image

PP11_61 - แข่งขันระดับประถม เคมี (61)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
34 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • สมบัติของสาร, อะตอม ตารางธาตุ, โมเลกุล, ไอออน และสัญลักษณ์นิวเคลียร์และการนำไปใช้ประโยชน์
  • การจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางเคมี และกายภาพ, การแยกสาร, ธาตุและสารประกอบ, การเปลี่ยนแปลงสาร
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/17
ม้วนที่ 2/17
ม้วนที่ 3/17
ม้วนที่ 4/17
ม้วนที่ 5/17
ม้วนที่ 6/17
ม้วนที่ 7/17
ม้วนที่ 8/17
ม้วนที่ 9/17
ม้วนที่ 10/17
ม้วนที่ 11/17
ม้วนที่ 12/17
ม้วนที่ 13/17
ม้วนที่ 14/17
ม้วนที่ 15/17
ม้วนที่ 16/17
ม้วนที่ 17/17
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ด.ช.ปีติภัทร ธเนศวร
03/05/2019 12:24

jjugew

image
วริษฐา กาญจนธัญลักษณ์
25/04/2019 18:21

สอนดีมากเลยค่ะ

image
แพรวา จรัญญากรณ์
17/11/2018 16:19

xxx

image
จิรัฏฐ์ บุนนาค
19/09/2018 20:44

l,k

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
30/06/2018 13:24

เรียนสนุก เข้าใจง่ายมากๆครับ

image
ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ
03/05/2018 09:50

good

image
ดช.อภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกียรติ
24/04/2018 08:02

4

image
นวิยา ดีจักรวาล
31/01/2018 14:55

good

image
ธัทเดช กัลยพฤกษ์
05/12/2017 14:20

very good

image
วรพงศ์ แก้วสว่าง
17/10/2017 10:08

ดีมากครับ

image
ณฐกร เตชะพงศธร
09/08/2017 22:18

ดีครับ