20:34

good

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00